Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dometic Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
743 945€ 5 514 822€ 5 567 633€ 5 208 301€ 4 294 116€ 4 740 632€ 3 196 061€ 2 501 554€ 861 144€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
746 223€ 4 804 334€ 4 985 758€ 4 849 656€ 3 799 964€ 6 607 558€ 1 760 811€ 2 058 339€ 673 806€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-2 278 € 710 488 € 581 875 € 358 645 € 494 152 € -1 866 926 € 1 435 250 € 443 215 € 187 338 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
40 582 627 € 37 806 896 € 40 201 754 € 45 981 213 € 52 127 744 € 47 440 534 € 28 199 260 € 31 097 501 € 17 015 438 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
40 355 883€ 37 529 359€ 40 174 542€ 46 234 765€ 52 358 766€ 46 648 037€ 27 838 183€ 30 527 019€ 17 091 276€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
226 744€ 273 728€ 27 212€ -253 552€ -231 022€ 792 497€ 361 077€ 570 482€ -75 838€
07
II.3
Aktivácia
3 809€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
32 478 765 € 32 053 131 € 34 219 826 € 39 526 936 € 47 683 753 € 40 580 357 € 23 318 518 € 25 048 032 € 12 067 207 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 980 431€ 28 617 623€ 30 431 091€ 35 825 609€ 43 003 645€ 35 115 697€ 18 364 190€ 21 816 950€ 9 830 169€
10
B.2
Služby
2 377 760€ 3 503 116€ 3 874 265€ 3 764 061€ 4 632 746€ 5 702 550€ 4 484 861€ 3 231 082€ 2 237 038€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 101 584 € 6 464 253 € 6 563 803 € 6 812 922 € 4 938 143 € 4 993 251 € 6 315 992 € 6 492 684 € 5 135 569 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
4 058 633 € 3 018 240 € 2 693 426 € 2 777 542 € 2 725 855 € 3 168 526 € 2 868 451 € 3 496 647 € 2 903 058 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 853 153€ 2 108 274€ 1 887 336€ 1 924 567€ 1 927 643€ 2 223 115€ 2 038 470€ 2 460 086€ 2 076 881€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 003 984€ 746 640€ 665 001€ 712 827€ 661 731€ 694 498€ 698 182€ 844 322€ 684 023€
16
C.4
Sociálne náklady
201 496€ 163 326€ 141 089€ 140 148€ 136 481€ 250 913€ 131 799€ 192 239€ 142 154€
17
D
Dane a poplatky
26 708€ 26 925€ 13 976€ 14 251€ 15 039€ 20 237€ 15 370€ 15 431€ 16 199€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
692 088€ 748 430€ 753 724€ 677 230€ 519 922€ -2 315 552€ 3 761 082€ 948 904€ 753 756€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
605 004€ 573 591€ 836 424€ 671 548€ 842 806€ 776 314€ 1 205 569€ 1 042 713€ 989 223€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
465 900€ 436 406€ 693 643€ 563 943€ 716 077€ 579 982€ 1 101 865€ 941 214€ 484 668€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
14 209€ 7 173€ 2 915€ 3 706€ -149 389€ -96 433€ 148 154€ 18 320€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
294 865€ 474 791€ 366 353€ 236 382€ 2 845 766€ 3 011 312€ 5 198 542€ 342 428€ 131 870€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 342 263€ 704 565€ 1 297 248€ 1 251 670€ 1 311 965€ 5 916 858€ 2 700 369€ 1 102 050€ 807 579€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 401 652 € 2 570 896 € 2 311 648 € 2 432 510 € 3 487 246 € 1 507 259 € 2 124 812 € 1 355 259 € 1 291 402 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
145 040€ 90 519€ 40 521€ 22 378€ 31 582€ 8 639€ 225€ 135€ 1 235€
39
N
Nákladové úroky
10 389€ 37 605€ 92 162€ 443 770€ 512 315€ 297 365€
40
XI.
Kurzové zisky
50 206€ 36 508€ 60 421€ 99 969€ 106 977€ 122 958€ 165 315€ 24 665€ 1 491€
41
O
Kurzové straty
59 431€ 76 696€ 82 939€ 145 542€ 155 352€ 148 855€ 56 739€ 167 034€ 3 943€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
44 174€ 113€ 26€ -540€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 410€ 3 994€ 3 293€ 3 501€ 4 182€ 4 031€ 3 803€ 4 970€ 2 404€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
131 405 € 46 337 € 14 710 € -37 085 € -14 406 € -113 451 € -338 659 € -659 493 € -301 526 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 533 057 € 2 617 233 € 2 326 358 € 2 395 425 € 3 472 840 € 1 393 808 € 1 786 153 € 695 766 € 989 876 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
855 862 € 766 195 € 712 259 € 690 651 € 887 310 € 894 090 € 522 288 € 13 609 € -18 655 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
833 286€ 695 754€ 751 708€ 638 352€ 890 677€ 856 527€ 803 952€ 25€ 243€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
22 576€ 70 441€ -39 449€ 52 299€ -3 367€ 37 563€ -281 664€ 13 584€ -18 898€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 677 195 € 1 851 038 € 1 614 099 € 1 704 774 € 2 585 530 € 499 718 € 1 263 865 € 682 157 € 1 008 531 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 533 057 € 2 617 233 € 2 326 358 € 2 395 425 € 3 472 840 € 1 393 808 € 1 786 153 € 695 766 € 989 876 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 677 195 € 1 851 038 € 1 614 099 € 1 704 774 € 2 585 530 € 499 718 € 1 263 865 € 682 157 € 1 008 531 €