Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
389 177€ 197 048€ 242 864€ 256 025€ 227 520€ 122 050€ 141 610€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
337 014€ 165 620€ 192 247€ 214 999€ 133 983€ 71 408€ 112 296€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
52 163 € 31 428 € 50 617 € 41 026 € 93 537 € 50 642 € 29 314 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 246 531 € 1 963 985 € 2 327 254 € 3 636 666 € 2 210 759 € 3 578 084 € 2 145 225 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 012 788€ 1 992 337€ 2 246 780€ 3 699 460€ 2 090 293€ 3 722 476€ 2 014 604€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
194 826€ -28 352€ 80 474€ -62 794€ 120 466€ -144 392€ 130 621€
07
II.3
Aktivácia
38 917€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
911 341 € 669 093 € 911 025 € 2 008 404 € 941 411 € 2 178 245 € 879 065 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
498 059€ 358 606€ 485 461€ 1 381 106€ 464 929€ 960 997€ 426 780€
10
B.2
Služby
413 282€ 310 487€ 425 564€ 627 298€ 476 482€ 1 217 248€ 452 285€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 387 353 € 1 326 320 € 1 466 846 € 1 669 288 € 1 362 885 € 1 450 481 € 1 295 474 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 059 723 € 1 058 197 € 1 150 883 € 1 067 700 € 965 746 € 959 162 € 837 326 €
13
C.1
Mzdové náklady
769 638€ 768 658€ 831 996€ 786 587€ 710 758€ 712 100€ 615 592€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
263 623€ 262 014€ 290 971€ 261 374€ 239 765€ 232 872€ 207 834€
16
C.4
Sociálne náklady
26 462€ 27 525€ 27 916€ 19 739€ 15 223€ 14 190€ 13 900€
17
D
Dane a poplatky
4 986€ 5 297€ 6 136€ 6 764€ 5 648€ 6 292€ 7 357€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
64 527€ 73 293€ 73 432€ 58 953€ 51 143€ 43 811€ 48 273€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 040€ 5 972€ 15 223€ 5 188€ 2 956€ 20 511€ 25 599€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 905€ 13 230€ 2 844€ 301€ 5 605€ 12 341€ 14 250€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-8 801€ -4 455€ 7 183€ 4 417€ 1 620€ 1 722€ 2 323€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 846€ 8 760€ 5 537€ 3 250€ 2 056€ 4 042€ 2 955€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 268€ 16 666€ 10 154€ 14 493€ 13 104€ 10 709€ 10 995€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
265 631 € 178 824 € 236 974 € 525 098 € 325 031 € 440 997 € 403 504 €
38
X.
Výnosové úroky
5€ 96€ 104€ 40€ 1 280€
39
N
Nákladové úroky
589€ 9€ 308€
40
XI.
Kurzové zisky
1 941€ 586€ 8 576€ 106€ 887€ 6 087€ 570€
41
O
Kurzové straty
770€ 1 390€ 63€ 216€ 10 273€ 8 266€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 932€ 4 029€ 4 103€ 4 647€ 3 783€ 4 700€ 4 918€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 761 € -4 833 € 3 889 € -4 508 € -3 017 € -8 846 € -11 642 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
262 870 € 173 991 € 240 863 € 520 590 € 322 014 € 432 151 € 391 862 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
58 571 € 38 205 € 51 847 € 116 800 € 74 409 € 95 417 € 91 516 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
58 151€ 38 548€ 51 847€ 116 957€ 74 488€ 98 885€ 93 940€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
420€ -343€ -157€ -79€ -3 468€ -2 424€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
204 299 € 135 786 € 189 016 € 403 790 € 247 605 € 336 734 € 300 346 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
262 870 € 173 991 € 240 863 € 520 590 € 322 014 € 432 151 € 391 862 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
204 299 € 135 786 € 189 016 € 403 790 € 247 605 € 336 734 € 300 346 €