Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra banka, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
 
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
1 138 267 000 € 1 251 326 000 € 719 243 000 € 906 542 000 € 337 991 000 € 688 594 000 € 174 692 000 € 349 285 000 € 151 714 000 € 165 511 000 € 927 618 000 €
 
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
122 191 000 € 212 833 000 € 146 603 000 € 125 144 000 € 238 905 000 € 150 578 000 € 117 427 000 € 167 895 000 € 529 284 000 € 1 060 540 000 € 2 007 959 000 €
 
Úvery poskytnuté klientom, brutto
9 837 025 000 € 9 328 325 000 € 8 369 505 000 € 7 959 373 000 € 7 261 319 000 € 6 642 246 000 € 6 393 313 000 € 6 364 758 000 € 5 776 948 000 € 5 481 146 000 € 5 767 832 000 €
 
Opravné položky na straty z úverov
0 € -187 752 000 € -191 766 000 € -207 481 000 € -212 878 000 € -194 858 000 € -200 544 000 € -187 433 000 € -203 341 000 € -164 258 000 € -108 670 000 €
 
Finančné aktíva na obchodovanie
26 146 000 € 7 361 000 € 69 048 000 € 22 357 000 € 54 410 000 € 161 666 000 € 368 875 000 € 341 362 000 € 275 984 000 € 401 237 000 € 422 437 000 €
 
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
0 € 13 249 000 € 53 323 000 € 60 590 000 € 52 231 000 € 160 975 000 € 138 854 000 € 133 893 000 € 211 945 000 € 209 150 000 € 364 779 000 €
 
Finančné investície držané do splatnosti
1 069 835 000 € 1 246 146 000 € 1 725 976 000 € 1 729 184 000 € 1 663 835 000 € 1 591 573 000 € 1 782 413 000 € 1 697 480 000 € 1 740 384 000 € 1 524 294 000 € 1 008 333 000 €
 
Finančné aktíva na predaj
502 391 000 € 177 127 000 € 32 514 000 € 156 781 000 € 25 913 000 € 623 000 € 623 000 € 644 000 € 644 000 € 644 000 € 664 000 €
 
Derivátové finančné pohľadávky
2 168 000 € 35 070 000 € 49 216 000 € 61 850 000 € 74 440 000 € 71 342 000 € 101 336 000 € 106 024 000 € 107 329 000 € 144 990 000 €
 
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
45 161 000 € 45 164 000 € 46 164 000 € 49 164 000 € 30 032 000 € 33 732 000 € 22 332 000 € 23 444 000 € 24 471 000 € 24 623 000 € 24 592 000 €
 
Nehmotný majetok
34 373 000 € 31 231 000 € 27 910 000 € 29 718 000 € 35 038 000 € 35 270 000 € 33 777 000 € 31 762 000 € 30 212 000 € 24 698 000 € 24 252 000 €
 
Hmotný majetok a majetok na predaj
58 685 000 € 56 966 000 € 53 538 000 € 56 828 000 € 58 636 000 € 64 467 000 € 70 166 000 € 72 607 000 € 49 388 000 € 58 155 000 € 61 180 000 €
 
Daňové pohľadávky
31 235 000 € 27 266 000 € 33 120 000 € 23 535 000 € 26 207 000 € 30 018 000 € 23 709 000 € 16 574 000 € 20 666 000 € 25 797 000 € 917 000 €
 
Splatná daňová pohľadávka
0 € 548 000 € 6 819 000 € 0 € 0 € 5 196 000 € 2 510 000 € 0 € 3 141 000 € 12 341 000 € 0 €
 
Odložená daňová pohľadávka
31 235 000 € 26 718 000 € 26 301 000 € 23 535 000 € 26 207 000 € 24 822 000 € 21 199 000 € 16 574 000 € 17 525 000 € 13 456 000 € 917 000 €
 
Ostatný majetok
76 082 000 € 37 083 000 € 30 550 000 € 23 557 000 € 18 217 000 € 17 177 000 € 19 585 000 € 19 131 000 € 15 815 000 € 20 727 000 € 15 083 000 €
 
