Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2009
01.01.2009
31.12.2009
Návratnosť aktív (ROA)
-26,2 %
Celková zadlženosť
100,0 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Celková zadlženosť
Krátkodobá zadlženosť
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Ukazovateľ aktivity
Obrat zásob
Doba obratu zásob
Doba splácania záväzkov
Ďalšie ukazovatele
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
Stupeň oddlženia
Krátkodobá toková oddlženosť
Altmanovo Z-skóre