Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 187 558€ 2 596 791€ 2 161 033€ 2 570 118€ 3 892 691€ 2 438 279€ 3 700 134€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 190 919 € 2 656 594 € 2 175 765 € 2 590 878 € 3 901 129 € 2 443 291 € 3 724 687 € 2 315 389 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
124 087€ 389 177€ 197 048€ 242 864€ 256 025€ 227 520€ 122 050€ 141 610€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
577 632€ 579 719€ 790 597€ 859 274€ 849 249€ 513 502€ 493 887€ 1 009 861€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 590 835€ 1 433 069€ 1 201 740€ 1 387 506€ 2 850 211€ 1 576 791€ 3 228 589€ 1 004 743€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-104 996€ 194 826€ -28 352€ 80 474€ -62 794€ 120 466€ -144 392€ 130 621€
07
V.
Aktivácia
38 917€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
833€ 16 040€ 5 972€ 15 223€ 5 188€ 2 956€ 20 511€ 25 599€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 528€ 4 846€ 8 760€ 5 537€ 3 250€ 2 056€ 4 042€ 2 955€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 720 015 € 2 390 963 € 1 996 941 € 2 353 904 € 3 376 031 € 2 118 260 € 3 283 690 € 1 911 885 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
93 596€ 337 014€ 165 620€ 192 247€ 214 999€ 133 983€ 71 408€ 112 296€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
389 488€ 498 059€ 358 606€ 485 461€ 1 381 106€ 464 929€ 960 997€ 426 780€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 087 083€ 413 282€ 310 487€ 425 564€ 627 298€ 476 482€ 1 217 248€ 452 285€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 063 811 € 1 059 723 € 1 058 197 € 1 150 883 € 1 067 700 € 965 746 € 959 162 € 837 326 €
16
E.1.
Mzdové náklady
768 332€ 769 638€ 768 658€ 831 996€ 786 587€ 710 758€ 712 100€ 615 592€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
268 623€ 263 623€ 262 014€ 290 971€ 261 374€ 239 765€ 232 872€ 207 834€
19
E.4.
Sociálne náklady
26 856€ 26 462€ 27 525€ 27 916€ 19 739€ 15 223€ 14 190€ 13 900€
20
F.
Dane a poplatky
5 726€ 4 986€ 5 297€ 6 136€ 6 764€ 5 648€ 6 292€ 7 357€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
62 094€ 64 527€ 73 293€ 73 432€ 58 953€ 51 143€ 43 811€ 48 273€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
62 094€ 64 527€ 73 293€ 73 432€ 58 953€ 51 143€ 43 811€ 48 273€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 905€ 13 230€ 2 844€ 301€ 5 605€ 12 341€ 14 250€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 272€ -8 801€ -4 455€ 7 183€ 4 417€ 1 620€ 1 722€ 2 323€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 945€ 17 268€ 16 666€ 10 154€ 14 493€ 13 104€ 10 709€ 10 995€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
470 904 € 265 631 € 178 824 € 236 974 € 525 098 € 325 031 € 440 997 € 403 504 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 617 391 € 1 387 353 € 1 326 320 € 1 466 846 € 1 669 288 € 1 362 885 € 1 450 481 € 1 295 474 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
707 € 1 941 € 586 € 8 581 € 202 € 991 € 6 127 € 1 850 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 96 € 104 € 40 € 1 280 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 96€ 104€ 40€ 1 280€
42
XII.
Kurzové zisky
707€ 1 941€ 586€ 8 576€ 106€ 887€ 6 087€ 570€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 596 € 4 702 € 5 419 € 4 692 € 4 710 € 4 008 € 14 973 € 13 492 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
589 € 9 € 308 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
589€ 9€ 308€
52
O.
Kurzové straty
5 738€ 770€ 1 390€ 63€ 216€ 10 273€ 8 266€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 858€ 3 932€ 4 029€ 4 103€ 4 647€ 3 783€ 4 700€ 4 918€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 889 € -2 761 € -4 833 € 3 889 € -4 508 € -3 017 € -8 846 € -11 642 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
462 015 € 262 870 € 173 991 € 240 863 € 520 590 € 322 014 € 432 151 € 391 862 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
90 581 € 58 571 € 38 205 € 51 847 € 116 800 € 74 409 € 95 417 € 91 516 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
98 310€ 58 151€ 38 548€ 51 847€ 116 957€ 74 488€ 98 885€ 93 940€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-7 729€ 420€ -343€ -157€ -79€ -3 468€ -2 424€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
371 434 € 204 299 € 135 786 € 189 016 € 403 790 € 247 605 € 336 734 € 300 346 €