Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
66 929 586€ 61 128 284€ 61 747 417€ 63 262 170€ 57 590 548€ 57 684 926€ 54 718 795€ 55 741 972€ 49 825 879€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
66 865 773 € 61 192 527 € 61 812 684 € 63 338 598 € 57 649 913 € 57 748 259 € 54 775 996 € 55 742 308 € 49 728 727 € 49 539 167 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
42 312€ 26 190€ 11 884€ 20 987€ 29 911€ 23 594€ 20 709€ 20 906€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
64 962 916€ 59 770 720€ 60 664 430€ 62 106 563€ 56 374 027€ 55 915 904€ 52 738 339€ 53 663 260€ 47 893 241€ 48 351 485€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
80 028€ 66 192€ 69 354€ 76 742€ 59 703€ 63 661€ 58 217€ 31 586€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
112 446€ 216 797€ 238 529€ 52 747€ 73 676€ 515 593€ 768 168€ 872 503€ 610 381€ 44 636€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 668 071€ 1 112 628€ 828 487€ 1 081 559€ 1 112 596€ 1 229 507€ 1 190 563€ 1 154 053€ 1 225 105€ 1 143 046€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
56 614 956 € 51 462 499 € 52 992 036 € 54 381 867 € 48 934 243 € 46 085 915 € 45 268 477 € 45 863 684 € 40 948 652 € 49 508 114 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 268€ 8 696€ 6 927€ 15 899€ 18 447€ 13 283€ 12 687€ 11 938€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 474 083€ 5 983 696€ 5 752 542€ 7 196 086€ 6 065 587€ 5 657 279€ 5 216 264€ 5 558 816€ 5 519 842€ 6 405 189€
13
C.
Opravné položky k zásobám
9 938€ 74 838€ 19 361€ 4 785€ 112 713€ 82 069€ 81 008€ 217 050€ 34 613€
14
D.
Služby
8 430 999€ 8 132 662€ 13 024 137€ 13 801 681€ 11 296 913€ 10 465 016€ 10 940 826€ 10 896 274€ 11 215 657€ 17 832 460€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 013 862 € 13 255 177 € 12 213 311 € 12 388 869 € 11 383 342 € 10 330 715 € 8 241 620 € 9 516 113 € 9 210 854 € 9 146 173 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 291 882€ 8 708 657€ 8 114 134€ 8 259 304€ 7 650 388€ 6 881 029€ 5 438 638€ 6 493 356€ 6 267 553€ 6 001 724€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
355 017€ 314 809€ 181 443€ 276 013€ 247 865€ 275 969€ 283 432€ 230 825€ 229 778€ 266 263€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 710 695€ 3 411 277€ 3 157 535€ 3 218 710€ 2 992 594€ 2 720 312€ 2 124 280€ 2 372 516€ 2 294 944€ 2 325 595€
19
E.4.
Sociálne náklady
656 268€ 820 434€ 760 199€ 634 842€ 492 495€ 453 405€ 395 270€ 419 416€ 418 579€ 552 591€
20
F.
Dane a poplatky
641 033€ 641 754€ 754 513€ 626 938€ 693 034€ 716 821€ 335 931€ 478 098€ 490 013€ 450 293€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 692 454€ 22 095 621€ 19 425 541€ 18 517 321€ 17 414 340€ 16 984 718€ 17 547 894€ 17 098 254€ 12 351 351€ 14 583 572€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 164 958€ 20 137 398€ 19 130 971€ 18 889 143€ 17 804 518€ 17 439 840€ 18 065 193€ 15 826 323€ 12 948 987€ 13 784 375€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 527 496€ 1 958 223€ 294 570€ -371 822€ -390 178€ -455 122€ -517 299€ 1 271 931€ -597 636€ 799 197€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 825€ 63 167€ 1 920€ 6 919€ 19 750€ 126 202€ 208 908€ 505 957€ 173 413€ 7 522€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-56€ -655€ -160€ -1 607€ 9 811€ -608 685€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 316 494€ 1 206 888€ 1 793 840€ 1 824 024€ 2 042 830€ 1 679 328€ 2 683 885€ 1 707 415€ 1 770 472€ 1 656 977€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 250 817 € 9 730 028 € 8 820 648 € 8 956 731 € 8 715 670 € 11 662 344 € 9 507 519 € 9 878 624 € 8 780 075 € 31 053 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
45 152 968 € 45 663 210 € 41 942 701 € 41 185 841 € 39 082 694 € 39 754 868 € 36 565 419 € 37 167 716 € 30 940 692 € 24 079 223 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 309 711 € 973 885 € 909 048 € 294 997 € 273 879 € 793 725 € 172 715 € 444 673 € 464 627 € 7 313 846 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
374 821€ 310 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 162 850 € 971 624 € 529 974 € 294 373 € 273 155 € 793 158 € 168 026 € 411 342 € 364 694 € 371 859 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 162 850€ 971 624€ 529 974€ 294 373€ 361 869€ 364 694€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
273 155€ 793 158€ 168 026€ 49 473€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
371 859€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
143 841 € 1 949 € 4 087 € 314 € 338 € 328 € 1 016 € 31 250 € 97 152 € 297 209 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
4 087€ 277€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
143 841€ 1 949€ 37€ 338€ 328€ 1 016€ 31 250€ 97 152€ 297 209€
42
XII.
Kurzové zisky
3 020€ 312€ 166€ 310€ 386€ 239€ 3 673€ 2 081€ 2 781€ 5 145€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6 329 633€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
464 620 € 195 090 € 778 262 € 2 280 647 € 2 849 034 € 6 259 374 € 3 322 812 € 767 746 € -177 590 € 239 946 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
374 821€ 1 432 484€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
438 578€ 176 669€ 394 481€ 2 272 032€ 2 840 497€ 6 251 664€ 3 312 470€ 756 500€ -189 013€ -1 206 765€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€
52
O.
Kurzové straty
4 111€ 118€ 1 358€ 1 323€ 1 522€ 2 229€ 4 663€ 6 043€ 5 976€ 6 882€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 931€ 18 303€ 7 602€ 7 292€ 7 015€ 5 481€ 5 679€ 5 202€ 5 447€ 7 345€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
845 091 € 778 795 € 130 786 € -1 985 650 € -2 575 155 € -5 465 649 € -3 150 097 € -323 073 € 642 217 € 7 073 900 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 095 908 € 10 508 823 € 8 951 434 € 6 971 081 € 6 140 515 € 6 196 695 € 6 357 422 € 9 555 551 € 9 422 292 € 7 104 953 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 651 948 € 2 293 992 € 1 985 492 € 2 193 661 € 2 089 193 € 2 584 884 € 1 749 772 € 2 425 408 € 2 464 147 € -1 924 413 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 394 926€ 1 281 550€ 1 572 156€ 1 385 655€ 1 434 715€ 1 290 919€ 999 373€ 375 457€ 21 382€ 63 940€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 257 022€ 1 012 442€ 413 336€ 808 006€ 654 478€ 1 293 965€ 750 399€ 2 049 951€ 2 442 765€ -1 988 353€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 443 960 € 8 214 831 € 6 965 942 € 4 777 420 € 4 051 322 € 3 611 811 € 4 607 650 € 7 130 143 € 6 958 145 € 9 029 366 €