Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 886 014€ 4 380 465€ 3 953 289€ 4 568 713€ 4 100 036€ 32 341 837€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
4 890 452 € 4 386 438 € 3 962 602 € 4 581 473 € 4 137 417 € 32 399 540 € 33 914 198 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 513 016€ 2 183 368€ 2 258 768€ 2 249 904€ 1 648 294€ 24 205 815€ 25 120 011€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 372 998€ 2 197 097€ 1 694 521€ 2 318 809€ 2 451 742€ 8 136 022€ 8 659 614€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 640€ 5 090€ 958€ 1 294€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 438€ 5 973€ 6 673€ 7 670€ 37 381€ 56 745€ 133 279€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 777 457 € 4 280 449 € 3 897 814 € 4 484 234 € 4 008 519 € 31 806 223 € 33 792 625 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 572 455€ 2 239 686€ 2 320 181€ 2 313 484€ 1 725 815€ 24 542 307€ 25 516 016€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
91 056€ 112 410€ 70 071€ 92 332€ 130 471€ 533 114€ 563 382€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-60 734€ 49 387€
14
D.
Služby
827 180€ 808 507€ 637 585€ 1 096 889€ 1 250 666€ 3 150 716€ 3 769 345€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
1 249 916 € 1 083 773 € 831 492 € 908 652 € 844 792 € 3 301 524 € 3 323 291 €
16
E.1.
Mzdové náklady
896 432€ 779 807€ 595 882€ 679 671€ 612 979€ 2 370 372€ 2 393 572€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
332 280€ 285 872€ 222 350€ 214 616€ 220 839€ 842 371€ 859 150€
19
E.4.
Sociálne náklady
21 204€ 18 094€ 13 260€ 14 365€ 10 974€ 88 781€ 70 569€
20
F.
Dane a poplatky
2 080€ 5 747€ 3 401€ 5 301€ 1 551€ 181 789€ 321 139€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 738€ 9 111€ 8 555€ 42 083€ 38 773€ 49 637€ 57 466€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 738€ 9 111€ 8 555€ 42 083€ 38 773€ 49 637€ 57 466€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 603€ 3 428€ 18€ 1 463€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 522€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 032€ 21 215€ 23 926€ 22 065€ 14 929€ 107 852€ 191 136€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
112 995 € 105 989 € 64 788 € 97 239 € 128 898 € 593 317 € 121 573 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
1 395 323 € 1 219 862 € 925 452 € 1 066 008 € 993 084 € 4 176 434 € 3 881 495 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
141 € 235 € 29 € 33 € 10 034 340 € 15 432 € 17 101 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
8 414 560€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 € 152 € 15 170 € 13 960 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
15 129€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9€ 152€ 41€ 13 960€
42
XII.
Kurzové zisky
70€ 204€ 25€ 24€ 33€ 261€ 3 134€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
71€ 31€ 4€ 1 619 595€ 1€ 7€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 132 € 10 497 € 6 877 € 6 600 € 8 424 867 € 43 992 € 25 897 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
8 414 560€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 € 21 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6€ 21€
52
O.
Kurzové straty
1 034€ 637€ 787€ 553€ 1 268€ 4 265€ 4 718€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 092€ 9 860€ 6 090€ 6 047€ 9 039€ 39 706€ 21 179€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 991 € -10 262 € -6 848 € -6 567 € 1 609 473 € -28 560 € -8 796 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
104 004 € 95 727 € 57 940 € 90 672 € 1 738 371 € 564 757 € 112 777 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
26 302 € 23 770 € 15 874 € 25 431 € 242 529 € 135 987 € 60 737 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
20 425€ 32 897€ 22 438€ 29 287€ 250 701€ 158 020€ 67 056€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 877€ -9 127€ -6 564€ -3 856€ -8 172€ -22 033€ -6 319€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
77 702 € 71 957 € 42 066 € 65 241 € 1 495 842 € 428 770 € 52 040 €