Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196 z roku 2023 dňa 13.10.2023
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

 

 

 

 

Peňažná pohľadávka

Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

FA 052023 z 10.10.2023, splatná do 15.10.2023, v sume 48,44 Eur (s DPH) za nájom nebytových priestorov za 10/2023, dlžník: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42499500

48,44

 

 

 

 

Dôvod zápisu: majetok úpadcu podliehajúci konkurzu

Dátum zápisu: 10.10.2023

___________________________________

V Dubnici nad Váhom, dňa 10.10..2023

Mgr. Xénia Hofierková, správca

úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze