Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MATADOR Automotive Vráble, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
115 188 137 € 126 324 650 € 135 574 842 € 131 487 488 € 104 822 448 € 117 085 504 € 113 910 900 € 96 476 713 € 95 831 280 € 90 326 721 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
66 784 107 € 68 455 853 € 71 565 764 € 72 933 073 € 50 534 767 € 43 313 874 € 37 330 801 € 35 139 828 € 37 493 706 € 37 572 695 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
266 864 € 390 069 € 491 712 € 464 389 € 409 862 € 265 765 € 188 053 € 24 525 € 52 623 € 85 878 €
005
A.I.2
Software
222 796€ 279 018€ 333 747€ 245 319€ 301 292€ 48 026€ 12 375€ 24 525€ 44 130€ 66 062€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
44 068€ 94 210€ 157 965€ 160 326€ 54 555€ 66 884€ 8 493€ 19 816€
007
A.I.4
Goodwill
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
16 841€ 58 744€ 54 015€ 150 855€ 175 678€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
62 681 818 € 64 268 612 € 67 254 115 € 68 803 860 € 46 469 774 € 40 110 539 € 37 057 076 € 35 037 060 € 37 355 832 € 37 401 668 €
012
A.II.1
Pozemky
3 062 779€ 3 104 954€ 3 104 954€ 3 088 874€ 2 434 658€ 1 028 757€ 1 028 757€ 1 028 757€ 1 028 757€ 1 028 757€
013
A.II.2
Stavby
22 323 372€ 22 606 990€ 23 596 635€ 23 901 021€ 13 293 133€ 11 813 347€ 12 263 838€ 12 644 356€ 13 135 786€ 13 389 991€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 583 856€ 34 860 910€ 34 462 165€ 38 098 404€ 19 316 057€ 18 038 864€ 16 809 562€ 18 553 598€ 19 264 899€ 22 759 830€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 450 955€ 1 793 189€ 1 936 045€ 2 410 829€ 2 702 846€ 2 914 693€ 2 919 096€ 1 800 040€ 1 549 963€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 260 856€ 1 902 569€ 4 154 316€ 1 304 732€ 6 936 759€ 6 259 144€ 1 861 033€ 601 529€ 2 084 107€ 183 090€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 786 321€ 55 734€ 2 174 790€ 408 780€ 292 320€ 40 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 835 425 € 3 797 172 € 3 819 937 € 3 664 824 € 3 655 131 € 2 937 570 € 85 672 € 78 243 € 85 251 € 85 149 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
2 732 383€ 2 707 416€ 2 722 274€ 2 611 061€ 2 624 634€ 1 861 863€ 8 877€ 9 134€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
21 493€ 21 493€ 21 493€ 36 776€ 39 691€ 84 901€ 85 672€ 78 243€ 76 374€ 76 015€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 081 549€ 1 068 263€ 1 076 170€ 1 016 987€ 990 806€ 990 806€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
43 516 944 € 55 352 619 € 60 276 580 € 57 122 204 € 54 138 425 € 73 603 454 € 76 476 294 € 61 206 910 € 58 076 642 € 50 646 966 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
18 677 561 € 20 456 784 € 31 038 787 € 30 330 339 € 18 435 392 € 38 918 161 € 38 927 384 € 23 040 456 € 17 820 823 € 8 006 259 €
032
B.I.1
Materiál
8 615 423€ 7 938 686€ 7 891 331€ 9 706 181€ 9 039 551€ 6 997 289€ 7 301 587€ 5 431 548€ 6 960 741€ 4 217 294€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 843 973€ 3 473 852€ 2 708 098€ 1 926 040€ 2 021 906€ 1 476 871€ 1 699 109€ 1 322 679€ 1 475 615€
034
B.I.3
Výrobky
1 629 724€ 1 597 154€ 1 249 464€ 950 991€ 1 631 577€ 1 175 685€ 906 787€ 836 424€ 735 806€ 751 604€
036
B.I.5
Tovar
5 265 041€ 7 275 452€ 18 814 321€ 16 546 642€ 5 319 997€ 28 455 046€ 27 933 107€ 15 208 595€ 4 393 488€ 1 316 078€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
323 400€ 171 640€ 375 573€ 1 200 485€ 422 361€ 813 270€ 1 086 794€ 241 210€ 4 255 173€ 238 910€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 900 000 € 820 000 € 1 730 947 € 5 419 535 € 8 469 485 € 12 288 488 € 9 780 876 € 9 800 050 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 500 000€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 900 000€ 820 000€ 1 730 947€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
