Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

design design s. r. o. - v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti design design s. r. o. - v likvidácii [zrušená]

 • Názov design design s. r. o. - v likvidácii [zrušená]
 • IČO 31386385
 • DIČ 2020321072
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa streda, 1. septembra 2021
 • Sídlo Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
 • Dátum vzniku 3. januára 1995, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 8155/B
 • Dátum výmazu 11. januára 2024
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 67 000 €
 • Historický názov EKOMA design, spol. s r.o.
  (platné do 31. mája 2017 )
 • Historické sídlo Trenčianska 53, 824 82 Bratislava
  (platné do 16. októbra 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 22. marca 2018
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.3.2018, č. k. 37K/30/2017-81, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.3.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: design design s. r. o. – v likvidácii, Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 31 386 385. Do funkcie správcu súd ustanovil: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, značka správcu S322.
Predmety podnikania
Názov Vznik
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu 3.1.1995
zariaďovanie interiérov 3.1.1995
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 27.9.1999
prenájom motorových vozidiel 27.9.1999
reklamná a propagačná činnosť 27.9.1999
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 9.11.2012
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.10.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Živnostenské oprávnenie vydal OÚ Bratislava 2 - živnostenské odd., reg.č. 4009/94.
2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.4.1995. Stary spis: S.r.o. 15002
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 11.6.1996.
Stary spis: S.r.o. 15002
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.04.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi spoločníkov.
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.04.1998 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.3.1999.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.7.1999. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.9.1999.
7. Zvýšenie základného imania na 1 000 000,- Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 15.11.2004.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2009.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.5.2010 - zvýšenie základného imania.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.11.2012.