Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECO Autoservis s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 775 € 6 255 € 317 € 880 € 596 € 2 623 € 6 870 € 17 224 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 775 € 6 255 € 317 € 880 € 596 € 2 623 € 6 870 € 17 224 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 541 € 6 180 € 180 € 180 € 540 € 2 380 € 6 775 € 16 750 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
541€ 180€ 540€ 2 380€ 6 775€ 16 750€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 000€ 6 180€ 180€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
234 € 75 € 137 € 700 € 56 € 243 € 95 € 474 €
056
B.IV.1
Peniaze
234€ 75€ 137€ 700€ 56€ 243€ 62€ 62€
057
B.IV.2
Účty v bankách
33€ 412€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 775 € 6 255 € 317 € 880 € 596 € 2 623 € 6 870 € 17 224 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 928 € 5 025 € -1 093 € -13 300 € -13 084 € -32 207 € -34 082 € -23 784 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
55 178 € 42 778 € 42 778 € 25 528 € 25 528 € 39 528 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
25 528€ 39 528€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
810 € 530 € 530 € 530 € 530 € 530 € 344 € 344 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
344€ 344€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 425 € -7 762 € -63 247 € -63 031 € -64 905 € -66 778 € -70 294 € -106 363 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-70 294€ -106 363€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-96 € 5 618 € -193 € -216 € 1 874 € 1 874 € 3 701 € 36 068 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 847 € 1 230 € 1 410 € 14 180 € 13 680 € 34 830 € 40 952 € 41 008 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 250 € 12 400 € 9 600 € 30 600 € 30 052 € 41 008 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
30 052€ 41 008€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
597 € 1 230 € 1 410 € 1 780 € 4 080 € 4 230 € 10 900 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
597€ 750€ 430€ 800€ 3 600€ 3 750€ 10 900€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
500€ 500€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 480€ 480€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]