Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 254,78 € Vytváranie hniezdnych možností pre dudka chochlatého na Hornej Toryse
g) ochrana a tvorba životného prostredia 250 € Monitoring a podpora hniezdenia vzácnych a ohrozených dutinových hniezdičov v okr. Levice
g) ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Monitoring avifauny alpínskeho vegetačného stupňa vo vybraných pohoriach so zameraním na dokázanie hniezdneho výskytu muchárika červenokrídleho (Tichodroma muraria)
g) ochrana a tvorba životného prostredia 250 € Mapovanie vybraných druhov vtákov v nedostatočne preskúmaných územiach
g) ochrana a tvorba životného prostredia 250 € Búdky pre dudky a mapovanie populácie na strednom a juhozápadnom Slovensku
g) ochrana a tvorba životného prostredia 250 € Mapovanie vtáctva v severnej časti Strážovských vrchov
g) ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Vytváranie hniezdnych príležitostí pre výrika lesného (Otus scops) a dážďovníka obyčajného (Apus apus)
g) ochrana a tvorba životného prostredia 400 € Záchrana mokrade CHVÚ Slánske vrchy
g) ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Kontrola hniezd bocianov bielych vrátane odčítania krúžkov
g) ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Podpora hniezdnych možností pre kavku tmavú (Corvus monedula)
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 100 € Prenájom pozemkov na ochranárske opatrenia v CHVÚ Žitavský luh a Parížske močiare
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Nákup samolepiek pre ochranu presklených plôch
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 452,38 € Oprava a údržba strojov na manažment CHVÚ Senianske rybníky a Žitavský luh
Spolu 11 707,16 €