Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25K 6/2015 25K 6/2015 S 1223
28.5.2015
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Peter Kubik Trstice Trnavský
25K 6/2015 25K 6/2015 S 1223
3.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Peter Kubik Trstice Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
11.6.2015
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
8K/14/2015 8K/14/2015 S1515
29.6.2015
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Miroslav Ňuňuk Trnava Trnavský
25K 6/2015 25K 6/2015 S 1223
2.7.2015
Fyzická osoba Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Peter Kubik Trstice Trnavský
25K 6/2015 25K 6/2015 S 1223
2.7.2015
Fyzická osoba Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Peter Kubik Trstice Trnavský
25K 6/2015 25K 6/2015 S 1223
9.6.2015
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Peter Kubik Trstice Trnavský
25K 6/2015 25K 6/2015 S 1223
6.7.2015
Fyzická osoba Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Peter Kubik Trstice Trnavský
25K 6/2015 25K 6/2015 S 1223
7.7.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Peter Kubik Trstice Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
17.7.2015
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
25K 6/2015 25K 6/2015 S 1223
3.8.2015
Fyzická osoba Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Peter Kubik Trstice Trnavský
25K 6/2015 25K 6/2015 S 1223
13.8.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Peter Kubik Trstice Trnavský
25K/8/2015 25K/8/2015 S1748
13.8.2015
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ondrej Bartošovič Senica Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
14.8.2015
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
14.9.2015
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
6K/39/2015 6K/39/2015S105
29.9.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Bohumír Bláha Šintava Trnavský
6K/39/2015 6K/39/2015S105
29.9.2015
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Bohumír Bláha Šintava Trnavský
6K/39/2015 6K/39/2015S105
1.10.2015
Fyzická osoba Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Bohumír Bláha Šintava Trnavský
6K/39/2015 6K/39/2015S105
2.10.2015
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Bohumír Bláha Šintava Trnavský