Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.7.2011
VEKO, s. r. o.
IČO: 36257711
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Alena Kaplanová Trnava Trnavský
2111205995 38K/3/2011 S 1272
18.7.2011
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Fyzická osoba Trnavský
2111205995 38K/3/2011 S 1272
18.7.2011
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Fyzická osoba Trnavský
18.7.2011
MANADO, s.r.o. v konkurze
IČO: 36257249
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Peter Ondreička Dunajská Streda Trnavský
25K 2/2011 25K 2/2011 S 1223
15.7.2011
Fyzická osoba Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Fyzická osoba Trnavský
31K/25/2010 31K/25/2010 S 1269
15.7.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Lea Gubová Trnava Trnavský
25K/12/2011 25K/12/2011 S1148
15.7.2011
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Štefan Dostál Majcichov Trnavský
15.7.2011
ROAD FEEDER SERVICE SK, spol. s r.o.
IČO: 36354473
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Erik Bilský Šamorín Trnavský
25K 2/2011 25K 2/2011 S 1223
14.7.2011
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Fyzická osoba Trnavský
25K 2/2011 25K 2/2011 S 1223
13.7.2011
Fyzická osoba Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Fyzická osoba Trnavský