Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dometic Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
19 443 236 € 18 085 710 € 16 876 511 € 18 928 585 € 16 897 633 € 20 463 430 € 23 143 197 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 018 407 € 5 514 408 € 5 484 548 € 5 331 104 € 4 418 313 € 3 950 857 € 7 185 184 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
2 125 € 4 320 € 8 147 € 9 275 € 3 465 € 1 198 € 4 868 €
005
A.I.2
Software
2 125€ 4 320€ 8 147€ 2 475€ 3 465€ 1 198€ 4 868€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 800€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
5 016 282 € 5 510 088 € 5 476 401 € 5 321 829 € 4 414 848 € 3 949 659 € 7 180 316 €
012
A.II.1
Pozemky
162 652€ 162 063€ 158 135€ 158 135€ 158 135€ 158 135€ 158 135€
013
A.II.2
Stavby
3 713 382€ 4 037 709€ 4 169 229€ 4 018 104€ 3 504 901€ 3 101 695€ 5 946 536€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
990 729€ 1 204 306€ 859 956€ 699 417€ 663 381€ 422 843€ 906 503€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
51 483€ 57 662€ 34 787€ 40 966€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
56 456€ 48 348€ 254 294€ 381 747€ 88 431€ 266 986€ 169 142€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
41 580€ 23 460€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 390 805 € 12 478 950 € 11 190 721 € 13 396 878 € 12 273 346 € 16 421 243 € 13 817 612 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
5 143 368 € 5 022 815 € 6 553 912 € 7 866 762 € 6 995 224 € 5 038 600 € 6 958 874 €
035
B.I.1
Materiál
4 626 269€ 4 484 452€ 5 685 095€ 6 523 075€ 5 409 239€ 3 900 260€ 5 623 381€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
369 015€ 306 156€ 502 073€ 654 777€ 606 527€ 551 851€ 523 574€
037
B.I.3
Výrobky
131 277€ 92 642€ 136 960€ 466 502€ 924 604€ 450 579€ 595 618€
039
B.I.5
Tovar
10 260€ 127 799€ 162 902€ 155 933€ 54 854€ 54 676€ 124 892€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 547€ 11 766€ 66 882€ 66 475€ 81 234€ 91 409€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
185 434 € 255 893 € 346 474 € 268 727 € 265 359 € 302 922 € 21 258 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
18 € 120 907 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
106 488€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
18€ 14 419€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
185 434€ 255 875€ 225 567€ 268 727€ 265 359€ 302 922€ 21 258€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 642 949 € 1 605 393 € 2 577 472 € 2 877 288 € 2 759 957 € 10 380 525 € 6 607 221 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 407 191 € 1 313 343 € 2 001 883 € 2 427 909 € 2 108 432 € 9 799 785 € 6 271 288 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
643 549€ 409 666€ 955 622€ 1 626 831€ 931 202€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
763 642€ 903 677€ 1 046 261€ 801 078€ 1 177 230€ 9 799 785€ 6 271 288€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
234 967€ 290 659€ 573 903€ 447 959€ 539 691€ 488 439€ 243 924€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
791€ 1 391€ 1 686€ 1 420€ 111 834€ 92 301€ 92 009€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
7 419 054 € 5 594 849 € 1 712 863 € 2 384 101 € 2 252 806 € 699 196 € 230 259 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 488€ 1 496€ 568€ 24€ 408€ 1 589€ 907€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 417 566€ 5 593 353€ 1 712 295€ 2 384 077€ 2 252 398€ 697 607€ 229 352€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
34 024 € 92 352 € 201 242 € 200 603 € 205 974 € 91 330 € 2 140 401 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 024€ 41 147€ 65 532€ 49 893€ 55 264€ 79 186€ 80 178€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
51 205€ 135 710€ 150 710€ 150 710€ 12 144€ 2 060 223€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
19 443 236 € 18 085 710 € 16 876 511 € 18 928 585 € 16 897 633 € 20 463 430 € 23 143 197 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 793 436 € 13 942 398 € 12 328 299 € 10 623 525 € 8 037 995 € 7 796 837 € 6 532 221 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
1 473 598 € 1 473 598 € 1 473 598 € 1 473 598 € 1 473 598 € 1 473 598 € 1 472 847 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 473 598€ 1 473 598€ 1 473 598€ 1 473 598€ 1 473 598€ 1 473 598€ 1 472 847€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
294 569 € 294 569 € 294 569 € 294 569 € 294 569 € 294 569 € 294 569 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
294 569€ 294 569€ 294 569€ 294 569€ 294 569€ 294 569€ 294 569€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 593 197 € 5 979 098 € 4 274 324 € 1 688 794 € 1 189 076 € 183 771 € -335 328 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 593 197€ 5 979 098€ 4 274 324€ 1 688 794€ 1 189 076€ 183 771€ 933 890€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 269 218€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
1 851 038 € 1 614 099 € 1 704 774 € 2 585 530 € 499 718 € 1 263 865 € 519 099 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 649 800 € 4 143 312 € 4 548 212 € 8 305 060 € 8 769 113 € 12 664 010 € 15 953 995 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
3 051 € 20 806 € 11 451 € 18 445 € 24 398 € 29 770 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
3 030 € 10 909 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 030€ 10 909€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
21€ 757€ 11 451€ 18 445€ 24 398€ 29 770€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
9 140€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
212 233 € 271 682 € 241 802 € 305 330 € 198 423 € 183 182 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
183 182€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
212 233€ 271 682€ 241 802€ 305 330€ 198 423€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
2 914 164 € 3 068 677 € 3 596 144 € 7 089 776 € 7 511 104 € 11 631 349 € 15 596 221 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
2 671 940 € 2 771 042 € 3 385 592 € 4 830 593 € 4 792 702 € 5 057 894 € 4 385 874 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
100 318€ 370 136€ 262 557€ 1 578 400€ 1 213 675€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 571 622€ 2 400 906€ 3 123 035€ 3 252 193€ 3 579 027€ 5 057 894€ 4 385 874€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 000 000€ 2 036 331€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 620 464€ 10 929 464€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
133 505€ 105 728€ 111 990€ 120 218€ 174 637€ 128 286€ 128 223€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
89 184€ 76 690€ 79 485€ 77 683€ 82 434€ 84 663€ 85 153€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
19 535€ 115 217€ 16 627€ 58 832€ 434 382€ 747 965€ 67 127€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 450€ 2 450€ -9 382€ -7 923€ 380€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
520 036 € 798 187 € 688 490 € 898 467 € 1 041 141 € 823 670 € 327 303 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
53 840€ 94 473€ 87 457€ 74 562€ 59 395€ 385 564€ 211 918€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
466 196€ 703 714€ 601 033€ 823 905€ 981 746€ 438 106€ 115 385€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 367€ 1 715€ 970€ 36€ 1 411€ 701€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
90 525 € 2 583 € 656 981 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
90 525€ 646 356€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 583€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 583€ 8 042€