Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2.5.2016
TRANSAGRO spol. s r.o.
IČO: 31696040
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čierna nad Tisou Košický
30.5.2016
TRANSAGRO spol. s r.o.
IČO: 31696040
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čierna nad Tisou Košický
13.6.2016
TRANSAGRO spol. s r.o.
IČO: 31696040
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čierna nad Tisou Košický
15.8.2016
TRANSAGRO spol. s r.o.
IČO: 31696040
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čierna nad Tisou Košický
22.9.2016
TRANSAGRO spol. s r.o.
IČO: 31696040
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čierna nad Tisou Košický
28.10.2016
TRANSAGRO spol. s r.o.
IČO: 31696040
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Čierna nad Tisou Košický
26OdK/498/2018-25 26OdK/498/2018, S1287
20.12.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Čierna nad Tisou Košický
26OdK/498/2018-25 26OdK/498/2018-25, S1287
27.12.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Čierna nad Tisou Košický
26OdK/498/2018- 25 26OdK/498/2018, S1287
31.1.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Čierna nad Tisou Košický
26OdK/498/2018-25 26OdK/498/2018, S 1287
21.2.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Čierna nad Tisou Košický
26OdK/456/2019 26OdK/456/2019, S1287
23.9.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Čierna nad Tisou Košický
26OdK/456/2019 26OdK/456/2019, S1287
10.10.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Čierna nad Tisou Košický
26OdK/456/2019 26OdK/456/2019, S1287
3.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Milan Polončák PhD. Čierna nad Tisou Košický
9OdK/16/2022 9OdK/16/2022
7.4.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Melánia Burdová Čierna nad Tisou Košický
30OdK/120/2021 30OdK/120/2021S996
2.7.2021
Fyzická osoba Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Čierna nad Tisou, Košický
30OdK/120/2021 30OdK/120/2021S996
2.7.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Čierna nad Tisou, Košický
30OdK/120/2021 30OdK/120/2021S996
2.7.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Čierna nad Tisou, Košický
30OdK/120/2021 30OdK/120/2021S996
2.7.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Čierna nad Tisou, Košický
30OdK/120/2021 30OdK/120/2021S996
2.7.2021
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Čierna nad Tisou, Košický
30OdK/120/2021 30OdK/120/2021S996
9.7.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Čierna nad Tisou, Košický