Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Volvo Group Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
59 502 630€ 83 097 898€ 98 652 184€ 106 234 278€ 119 566 326€ 109 560 382€ 78 715 525€ 77 796 024€ 69 955 624€ 62 081 356€ 43 252 269€ 21 164 728€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 272 144€ 83 095 038€ 91 805 424€ 106 487 407€ 110 546 114€ 103 686 053€ 74 722 522€ 73 875 591€ 66 441 814€ 58 360 382€ 39 747 330€ 18 273 630€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 230 486 € 2 860 € 6 846 760 € -253 129 € 9 020 212 € 5 874 329 € 3 993 003 € 3 920 433 € 3 513 810 € 3 720 974 € 3 504 939 € 2 891 098 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
13 566 253 € 14 225 612 € 13 961 867 € 12 440 893 € 11 771 445 € 11 548 895 € 9 597 219 € 8 001 438 € 6 276 382 € 5 444 154 € 4 163 440 € 3 432 794 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 566 253€ 14 225 612€ 13 961 867€ 12 440 893€ 11 771 445€ 11 548 895€ 9 597 219€ 8 001 438€ 6 276 382€ 5 444 154€ 4 144 508€ 3 413 629€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
18 932€ 19 165€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 619 272 € 6 047 128 € 6 282 800 € 6 108 615 € 6 059 638 € 6 391 513 € 6 325 201 € 5 396 892 € 4 834 658 € 4 098 113 € 3 779 777 € 3 206 847 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
548 013€ 764 860€ 776 206€ 776 926€ 750 606€ 670 246€ 652 387€ 717 728€ 726 292€ 497 989€ 498 680€ 245 602€
10
B.2
Služby
5 067 488€ 5 279 474€ 5 468 026€ 5 285 802€ 5 339 041€ 5 641 897€ 5 576 520€ 4 679 164€ 4 108 366€ 3 600 124€ 3 281 097€ 2 961 245€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 177 467 € 8 181 344 € 14 525 827 € 6 079 149 € 14 732 019 € 11 031 711 € 7 265 021 € 6 524 979 € 4 955 534 € 5 067 015 € 3 888 602 € 3 117 045 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
6 165 434 € 6 894 273 € 6 728 232 € 6 091 962 € 5 576 727 € 5 632 243 € 5 008 529 € 4 674 904 € 3 413 979 € 3 241 899 € 2 490 573 € 2 125 376 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 465 343€ 5 055 041€ 4 936 337€ 4 424 988€ 4 162 126€ 4 205 847€ 3 755 224€ 3 495 969€ 2 617 902€ 2 463 903€ 1 911 208€ 1 619 463€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 564 954€ 1 721 152€ 1 675 517€ 1 554 811€ 1 319 398€ 1 330 532€ 1 169 727€ 1 102 758€ 739 079€ 722 237€ 533 857€ 465 590€
16
C.4
Sociálne náklady
135 137€ 118 080€ 116 378€ 112 163€ 95 203€ 95 864€ 83 578€ 76 177€ 56 998€ 55 759€ 45 508€ 40 323€
17
D
Dane a poplatky
64 531€ 84 045€ 75 888€ 77 100€ 88 714€ 38 237€ 38 004€ 36 870€ 33 839€ 28 624€ 28 106€ 40 145€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 070 100€ 577 217€ 1 124 659€ 1 088 112€ 990 449€ 479 399€ 1 551 794€ 705 742€ 456 555€ 421 705€ 358 546€ 378 913€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 098 083€ 2 399 578€ 2 428 637€ 2 561 295€ 3 525 027€ 808 020€ 58€ 13 000€ 205 150€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 044 267€ 2 186 539€ 2 272 143€ 2 471 635€ 3 297 962€ 747 935€ 0€ 100€ 715€ 168 662€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-27 056€ 6 548€ 10 958€ 10 508€ 14 410€ 25 328€ 12 736€ -39 014€ 28 538€ 608€ -37 338€ 3 042€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
223 241€ 4 888 928€ 170 655€ 154 500€ 652 028€ 86 463€ 213 905€ 62 533€ 49 977€ 39 641€ 40 522€ 229 560€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
379 013€ 743 730€ 1 011 842€ -5 514 157€ 5 363 246€ 478 852€ 510 384€ 368 755€ 264 227€ 77 862€ 134 806€ 6 524€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 802 502 € 4 977 498 € 5 901 397 € 4 569 784 € 3 577 566 € 4 524 200 € 357 537 € 840 255 € 821 273 € 1 335 958 € 953 716 € 829 093 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
21€ 61€ 164€ 203€ 1 531€ 3 098€ 2 781€ 5 774€
39
N
Nákladové úroky
34 323€ 15 399€ 39 122€ 37 715€ 171 204€ 264 743€ 288 180€ 319 274€ 299 551€ 362 371€ 251 342€ 193 755€
40
XI.
Kurzové zisky
-3€ 1 482€ 2€ 39€ 1 088€ 162€ 253€ 213€ 159€ 69 881€
41
O
Kurzové straty
23€ -18€ 1 668€ 3€ 192€ 2 596€ 1 766€ 1 759€ 2 346€ 1 631€ 3 851€ 123 383€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
92 899€ 88 102€ 123 790€ 110 397€ 97 908€ 11 601€ 9 283€ 10 030€ 9 172€ 8 824€ 51 327€ 61 230€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-127 245 € -103 486 € -163 098 € -148 115 € -269 281 € -278 840 € -297 977 € -330 698 € -309 285 € -369 515 € -303 580 € -302 713 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 675 257 € 4 874 012 € 5 738 299 € 4 421 669 € 3 308 285 € 4 245 360 € 59 560 € 509 557 € 511 988 € 966 443 € 650 136 € 526 380 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
831 257 € 1 121 547 € 1 314 194 € 969 035 € 770 121 € 1 035 322 € 74 629 € 185 687 € 125 765 € 101 946 € 97 745 € 55 702 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 369 786€ 972 536€ 1 345 363€ 1 073 081€ 745 942€ 951 261€ 234 298€ 135 791€ 109 554€ 186 855€ 97 745€ 55 702€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-538 529€ 149 011€ -31 169€ -104 046€ 24 179€ 84 061€ -159 669€ 49 896€ 16 211€ -84 909€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 844 000 € 3 752 465 € 4 424 105 € 3 452 634 € 2 538 164 € 3 210 038 € -15 069 € 323 870 € 386 223 € 864 497 € 552 391 € 470 678 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 675 257 € 4 874 012 € 5 738 299 € 4 421 669 € 3 308 285 € 4 245 360 € 59 560 € 509 557 € 511 988 € 966 443 € 650 136 € 526 380 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 844 000 € 3 752 465 € 4 424 105 € 3 452 634 € 2 538 164 € 3 210 038 € -15 069 € 323 870 € 386 223 € 864 497 € 552 391 € 470 678 €