Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

P E R E X, a. s. [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 599 652€ 6 682 025€ 6 614 052€ 6 980 545€ 7 260 305€ 7 732 300€ 9 075 061€ 11 385 836€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 707 395 € 6 705 938 € 6 659 714 € 6 993 611 € 7 293 350 € 7 762 522 € 9 075 061 € 11 385 836 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
300€ 1 654€ 16 362€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 332 000€ 2 965 030€ 3 213 736€ 3 488 599€ 3 619 887€ 3 888 848€ 4 140 747€ 4 336 915€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 267 652€ 3 716 695€ 3 398 662€ 3 491 946€ 3 640 418€ 3 843 452€ 4 904 485€ 6 962 595€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 107€ -1 398€ 2 059€ 588€ 219€ -1 287€ -1 913€ -669€
07
V.
Aktivácia
4 731€ 19 121€ 74 749€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
45 102€ 4 767€ 21 433€ 3 350€ 2 786€ 4 855€ 1 160€ 413€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
64 748€ 20 544€ 22 170€ 4 397€ 30 040€ 7 533€ 14 220€ 11 833€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 662 257 € 8 055 061 € 8 022 233 € 8 514 919 € 8 583 740 € 8 705 442 € 10 314 343 € 11 560 214 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56€ 194€ 880€ 10 313€ 1 881€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
240 211€ 337 483€ 465 020€ 700 872€ 738 871€ 713 448€ 770 207€ 812 792€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 112€
14
D.
Služby
4 031 393€ 4 437 889€ 4 241 745€ 4 398 072€ 4 444 799€ 4 508 101€ 5 697 329€ 6 860 724€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 055 211 € 3 022 843 € 3 089 000 € 3 217 308 € 3 222 534 € 3 207 496 € 3 442 704 € 3 412 562 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 438 458€ 2 120 752€ 2 246 046€ 2 294 920€ 2 321 789€ 2 322 821€ 2 507 930€ 2 493 509€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
515 852€ 743 584€ 777 521€ 794 702€ 789 490€ 796 157€ 859 025€ 849 483€
19
E.4.
Sociálne náklady
100 901€ 158 507€ 65 433€ 127 686€ 111 255€ 88 518€ 75 749€ 69 570€
20
F.
Dane a poplatky
3 073€ 2 807€ 7 939€ 5 394€ 4 941€ 6 485€ 8 539€ 10 987€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
149 444€ 118 123€ 105 109€ 87 729€ 99 167€ 121 578€ 155 968€ 169 014€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
110 374€ 118 123€ 105 109€ 87 729€ 99 167€ 121 578€ 155 968€ 169 014€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
39 070€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 432€ 6 476€ 3 624€ 139€ 95€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
627€ -3 666€ 5 326€ 8 621€ 15 179€ 46 491€ 20 031€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
170 437€ 135 095€ 109 730€ 96 594€ 64 668€ 132 043€ 182 792€ 272 128€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
45 138 € -1 349 123 € -1 362 519 € -1 521 308 € -1 290 390 € -942 920 € -1 239 282 € -174 378 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 325 885 € 1 905 061 € 1 908 466 € 1 886 920 € 2 076 854 € 2 527 473 € 2 581 832 € 3 698 193 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 5 € 3 € 47 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 3 € 3 € 22 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 3€ 3€ 22€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 25€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 036 € 6 980 € 12 719 € 37 933 € 27 205 € 43 740 € 28 566 € 19 218 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 889 € 4 857 € 7 646 € 33 399 € 22 521 € 38 029 € 22 820 € 13 469 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 063€ 25 960€ 13 300€ 27 016€ 10 975€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 889€ 4 857€ 2 583€ 7 439€ 9 221€ 11 013€ 11 845€ 13 469€
52
O.
Kurzové straty
1€ 20€ 355€ 25€ 4€ 21€ 75€ 47€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 146€ 2 103€ 4 718€ 4 509€ 4 680€ 5 690€ 5 671€ 5 702€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 036 € -6 980 € -12 719 € -37 933 € -27 204 € -43 735 € -28 563 € -19 171 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
37 102 € -1 356 103 € -1 375 238 € -1 559 241 € -1 317 594 € -986 655 € -1 267 845 € -193 549 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 862 € 3 133 € -1 930 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-18€ 253€ -1 930€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
37 102 € -1 356 103 € -1 375 238 € -1 562 121 € -1 320 474 € -989 517 € -1 270 978 € -191 619 €