5 419 535€ 8 469 485€ 12 288 488€ 9 780 876€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 544 866 € 25 234 790 € 26 230 880 € 25 276 884 € 32 932 394 € 28 857 439 € 27 330 042 € 23 386 100 € 24 167 683 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
18 448 820€ 24 726 318€ 25 108 637€ 19 273 044€ 23 845 795€ 18 935 843€ 18 319 142€ 16 341 387€ 20 046 989€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
370 000€ 8 701 026€ 1 100 996€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
470 000€ 1 730 948€ 9 294 403€ 7 852 388€ 6 331 455€ 1 636 009€ 5 629 542€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
109 987€ 722 475€ 4 263 291€ 375 066€ 604 853€ 1 140 997€ 708 750€ 1 381 741€ 662 160€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-13 941€ 38 472€ 29 768€ 9 601€ 10 507€ 22 340€ 17 515€ 4 508€ 1 948€ 13 698€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
394 517 € 9 661 045 € 3 006 913 € 694 981 € 1 039 692 € 408 319 € 1 749 383 € 2 491 866 € 6 307 260 € 6 485 768 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 006€ 23 647€ 20 592€ 9 836€ 15 104€ 9 697€ 18 462€ 18 056€ 13 346€ 8 693€
057
B.IV.2
Účty v bankách
320 076€ 9 572 963€ 2 921 886€ 620 710€ 960 153€ 334 532€ 1 730 921€ 2 473 810€ 6 293 914€ 6 477 075€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
64 435€ 64 435€ 64 435€ 64 435€ 64 435€ 64 090€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 887 086 € 2 516 178 € 3 732 498 € 1 432 211 € 149 256 € 168 176 € 103 805 € 129 975 € 260 932 € 2 107 060 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 471 979€ 1 295 665€ 1 606 041€ 1 152 822€ 1 667€ 11 667€ 7 356€ 1 325 658€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
277 244€ 524 017€ 461 396€ 279 389€ 147 589€ 156 509€ 101 430€ 121 717€ 253 348€ 775 069€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
696 496€ 696 496€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
441 367€ 1 665 061€ 2 375€ 8 258€ 228€ 6 333€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
115 188 137 € 126 324 650 € 135 574 842 € 131 487 488 € 104 822 448 € 117 085 504 € 113 910 900 € 96 476 713 € 95 831 280 € 90 326 721 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
48 213 787 € 47 041 515 € 42 504 996 € 41 480 744 € 37 292 949 € 35 586 987 € 34 231 955 € 31 876 001 € 30 057 788 € 29 683 932 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
20 448 124 € 20 448 124 € 20 448 124 € 20 448 124 € 20 448 124 € 20 448 124 € 20 418 827 € 20 448 124 € 20 448 124 € 20 448 124 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-29 297€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 869 994 € 3 490 567 € 3 368 142 € 2 939 362 € 2 768 766 € 2 635 848 € 2 362 530 € 2 151 411 € 2 114 026 € 2 077 112 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 869 994€ 3 490 567€ 3 368 142€ 2 939 362€ 2 768 766€ 2 635 848€ 2 362 530€ 2 151 411€ 2 114 026€ 2 077 112€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
22 723 398 € 19 308 555 € 17 464 479 € 13 805 463 € 12 370 097 € 11 177 279 € 9 065 350 € 7 458 252 € 7 121 783 € 6 789 559 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
22 723 398€ 19 308 555€ 17 464 479€ 13 805 463€ 12 370 097€ 11 177 279€ 9 065 350€ 7 458 252€ 7 121 783€ 6 789 559€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 172 271 € 3 794 269 € 1 224 251 € 4 287 795 € 1 705 962 € 1 325 736 € 2 385 248 € 1 818 214 € 373 855 € 369 137 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
