Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25.5.2022
VIJOFEL plus s.r.o.
IČO: 45988919
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Bartošovce Prešovský
25.5.2022
NOVITAS s.r.o.
IČO: 45571449
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
25.5.2022
OBCHODNÉ CENTRUM II. TREBIŠOV, spol. s r.o.
IČO: 36198218
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Szalontay Zemplínske Hradište Košický
25.5.2022
KONZEKO spol. s r.o.
IČO: 31659772
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Markušovce Košický
25.5.2022
ADALIA-SK s. r. o.
IČO: 46765743
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Piršel Pezinok Bratislavský
60OdS/2/2021 60OdS/2/2021
24.5.2022
Fyzická osoba Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára Oznámenie správcu Ing. Lucia Sandtner PhD. CA Dechtice Trnavský
40OdK/154/2022 40OdK/154/2022 S1792
24.5.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
40OdK/154/2022 40OdK/154/2022 S1792
24.5.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
40OdK/154/2022 40OdK/154/2022 S1792
24.5.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
23OdS/8/2021
24.5.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra - Chrenová Nitriansky
28OdK/97/2022
24.5.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Marcelová Nitriansky
7OdK/298/2018 7OdK/298/2018 S1914
24.5.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Debsol, k. s. Liptovský Mikuláš Žilinský
3OdK/73/2021 3OdK/73/2021 S1914
24.5.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Debsol, k. s. Skalité Žilinský
3OdK/175/2022
24.5.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Bardejov Prešovský
23OdK/97/2022
24.5.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Tešedíkovo Nitriansky
23OdK/100/2022
24.5.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
2OdK/157/2022
24.5.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Žiar nad Hronom Banskobystrický
1K/79/2013
24.5.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
1K/42/2014
24.5.2022
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Tornaľa Banskobystrický
27OdK/103/2022
24.5.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Dvory nad Žitavou Nitriansky