Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Údaje z Obchodného registra spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

 • Názov UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 • IČO 31625657
 • DIČ 2020468780
 • IČ DPH SK2020468780 podľa §4
 • Sídlo Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
 • Dátum vzniku 13. marca 1995, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 272/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 12 172 186 € / splatené 12 172 186 €
  Podľa účtovnej závierky: 12 172 186 €
 • Historický názov UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
  (platné do 30. júla 2010 )
  Unipharma Prievidza - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
  (platné do 26. júna 2003 )
  UNIPHARMA PRIEVIDZA a.s.
  (platné do 2. februára 1998 )
 • Historické sídlo Murgaša 1, 971 03 Prievidza
  (platné do 25. apríla 2000)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
maloobchod v oblasti vymedzenia veľkoobchodnej činnosti 13.3.1995
inzertná služba 2.2.1998
reklamná a propagačná činnosť 2.2.1998
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače 2.2.1998
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 2.2.1998
vydavateľská a edičná činnosť 2.2.1998
prenájom bytových a nebytových priestorov 2.2.1998
prenájom nehnuteľností 2.2.1998
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 2.2.1998
vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo 2.8.2005
maloobchod v rozsahu voľných živností 7.8.2007
prieskum trhu a verejnej mienky 7.8.2007
prenájom motorových vozidiel 7.8.2007
poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom 7.8.2007
prenájom strojov, prístrojov a zariadení mimo zbraní 7.8.2007
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností 7.8.2007
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 7.8.2007
zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností 7.8.2007
prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní 7.8.2007
lektorská a prednášková činnosť v oblasti zdravotníctva 7.8.2007
veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok schválených v Slovenskej republike 7.8.2007
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok 7.8.2007
veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. 7.8.2007
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy 1.8.2008
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov 1.8.2008
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 1.8.2008
výroba liekov 5.8.2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 13.7.2011
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 17.9.2012
ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností- chatová osada triedy *, ** 17.9.2012
prevádzkovanie výherných hier, a to: prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre účastníkov, prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry ak prehrá, nevracia, prevádzkovanie hier a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 1500 eur 17.9.2012
softvérové poradenstvo a dodávka softvéru 5.3.2014
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 13.5.2015
nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 2 13.5.2015
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 19.6.2015
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.12.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov.
Stary spis: Sa 822
2. Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 30.9.1995 v súvislosti so zlúčením spoločnosti Unipharma spol. s r.o.
Stary spis: Sa 822
3. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 61/97, NZ 67/97 zo dňa 14.06.1997) rozhodlo o zmene orgánov a stanov a.s.
4. Riadne valné zhromaždenie dňa 27.9.1999 (osvedčené notárskou zápisnicou N 104/99, NZ 98/99) rozhodlo o zmene orgánov a.s. a stanov a.s.
5. Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením zo dňa 25.9.1999 (Notárska zápisnica N 104/99, NZ 98/99).
6. Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 09.12.2000 (osvedčené notárskou zápisnicou N 195/00, NZ 171/00 zo dňa 09.12.2000).
Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.06.2001 (osvedčené notárskou zápisnicou N 133/01, NZ 135/01).
Zmena základného imania a stanov v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka - zák.č. 500/01 Z.z. schválená valným zhromaždením dňa 30.11.2002 (osvedčené notárskou zápisnicou N 181/02, NZ 179/02 zo dňa 30.11.2002).
7. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť schvaľuje poverenie predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb. v platnom znení) na zvýšenie základného imania spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, najviac o sumu 10.000.027,- EUR (slovom desať miliónov dvadsaťsedem eur) formou upísania nových kmeňových zaknihovaných akcií na meno v počte najviac 270.271 kusov v menovitej hodnote: 37,-EUR/akcia s dobou poverenia predstavenstva na 5 rokov. Práva spojené s novými akciami sa budú riadiť platnými Stanovami spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.