64 313 545 € 76 429 034 € 85 665 841 € 83 176 228 € 66 036 417 € 70 569 567 € 62 028 080 € 54 835 636 € 59 770 594 € 59 783 155 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 732 024 € 2 654 081 € 2 697 792 € 2 916 553 € 2 644 024 € 1 429 706 € 1 688 777 € 2 147 653 € 3 748 035 € 2 068 468 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
925 489€ 1 146 613€ 922 209€ 693 470€ 559 065€ 525 456€ 474 138€ 458 210€ 459 860€ 419 207€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
578 239€ 496 126€ 447 264€ 561 287€ 464 770€ 421 216€ 369 711€ 322 837€ 286 899€ 264 121€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 228 296€ 1 011 342€ 1 328 319€ 1 661 796€ 1 620 189€ 483 034€ 844 928€ 1 366 606€ 3 001 276€ 1 385 140€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 904 232 € 11 992 400 € 6 289 896 € 2 785 653 € 2 337 934 € 4 935 431 € 2 401 344 € 4 024 118 € 3 093 211 € 1 915 019 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
104 395€ 162 409€ 39 428€ 210 148€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
10 000 000€ 10 000 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 000 000€ 1 700 000€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
161 866€ 116 448€ 24 060€ 23 341€ 41 259€ 56 180€ 67 489€ 55 376€ 17 393€ 9€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
230 510€ 396 515€ 615 232€ 881 517€ 707 498€ 1 237 817€ 272 871€ 496 321€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 511 856€ 1 479 437€ 650 604€ 180 795€ 1 589 177€ 1 941 434€ 1 956 589€ 2 106 333€ 1 336 390€ 1 208 541€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
28 663 451 € 38 508 903 € 29 810 602 € 23 699 874 € 30 049 110 € 20 925 299 € 27 058 218 € 20 250 961 € 25 480 049 € 23 277 869 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
23 807 282€ 31 958 716€ 25 781 804€ 20 970 691€ 25 950 409€ 19 225 101€ 23 482 330€ 18 184 592€ 23 557 931€ 18 956 166€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
135 239€ 369 072€ 187 318€ 313 847€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 700 000€ 1 700 000€ 86 417€ 70 597€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 118€ 10 252€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 389 809€ 1 302 047€ 1 005 562€ 1 037 819€ 724 131€ 568 802€ 553 873€ 815 850€ 544 018€ 519 004€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
960 542€ 904 002€ 732 251€ 647 768€ 501 557€ 423 180€ 387 166€ 386 303€ 367 513€ 327 409€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
626 924€ 2 397 092€ 182 357€ 203 475€ 587 929€ 93 348€ 606 042€ 324 082€ 91 634€ 170 842€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
178 894€ 247 046€ 408 628€ 840 121€ 585 084€ 614 868€ 193 568€ 84 645€ 659 920€ 1 226 293€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
6 837 947€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
20 013 838 € 23 273 650 € 46 867 551 € 53 774 148 € 31 005 349 € 43 279 131 € 30 879 741 € 28 412 904 € 27 449 299 € 25 683 852 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
9 501 328€ 14 864 264€ 30 719 990€ 37 502 838€ 11 539 714€ 15 254 328€ 20 826 328€ 18 663 056€ 17 374 628€ 17 215 185€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 512 510€ 8 409 386€ 16 147 561€ 16 271 310€ 19 465 635€ 28 024 803€ 10 053 413€ 9 749 848€ 10 074 671€ 8 468 667€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 660 805 € 2 854 101 € 7 404 005 € 6 830 516 € 1 493 082 € 10 928 950 € 17 650 865 € 9 765 076 € 6 002 898 € 859 634 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
179 736€ 79 736€ 45 334€ 10 033€ 35 000€ 37 720€ 148 293€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 187 773€ 2 481 068€ 2 658 357€ 2 782 406€ 225 936€ 425 092€ 764 707€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
293 296€ 293 297€ 4 700 314€ 4 038 077€ 1 493 082€ 10 703 014€ 17 225 773€ 8 965 369€ 5 965 178€ 711 341€