Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železnice Slovenskej republiky

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 717 193 000 € 3 609 643 000 € 3 485 817 000 € 3 516 381 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 536 532 000 € 3 465 732 000 € 3 390 028 000 € 3 319 938 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
29 453 000 € 17 735 000 € 16 335 000 € 10 321 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
005
A.I.2
Software
13 588 000€ 13 858 000€ 10 331 000€ 7 566 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
12 844 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 020 000€ 3 876 000€ 6 003 000€ 2 754 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 467 980 000 € 3 409 350 000 € 3 338 604 000 € 3 270 738 000 €
012
A.II.1
Pozemky
530 790 000€ 524 932 000€
013
A.II.2
Stavby
2 217 561 000€ 2 095 548 000€ 2 548 752 000€ 2 475 695 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
194 604 000€ 201 953 000€ 221 289 000€ 260 561 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
519 374 000€ 581 366 000€ 561 047 000€ 526 971 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 651 000€ 5 551 000€ 7 516 000€ 7 511 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
39 099 000 € 38 647 000 € 35 089 000 € 38 879 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 009 000€ 1 009 000€ 1 009 000€ 1 009 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
4 489 000€ 4 489 000€ 4 489 000€ 3 740 000€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
151 000€ 151 000€ 164 000€ 155 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
33 450 000€ 32 998 000€ 29 427 000€ 33 975 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
178 325 000 € 141 617 000 € 93 584 000 € 194 777 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
15 818 000 € 10 594 000 € 7 911 000 € 8 485 000 €
032
B.I.1
Materiál
3 314 000€ 837 000€ 1 346 000€ 1 654 000€
034
B.I.3
Výrobky
12 001 000€ 9 255 000€ 6 191 000€ 6 322 000€
036
B.I.5
Tovar
503 000€ 502 000€ 374 000€ 509 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
-5 082 000 € -5 041 000 € -7 171 000 € 62 464 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
72 000€ 78 000€ 11 024 000€ 16 579 000€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
-5 154 000€ -5 119 000€ -18 195 000€ 45 885 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
47 583 000 € 64 545 000 € 28 841 000 € 45 019 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 210 000€ 16 239 000€ 12 707 000€ 13 692 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 976 000€ 47 517 000€ 15 561 000€ 30 944 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 397 000€ 789 000€ 573 000€ 383 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
120 006 000 € 71 519 000 € 64 003 000 € 78 809 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
75 000€ 53 000€ 554 000€ 543 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
119 931 000€ 71 466 000€ 63 449 000€ 78 266 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 336 000 € 2 294 000 € 2 205 000 € 1 666 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 336 000€ 2 294 000€ 2 205 000€ 1 666 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 717 193 000 € 3 609 643 000 € 3 485 817 000 € 3 516 381 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 679 733 000 € 1 683 315 000 € 1 680 125 000 € 1 678 479 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
800 170 000 € 800 170 000 € 800 170 000 € 760 234 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
800 170 000€ 800 170 000€ 800 170 000€ 760 234 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
528 481 000 € 530 135 000 € 527 638 000 € 520 228 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
528 481 000€ 530 135 000€ 527 638 000€ 520 228 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
21 904 000 € 21 904 000 € 21 904 000 € 21 904 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 904 000€ 21 904 000€ 21 904 000€ 21 904 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
331 485 000 € 330 934 000 € 330 311 000 € 367 940 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
331 485 000€ 330 934 000€ 330 311 000€ 367 940 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 307 000 € 172 000 € 102 000 € 8 173 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 023 365 000 € 1 912 045 000 € 1 790 336 000 € 1 822 829 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
65 547 000 € 61 543 000 € 80 706 000 € 92 053 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
57 022 000€ 54 137 000€ 73 698 000€ 84 049 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 525 000€ 7 406 000€ 7 008 000€ 8 004 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
105 341 000 € 93 875 000 € 72 022 000 € 58 894 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
348 000€ 542 000€ 826 000€ 561 000€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
49 809 000€ 39 722 000€ 23 049 000€ 16 267 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
55 184 000€ 53 611 000€ 48 147 000€ 42 066 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 744 736 000 € 1 693 886 000 € 1 574 860 000 € 1 609 137 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
67 936 000€ 54 685 000€ 85 357 000€ 77 057 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17 217 000€ 15 354 000€ 14 377 000€ 14 188 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 628 979 000€ 1 602 392 000€ 1 455 628 000€ 1 499 314 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30 604 000€ 21 455 000€ 19 498 000€ 18 578 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
107 741 000 € 62 741 000 € 62 748 000 € 62 745 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
96 990 000€ 0€ 62 740 000€ 62 741 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 751 000€ 62 741 000€ 8 000€ 4 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
14 095 000 € 14 283 000 € 15 356 000 € 15 073 000 €