Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gratex International, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 668 607€ 3 106 645€ 3 728 089€ 4 623 858€ 9 697 781€ 5 530 128€ 8 822 635€ 4 977 089€ 9 299 802€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 284 637€ 2 832 858€ 3 471 538€ 4 321 761€ 9 038 023€ 5 116 090€ 8 273 550€ 4 638 000€ 8 038 820€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
383 970 € 273 787 € 256 551 € 302 097 € 659 758 € 414 038 € 549 085 € 339 089 € 1 260 982 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
15 212 467 € 17 641 202 € 11 481 202 € 13 492 952 € 19 745 695 € 15 515 592 € 15 745 462 € 18 491 870 € 25 673 313 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
15 212 467€ 17 641 202€ 11 481 202€ 12 994 490€ 18 891 614€ 14 960 776€ 15 745 462€ 18 491 870€ 25 673 313€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
498 462€ 854 081€ 554 816€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 047 888 € 9 527 478 € 3 319 598 € 6 357 148 € 8 921 981 € 5 030 718 € 5 570 660 € 7 460 816 € 10 690 150 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
334 387€ 305 382€ 381 069€ 340 030€ 720 864€ 958 848€ 440 401€ 733 498€ 3 549 318€
10
B.2
Služby
5 713 501€ 9 222 096€ 2 938 529€ 6 017 118€ 8 201 117€ 4 071 870€ 5 130 259€ 6 727 318€ 7 140 832€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
9 548 549 € 8 387 511 € 8 418 155 € 7 437 901 € 11 483 472 € 10 898 912 € 10 723 887 € 11 370 143 € 16 244 145 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 190 339 € 7 567 257 € 8 286 155 € 10 105 965 € 10 282 877 € 10 475 718 € 9 602 891 € 10 867 930 € 10 238 674 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 988 138€ 5 532 182€ 6 044 146€ 7 489 997€ 7 653 930€ 7 811 930€ 7 021 647€ 8 215 435€ 7 895 497€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 029 267€ 1 894 477€ 2 089 156€ 2 412 207€ 2 416 031€ 2 449 322€ 2 372 531€ 2 390 176€ 2 105 844€
16
C.4
Sociálne náklady
172 934€ 140 598€ 152 853€ 203 761€ 212 916€ 214 466€ 208 713€ 262 319€ 237 333€
17
D
Dane a poplatky
50 546€ 15 307€ 15 893€ 20 773€ 18 799€ 22 096€ 32 729€ 21 682€ 23 751€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
505 195€ 525 102€ 541 965€ 219 399€ 238 016€ 305 065€ 296 570€ 327 657€ 348 246€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
13 723€ 34 090€ 22 766€ 101 180€ 46 895€ 51 837€ 31 866€ 168 093€ 49 408€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 980€ 52 649€ 35 559€ 4 921€ 55 224€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
701€ 29 460€ 88 021€ 89 500€ 25 651€ 30€ 1 669 456€ 139 712€ 2 147 845€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 656€ 24 912€ 72 375€ 27 266€ 65 099€ 135 645€ 220 311€ 228 855€ 126 275€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
88 183€ 36 776€ 96 923€ 53 946€ 113 650€ 47 873€ 30 222€ 66 521€ 148 874€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
743 964 € 267 631 € -515 661 € -2 975 885 € 880 914 € 235 612 € -660 725 € 288 365 € 3 512 438 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
280 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
280 000€ 4 921€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
38 613 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
38 613€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
182€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
38
X.
Výnosové úroky
48 353€ 52 887€ 50 464€ 57 086€ 57 976€ 68 841€ 67 040€ 87 207€ 111 473€
39
N
Nákladové úroky
116 022€ 120 238€ 126 434€ 128 863€ 119 149€ 145 469€ 161 770€ 82 240€ 38 928€
40
XI.
Kurzové zisky
7 943€ 3 873€ 29 856€ 13 560€ 28 995€ 20 022€ 26 842€ 31 061€ 23 368€
41
O
Kurzové straty
15 129€ 26 647€ 60 760€ 6 480€ 25 934€ 10 222€ 92 883€ 16 295€ 15 984€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
329 215€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 227€ 67 379€ 65 580€ 66 588€ 78 910€ 84 007€ 2 386 395€ 103 214€ 101 748€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-54 469 € -157 504 € -172 454 € 197 930 € -137 022 € -150 835 € -2 547 164 € -88 220 € -21 819 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
689 495 € 110 127 € -688 115 € -2 777 955 € 743 892 € 84 777 € -3 207 889 € 200 145 € 3 490 619 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-27 459 € 3 015 € -19 804 € -42 129 € 1 081 € 4 874 € 84 687 € 21 089 € 700 806 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 409€ 5€ 2 902€ 3 082€ 3 184€ 4 411€ 18 382€ 4 512€ 1 071 543€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-28 868€ 3 010€ -22 706€ -45 211€ -2 103€ 463€ 66 305€ 16 577€ -370 737€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
716 954 € 107 112 € -668 311 € -2 735 826 € 742 811 € 79 903 € -3 292 576 € 179 056 € 2 789 813 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
689 495 € 110 127 € -688 115 € -2 777 955 € 743 892 € 84 777 € -3 207 889 € 200 145 € 3 490 619 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
716 954 € 107 112 € -668 311 € -2 735 826 € 742 811 € 79 903 € -3 292 576 € 179 056 € 2 789 813 €