Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gratex International, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 881 074€ 20 747 847€ 15 209 291€ 17 618 348€ 28 589 395€ 20 490 904€ 24 568 097€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
18 911 453 € 20 806 849 € 15 304 432 € 18 245 256 € 29 555 470 € 21 233 202 € 24 820 274 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 668 607€ 3 106 645€ 3 728 089€ 4 623 858€ 9 697 781€ 5 530 128€ 8 822 635€
05
III.
Tržby z predaja služieb
15 212 467€ 17 641 202€ 11 481 202€ 12 994 490€ 18 891 614€ 14 960 776€ 15 745 462€
07
V.
Aktivácia
498 462€ 854 081€ 554 816€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
13 723€ 34 090€ 22 766€ 101 180€ 46 895€ 51 837€ 31 866€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 656€ 24 912€ 72 375€ 27 266€ 65 099€ 135 645€ 220 311€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 167 489 € 20 539 218 € 15 820 093 € 21 221 141 € 28 674 556 € 20 997 590 € 25 480 999 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 284 637€ 2 832 858€ 3 471 538€ 4 321 761€ 9 038 023€ 5 116 090€ 8 273 550€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
334 387€ 305 382€ 381 069€ 340 030€ 720 864€ 958 848€ 440 401€
14
D.
Služby
5 713 501€ 9 222 096€ 2 938 529€ 6 017 118€ 8 201 117€ 4 071 870€ 5 130 259€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
8 190 339 € 7 567 257 € 8 286 155 € 10 105 965 € 10 282 877 € 10 475 718 € 9 602 891 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 988 138€ 5 532 182€ 6 044 146€ 7 489 997€ 7 653 930€ 7 811 930€ 7 021 647€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 029 267€ 1 894 477€ 2 089 156€ 2 412 207€ 2 416 031€ 2 449 322€ 2 372 531€
19
E.4.
Sociálne náklady
172 934€ 140 598€ 152 853€ 203 761€ 212 916€ 214 466€ 208 713€
20
F.
Dane a poplatky
50 546€ 15 307€ 15 893€ 20 773€ 18 799€ 22 096€ 32 729€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
505 195€ 525 102€ 541 965€ 219 399€ 238 016€ 305 065€ 296 570€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
505 195€ 525 102€ 541 965€ 219 399€ 238 016€ 305 065€ 296 570€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 980€ 52 649€ 35 559€ 4 921€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
701€ 29 460€ 88 021€ 89 500€ 25 651€ 30€ 1 669 456€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
88 183€ 36 776€ 96 923€ 53 946€ 113 650€ 47 873€ 30 222€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
743 964 € 267 631 € -515 661 € -2 975 885 € 880 914 € 235 612 € -660 725 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
9 548 549 € 8 387 511 € 8 418 155 € 7 437 901 € 11 483 472 € 10 898 912 € 10 723 887 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
374 909 € 56 760 € 80 320 € 399 861 € 86 971 € 88 863 € 93 884 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
280 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
38 613 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
38 613€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
48 353 € 52 887 € 50 464 € 57 086 € 57 976 € 68 841 € 67 040 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
45 588€ 52 863€ 50 346€ 56 020€ 56 433€ 63 803€ 54 276€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 765€ 24€ 118€ 1 066€ 1 543€ 5 038€ 12 764€
42
XII.
Kurzové zisky
7 943€ 3 873€ 29 856€ 13 560€ 28 995€ 20 022€ 26 842€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
329 215€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
429 378 € 214 264 € 252 774 € 201 931 € 223 993 € 239 698 € 2 641 048 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
280 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
116 022 € 120 238 € 126 434 € 128 863 € 119 149 € 145 469 € 161 770 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
47 742€ 48 682€ 51 662€ 59 158€ 51 185€ 55 796€ 87 032€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
68 280€ 71 556€ 74 772€ 69 705€ 67 964€ 89 673€ 74 738€
52
O.
Kurzové straty
15 129€ 26 647€ 60 760€ 6 480€ 25 934€ 10 222€ 92 883€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 227€ 67 379€ 65 580€ 66 588€ 78 910€ 84 007€ 2 386 395€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-54 469 € -157 504 € -172 454 € 197 930 € -137 022 € -150 835 € -2 547 164 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
689 495 € 110 127 € -688 115 € -2 777 955 € 743 892 € 84 777 € -3 207 889 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-27 459 € 3 015 € -19 804 € -42 129 € 1 081 € 4 874 € 84 687 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 409€ 5€ 2 902€ 3 082€ 3 184€ 4 411€ 18 382€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-28 868€ 3 010€ -22 706€ -45 211€ -2 103€ 463€ 66 305€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
716 954 € 107 112 € -668 311 € -2 735 826 € 742 811 € 79 903 € -3 292 576 €