Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Spoločnosť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bola založená 20. novembra 2003

  • IČO 30794536
  • DIČ 2021777780
  • IČ DPH SK2021777780
    podľa §7
  • Sídlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
    Špitálska 8 81267 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  • Právna forma Rozpočtová organizácia
  • Druh vlastníctva Štátne