Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 51 z roku 2023 dňa 14.3.2023
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

 

 

 

 

Peňažná pohľadávka

Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

FA012023 z 08.03.2023, splatná do 11.03.2023, v sume 5.400,- Eur (s DPH) za vodné a stočné, náklady na zrážkovú vodu a iné, veriteľ: M&M BN s. r. o., Veľké Chlievany 92, 956 55 Veľké Chlievany, IČO: 52007375

5400,-

 

 

 

 

Dôvod zápisu: majetok úpadcu podliehajúci konkurzu

Dátum zápisu: 08.03.2023

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

 

 

 

 

Peňažná pohľadávka

Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

FA022023 z 08.03.2023, splatná do 11.03.2023, v sume 600,- Eur (s DPH) za vodné a stočné, náklady na zrážkovú vodu a iné, veriteľ: Duvlan s. r. o., K Zornici 1990/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36811033

600,-

 

 

 

 

Dôvod zápisu: majetok úpadcu podliehajúci konkurzu

Dátum zápisu: 08.03.2023

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

 

 

 

 

Peňažná pohľadávka

Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

FA 032023 z 09.03.2023, splatná do 31.03.2023, v sume 145,32 Eur (s DPH) za nájom nebytových priestorov 01/2023 - 03/2023, veriteľ: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42499500

145,32

 

 

 

 

Dôvod zápisu: majetok úpadcu podliehajúci konkurzu

Dátum zápisu: 09.03.2023

___________________________________

V Dubnici nad Váhom, dňa 09.03.2023

Mgr. Xénia Hofierková, správca

úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze