Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/10/2023

1. SPS services s.r.o.

 • Úpadca 1. SPS services s.r.o.
  IČO: 44262884
  SNP 1301
  96501  Žiar nad Hronom
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 227 z roku 2023 dňa 29.11.2023
 • Spisová značka - súd 6K/10/2023
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 6K/10/2023 S640
Text

 

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, ustanovený za správcu úpadcu:  1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 262 884,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 15106/S  ( Uznesenie sp. zn. 6K/10/2023 zo dňa 13.09.2023, konkurz vyhlásený
 v OV č. 179/2023 dňa 20.09.2023), týmto v zmysle ust. § 76 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpis majetku:
 
                
p. č. tys súpisovej zložkydruh vozidlaTovárenská značkaVINdruh karosérieFarbaDátum prvej evidencie v  SRStav vozidlaKategória vozidlaCelková hmotnosťStav opotrebovanostihodnotadátum zápisudôvod zápisu
1hnuteľný majetokNÁKLADNÉ VOZIDLOZH674AZPIAGGIO PORTER 2,2T MAXXI 22TL2CFME/-/-ZD622T00000001950BA valníkováBiela7.9.2007Vyradené z evidencieN12200  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
2hnuteľný majetokPRÍVES NÁKLADNÝ BAN PV-01/-/-U5HV0751171RB1430DC valníkováŠedá17.10.2007Vyradené z evidencieO1600  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
3hnuteľný majetokPRÍVES NÁKLADNÝ BAN PV-01/-/-U5HV0751171RB1811DC valníkováŠedá19.12.2007Vyradené z evidencieO1600  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
4hnuteľný majetokNÁVES NÁKLADNÝ ŠPECIÁLNYZH053YDENERCO NCG - 42/-/-SU9NCG421YREZ5878DA cisternová ADRBiela13.3.2009Vyradené z cestnej premávkyO434000  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
5hnuteľný majetokPRÍVES NÁKLADNÝZH433YDAGRICOM DUP 20/-/U59U20001B1AK0018DC valníková s plachtouŠedá svetlá8.8.2011V premávkeO22000  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
6hnuteľný majetokNÁKLADNÉ VOZIDLOZH334BCPIAGGIO PORTER MAXXI S95/LC/2MEZAPS9500000001147BA sklápaciaBiela8.12.2008Vyradené z evidencieN12200  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
7hnuteľný majetokNÁVES NÁKLADNÝ ŠPECIÁLNYZH720YDVPS VPSCN48LPG-BH VPSCN3/BBDA/BAAABAABTN9VPSCN3DRVP5356DA cisternová ADRBiela18.12.2013V premávkeO438000  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
8hnuteľný majetokNÁKLADNÉ VOZIDLO MITSUBISHI CANTER FE84/-/.TYBFE84BE6DU17297BA valníkováBiela7.4.2010Vyradené z evidencieN26500  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
9hnuteľný majetokOSOBNÉ VOZIDLOZH478APCHEVROLET EXPLORER EXSPRES G20/-/-1GBFG15TX51208004AC kombiŽltá16.8.2005Vyradené z evidencieM13546  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
10hnuteľný majetokPRÍVES NÁKLADNÝZH082YEAGRICOM AGRICOM DUP 20 AU/02B/2000V/3000U59U02000G1AK0006DC valníkováŠedá svetlá30.3.2016V premávkeO22000  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
11hnuteľný majetokNÁKLADNÉ VOZIDLOZH794BNAVIA D60/90/120 -/0D120AGC2021A1XX/NC0TNAA2G000CA008126BA valníkováModrá10.7.2013Vyradené z cestnej premávkyN211990  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
12hnuteľný majetokPRÍVES NÁKLADNÝZH374YEAGADOS HANDY 20 O1N1/H201CAN/-V075GTKXH20175HANS1597DC valníková s plachtouŠedá27.9.2017V premávkeO1750  20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
 
 Súpisová zložka  číslo účtuBanka      Menazostatková sumadátum zápisudôvod zápisu
13pohľadávka z účtu  SK9111110000001035411007UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.      EUR    86,40 €20.11.2023§  67 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
 
JUDr. Ondrej Zachar, správca