Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6K/26/2015 6K/26/2015 S1670
8.4.2016
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Marek Piršel Senec Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
13.4.2016
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
6K/39/2015 6K/39/2015S105
19.4.2016
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Šintava Trnavský
25K/14/2013 25K/14/2013 S1731
19.4.2016
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Rakovice Trnavský
6K/26/2015 6K/26/2015 S1670
4.5.2016
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Marek Piršel Senec Trnavský
6K/39/2015 6K/39/2015S105
5.5.2016
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Šintava Trnavský
25K/12/2012 25K/12/2012/S1572
6.5.2016
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Peter Veselovský Trnava Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
12.5.2016
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
23K 11/2016 23K 11/2016 S 1223
26.5.2016
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Peter Kubik Dubovce Trnavský
23K 11/2016 23K 11/2016 S 1223
26.5.2016
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Peter Kubik Dubovce Trnavský
25K/14/2015 25K/14/2015 S 1670
1.6.2016
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Marek Piršel Chtelnica Trnavský
6K/39/2015 6K/39/2015S105
10.6.2016
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Šintava Trnavský
6K/39/2015 6K/39/2015S105
15.6.2016
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Šintava Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
15.6.2016
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
23K 11/2016 23K 11/2016 S 1223
30.6.2016
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Peter Kubik Dubovce Trnavský
23R/2/2013 23R/2/2013S1477
7.1.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Erik Bilský Boleráz Trnavský
36K/19/2013 36K/19/2013S1477
3.1.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Erik Bilský Trnava Trnavský
36K24/2012 36K24/2012 S 1436
6.9.2013
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Dunajská Streda Trnavský
36K24/2012 36K24/2012 S 1436
9.9.2013
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Dunajská Streda Trnavský
36K24/2012 36K24/2012 S 1436
24.9.2013
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Dunajská Streda Trnavský