Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SOFLAB s.r.o. [zrušená]

 • Názov SOFLAB s.r.o. [zrušená]
 • IČO 00632589
 • DIČ 2020442996
 • Sídlo Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
 • Dátum vzniku 31. januára 1991, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52397/L
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 36 520 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 20.januára 2012
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 28. novembra 2011
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
 • Právny nástupca [Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia] AB RENTAL, s.r.o. [36428701]
  Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Štatutári
platné do výmazu zo dňa 20.1.2012
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jaroslav Murár Konateľ Červená 486/8, 010 03 Žilina
Spoločníci
platné do výmazu zo dňa 20.1.2012
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Ing. Jaroslav Murár Spoločník N/A Červená 486/8, 010 03 Žilina
Ing. Oľga Murárová Spoločník N/A Červená 486/8, 010 03 Žilina
Predmety podnikania
Názov Vznik
vydávateľská činnosť 5.2.2010
rozmnožovanie náhradných nosičov 5.2.2010
výroba kancelárskych strojov a počítačov /vrátane prístrojov na spracovanie dát/ 5.2.2010
montáž a opravy kancelárskej a reprod. techniky 5.2.2010
predaj dvojstopových motorových vozidiel 5.2.2010
sprostredkovanie obchodu 5.2.2010
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovanej 5.2.2010
prenájom strojov a prístrojov 5.2.2010
prenájom motorových vozidiel 5.2.2010
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektron. zariadení na spracovanie údajov 5.2.2010
spracovanie dát a súvisiacej činnosti 5.2.2010
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 5.2.2010
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 5.2.2010
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 5.2.2010
automatizované spracovanie dát 5.2.2010
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát 5.2.2010
inžinierska činnosť 5.2.2010
výskum a vývoj 5.2.2010
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania 5.2.2010
organizačné zabezpečenie školení 5.2.2010
Iné právne skutočnosti
1. Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SOFLAB s.r.o. konaného dňa 28.11.2011, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou AB RENTAL, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 428 701, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť SOFLAB s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny, 010 01 Žilina, IČO: 00 632 589 dňom 20.01.2012 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
História zmien a podania
 • 2012
 • 9.2. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R210628
  • Konsolidovaná účtovná závierka 1997 + príloha
 • 26.1. 2012
  Zbierka listín - výmaz číslo R203969
  • Nz 434/02-osvedčenie z VZ z 6/12/02+stanovy+Účtovná závierka 2001+pozn.+SNA+VS
 • 26.1. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R203965
  • Nz 434/02-osvedčenie z VZ z 6/12/02+stanovy+Účtovná závierka 2001+pozn.+SNA+VS
  • Zápis val. zhromaždenia z 22/8/03, pod. vzory,
  • Výročná a audítorská správa, účtovná závierka 2004,
  • Účtovná závierka 2006+pozn.
 • 25.1. 2012
 • 24.1. 2012
  Výmaz číslo R202378
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 36 520 € (splatené 36 520 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • vydávateľská činnosť
   • rozmnožovanie náhradných nosičov
   • výroba kancelárskych strojov a počítačov /vrátane prístrojov na spracovanie dát/
   • montáž a opravy kancelárskej a reprod. techniky
   • predaj dvojstopových motorových vozidiel
   • sprostredkovanie obchodu
   • veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovanej
   • prenájom strojov a prístrojov
   • prenájom motorových vozidiel
   • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektron. zariadení na spracovanie údajov
   • spracovanie dát a súvisiacej činnosti
   • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   • automatizované spracovanie dát
   • údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   • inžinierska činnosť
   • výskum a vývoj
   • poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   • organizačné zabezpečenie školení
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SOFLAB s.r.o. konaného dňa 28.11.2011, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou AB RENTAL, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 428 701, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť SOFLAB s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny, 010 01 Žilina, IČO: 00 632 589 dňom 20.01.2012 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
 • 2010
 • 5.2. 2010
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy SOFLAB s.r.o.
  • novú adresu firmy Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
  • nové základne imanie 36 520 € (splatené 36 520 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vydávateľská činnosť
   • rozmnožovanie náhradných nosičov
   • výroba kancelárskych strojov a počítačov /vrátane prístrojov na spracovanie dát/
   • montáž a opravy kancelárskej a reprod. techniky
   • predaj dvojstopových motorových vozidiel
   • sprostredkovanie obchodu
   • veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovanej
   • prenájom strojov a prístrojov
   • prenájom motorových vozidiel
   • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektron. zariadení na spracovanie údajov
   • spracovanie dát a súvisiacej činnosti
   • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   • automatizované spracovanie dát
   • údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   • inžinierska činnosť
   • výskum a vývoj
   • poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   • organizačné zabezpečenie školení
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.12.2002 bolo schválené zosúladenie stanov v zmysle novely Obchodného zákonníka.
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 3.12. 1999 bol schválený dodatok č. 2.
   • Na valnom zhromaždení konanom dňa 17. 9. 1997 bol schválený Dodatok č. 1 k stanovám.
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.1.1993 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 64
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa ll.l2.l99O a prijatím stanov zo dňa ll.l2.l99O podľa zák.č. lO4/9O Zb. o akciových spoločnostiach.