Aktíva spolu
12 943 559 000 € 12 281 395 000 € 11 164 944 000 € 10 997 142 000 € 9 664 296 000 € 9 453 403 000 € 9 046 558 000 € 9 137 426 000 € 8 731 443 000 € 8 977 254 000 € 10 516 976 000 €
PASÍVA
 
Vklady a bežné účty bánk
203 123 000 € 119 683 000 € 67 864 000 € 162 646 000 € 189 868 000 € 356 593 000 € 118 001 000 € 101 414 000 € 61 582 000 € 103 448 000 € 859 462 000 €
 
Vklady klientov
10 963 580 000 € 10 059 266 000 € 8 997 448 000 € 8 755 377 000 € 7 366 267 000 € 7 029 713 000 € 6 885 390 000 € 6 966 731 000 € 6 841 772 000 € 6 752 820 000 € 7 488 770 000 €
 
Emitované cenné papiere
575 210 000 € 751 006 000 € 702 024 000 € 683 909 000 € 739 811 000 € 821 908 000 € 783 834 000 € 742 990 000 € 699 106 000 € 1 042 894 000 € 1 103 357 000 €
 
Derivátové finančné záväzky
256 000 € 41 312 000 € 49 042 000 € 66 645 000 € 82 148 000 € 84 862 000 € 118 750 000 € 120 451 000 € 126 175 000 € 130 592 000 € 231 655 000 €
 
Finančné záväzky
31 418 000 € 40 301 000 € 72 056 000 € 48 904 000 €
 
Rezervy
77 302 000 € 56 543 000 € 50 943 000 € 46 680 000 € 41 953 000 € 38 870 000 € 36 978 000 € 35 190 000 € 38 494 000 € 31 687 000 € 37 611 000 €
 
Ostatné záväzky
23 933 000 € 41 717 000 € 41 122 000 € 43 950 000 € 45 957 000 € 39 034 000 € 30 407 000 € 38 051 000 € 41 224 000 € 31 102 000 € 31 662 000 €
 
Podriadené finančné záväzky
0 € 236 134 000 € 236 139 000 € 236 174 000 € 236 240 000 € 100 499 000 € 45 312 000 € 120 423 000 € 120 393 000 € 120 373 000 € 120 694 000 €
 
Daňové záväzky
2 424 000 € 0 € 0 € 2 827 000 € 6 396 000 € 0 € 0 € 450 000 € 0 € 20 853 000 €
 
Záväzky celkom
11 877 246 000 € 11 345 962 000 € 10 216 638 000 € 10 047 112 000 € 8 708 640 000 € 8 471 479 000 € 8 018 672 000 € 8 125 700 000 € 7 928 746 000 € 8 212 916 000 € 9 894 064 000 €
 
Vlastné imanie
1 066 313 000 € 935 433 000 € 948 306 000 € 950 030 000 € 955 656 000 € 981 924 000 € 1 027 886 000 € 1 011 726 000 € 802 697 000 € 764 338 000 € 622 912 000 €
 
Základné imane
64 138 000 € 63 958 000 € 64 162 000 € 64 020 000 € 63 674 000 € 881 363 000 € 918 959 000 € 865 690 000 € 711 390 000 € 673 538 000 € 502 581 000 €
 
Emisné ážio
295 019 000 € 292 751 000 € 295 189 000 € 293 554 000 € 289 599 000 €
 
Kapitálové fondy
115 385 000 € 17 600 000 € 16 720 000 € 31 614 000 € 14 949 000 €
 
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
482 128 000 € 447 859 000 € 445 652 000 € 445 055 000 € 483 344 000 €
 
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
109 643 000 € 113 265 000 € 126 583 000 € 115 787 000 € 104 090 000 € 100 561 000 € 108 927 000 € 146 036 000 € 91 307 000 € 90 800 000 € 120 331 000 €
 
Pasíva spolu
12 943 559 000 € 12 281 395 000 € 11 164 944 000 € 10 997 142 000 € 9 664 296 000 € 9 453 403 000 € 9 046 558 000 € 9 137 426 000 € 8 731 443 000 € 8 977 254 000 € 10 516 976 000 €