Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
45 124 816€ 37 783 721€ 23 709 129€ 20 630 290€ 38 950 641€ 36 782 434€ 37 491 880€ 36 525 380€ 36 844 591€ 35 914 147€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
46 006 453 € 38 482 617 € 28 298 603 € 23 279 351 € 38 954 871 € 36 784 611 € 37 501 268 € 36 527 990 € 36 859 678 € 35 891 379 € 35 427 848 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 275 678€ 1 058 810€ 728 916€ 663 967€ 882 551€ 802 079€ 1 075 529€ 1 119 820€ 1 207 276€ 1 368 222€ 1 330 579€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 125€ 345€ 3 300€ 3 150€ 3 000€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
43 693 396€ 36 566 706€ 22 918 438€ 19 809 290€ 37 373 534€ 35 521 076€ 35 900 864€ 34 843 587€ 35 201 561€ 34 032 819€ 33 714 501€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
209 997€ 323 193€ 148 925€ 23 766€ 49 368€ 42 155€ 57 493€ 62 630€ 61 510€ 81 043€ 73 218€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 477€ 2 524€ 38 923€ 469 997€ 4 230€ 2 177€ 9 388€ 2 610€ 15 087€ 29 462€ 1 032€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
818 780€ 531 384€ 4 463 056€ 2 312 331€ 641 888€ 413 974€ 454 994€ 499 343€ 374 244€ 379 833€ 308 518€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
46 545 952 € 41 668 676 € 31 736 568 € 29 146 147 € 37 457 335 € 34 292 637 € 35 297 971 € 35 115 997 € 33 972 045 € 33 043 046 € 32 897 219 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
428 096€ 347 014€ 239 029€ 227 423€ 311 922€ 297 694€ 427 011€ 422 924€ 432 509€ 504 771€ 482 407€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10 851 250€ 9 613 933€ 5 585 600€ 5 257 077€ 7 236 327€ 6 382 375€ 6 934 243€ 7 039 470€ 7 387 059€ 7 232 679€ 7 542 819€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ -24 679€ -10 469€
14
D.
Služby
8 080 232€ 7 334 113€ 4 653 956€ 4 260 763€ 6 932 195€ 5 950 564€ 5 909 695€ 6 318 638€ 5 623 366€ 4 866 692€ 4 696 582€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
18 864 300 € 16 555 506 € 13 711 035 € 12 788 342 € 15 100 582 € 13 262 979 € 13 648 223 € 13 011 500 € 12 489 928 € 12 661 663 € 12 624 198 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 779 645€ 12 105 235€ 9 971 044€ 9 502 021€ 10 984 862€ 9 544 412€ 9 895 011€ 9 615 879€ 9 142 070€ 9 193 201€ 9 231 320€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
10 800€ 10 800€ 10 800€ 7 300€ 15 817€ 25 600€ 24 026€ 27 600€ 27 600€ 36 600€ 39 700€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 628 355€ 4 053 522€ 3 355 818€ 3 092 757€ 3 695 180€ 3 269 638€ 3 370 301€ 3 163 155€ 3 093 564€ 3 074 592€ 3 117 583€
19
E.4.
Sociálne náklady
445 500€ 385 949€ 373 373€ 186 264€ 404 723€ 423 329€ 358 885€ 204 866€ 226 694€ 357 270€ 235 595€
20
F.
Dane a poplatky
609 109€ 589 899€ 508 160€ 523 013€ 565 051€ 576 053€ 576 337€ 594 531€ 550 820€ 581 662€ 560 677€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 200 760€ 4 384 212€ 4 464 490€ 4 527 165€ 4 572 624€ 5 068 967€ 5 093 515€ 4 865 519€ 4 734 296€ 4 382 132€ 4 510 126€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 269 584€ 4 242 687€ 4 322 960€ 4 385 635€ 4 431 094€ 4 927 437€ 5 093 515€ 4 865 519€ 4 734 296€ 4 382 132€ 4 510 126€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-68 824€ 141 525€ 141 530€ 141 530€ 141 530€ 141 530€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
151€ 47€ 4 166€ 119 412€ 40€ 0€ 645€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
20 068€ 3 020€ -11 216€ 3 417€ 2 941€ 2 632€ 471€ -17 054€ 48 179€ 216 467€ -27 140€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 491 986€ 2 840 932€ 2 581 348€ 1 439 535€ 2 735 653€ 2 751 373€ 2 708 476€ 2 880 469€ 2 705 243€ 2 621 659€ 2 518 019€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-539 499 € -3 186 059 € -3 437 965 € -5 866 796 € 1 497 536 € 2 491 974 € 2 203 297 € 1 411 993 € 2 887 633 € 2 848 333 € 2 530 629 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
25 823 618 € 20 653 649 € 13 318 039 € 10 751 760 € 23 828 309 € 23 737 827 € 23 765 937 € 22 245 005 € 23 027 413 € 22 902 621 € 22 406 959 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 973 € 69 808 € 3 387 € 451 € 6 479 € 10 005 € 1 334 € 11 522 € 8 487 € 22 768 € 756 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 172 € 356 € 212 € 227 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 172€ 356€ 212€ 227€
42
XII.
Kurzové zisky
154€ 2 234€ 3 387€ 451€ 6 479€ 10 005€ 1 312€ 11 350€ 8 131€ 22 539€ 521€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
9 819€ 67 574€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20€ 17€ 8€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
406 257 € 188 311 € 139 863 € 130 355 € 100 420 € 127 693 € 170 785 € 174 249 € 213 855 € 296 188 € 352 131 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
349 742 € 126 973 € 107 801 € 88 793 € 69 230 € 90 569 € 126 511 € 122 701 € 167 161 € 231 855 € 301 916 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
349 742€ 126 973€ 107 801€ 88 793€ 69 230€ 90 569€ 126 511€ 122 701€ 167 161€ 231 855€ 301 916€
52
O.
Kurzové straty
2 659€ 2 286€ 1 036€ 11 097€ 1 653€ 1 727€ 1 550€ 1 276€ 775€ 585€ 578€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
25 805€ 28 036€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28 051€ 31 016€ 31 026€ 30 465€ 29 537€ 35 397€ 42 724€ 50 272€ 45 919€ 63 748€ 49 637€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-396 284 € -118 503 € -136 476 € -129 904 € -93 941 € -117 688 € -169 451 € -162 727 € -205 368 € -273 420 € -351 375 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-935 783 € -3 304 562 € -3 574 441 € -5 996 700 € 1 403 595 € 2 374 286 € 2 033 846 € 1 249 266 € 2 682 265 € 2 574 913 € 2 179 254 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-144 776 € -637 420 € -723 884 € -1 233 897 € 372 584 € 619 314 € 534 251 € 311 873 € 652 078 € 644 411 € 447 787 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
32 945€ 539 326€ 734 275€ 743 290€ 522 527€ 918 992€ 321 261€ 43€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-144 776€ -637 420€ -756 829€ -1 233 897€ -166 742€ -114 961€ -209 039€ -210 654€ -266 914€ 323 150€ 447 744€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-791 007 € -2 667 142 € -2 850 557 € -4 762 803 € 1 031 011 € 1 754 972 € 1 499 595 € 937 393 € 2 030 187 € 1 930 502 € 1 731 467 €