Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
471 203 000 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
508 929 000 € 491 537 000 € 481 058 000 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
489 837 000 € 479 219 000 € 469 050 000 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 178 000 € 3 224 000 € 2 153 000 €
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 932 000 € -2 634 000 € -2 349 000 €
07
V.
Aktivácia
6 376 000 € 6 054 000 € 6 496 000 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 385 000 € 3 377 000 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 221 000 € 2 297 000 € 5 708 000 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
495 030 000 € 480 443 000 € 460 342 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
287 180 000 € 283 267 000 € 272 384 000 €
14
D.
Služby
55 947 000 € 54 203 000 € 54 104 000 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
123 428 000 € 114 238 000 € 106 452 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
88 482 000 € 81 553 000 € 75 893 000 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 818 000 € 27 955 000 € 26 087 000 €
19
E.4.
Sociálne náklady
5 128 000 € 4 730 000 € 4 472 000 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 361 000 € 27 647 000 € 27 171 000 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 114 000 € 1 088 000 € 231 000 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
13 899 000 € 11 094 000 € 20 716 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
158 196 000 € 148 393 000 € 148 862 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
86 000 € 16 000 € 241 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
17 000 € 16 000 € 14 000 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
69 000 € 0 € 227 000 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
409 000 € 1 099 000 € 242 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
409 000 € 361 000 € 242 000 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0 € 738 000 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-323 000 € -1 083 000 € -1 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
13 576 000 € 10 011 000 € 20 715 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 010 000 € 2 274 000 € 4 715 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 784 000 € 2 406 000 € 4 070 000 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
226 000 € -132 000 € 645 000 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 566 000 € 7 737 000 € 16 000 000 €