Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Telekom, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
99 489 000€ 90 596 000€ 33 280 000€ 33 090 000€ 33 315 000€ 36 187 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
99 489 000 € 90 596 000 € 33 280 000 € 33 090 000 € 33 315 000 € 36 187 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
634 408 000 € 622 899 000 € 650 756 000 € 668 786 000 € 673 741 000 € 631 390 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
615 806 000€ 604 983 000€ 650 756 000€ 668 786 000€ 673 741 000€ 631 390 000€
07
II.3
Aktivácia
18 602 000€ 17 916 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
151 014 000 € 149 859 000 € 140 217 000 € 166 409 000 € 175 465 000 € 159 779 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
90 690 000€ 90 762 000€ 85 496 000€ 93 859 000€ 107 823 000€ 93 904 000€
10
B.2
Služby
60 324 000€ 59 097 000€ 54 721 000€ 72 550 000€ 67 642 000€ 65 875 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
582 883 000 € 563 636 000 € 543 819 000 € 535 467 000 € 531 591 000 € 507 798 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
111 268 000 € 113 907 000 € 114 023 000 € 112 829 000 € 113 514 000 € 113 149 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
83 580 000€ 88 065 000€ 86 548 000€ 88 346 000€ 89 126 000€ 88 238 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 837 000€
16
C.4
Sociálne náklady
27 688 000€ 25 842 000€ 27 475 000€ 24 483 000€ 24 388 000€ 13 074 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
173 611 000€ 153 209 000€ 174 621 000€ 171 078 000€ 178 850 000€ 185 585 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 951 000€ 6 495 000€ 1 246 000€ 1 773 000€ 1 488 000€ 2 053 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 118 000€ 18 245 000€ 17 873 000€ 19 109 000€ 15 901 000€ 45 930 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
162 394 000€ 177 251 000€ 172 243 000€ 188 726 000€ 162 699 000€ 192 940 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
153 679 000 € 144 009 000 € 102 051 000 € 83 716 000 € 93 917 000 € 64 107 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 614 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 334 000 € 416 000 € 563 000 € 874 000 € 851 000 € 597 000 €
38
X.
Výnosové úroky
50 000€ 131 000€ 157 000€ 163 000€ 841 000€ 1 664 000€
39
N
Nákladové úroky
3 628 000€ 694 000€ 629 000€ 639 000€ 265 000€ 437 000€
40
XI.
Kurzové zisky
7 000€ 127 000€ 0€ 264 000€ 532 000€ 561 000€
41
O
Kurzové straty
0€ 267 000€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
61 000€ 720 000€ 740 000€ 1 174 000€ 793 000€ 796 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 000€ 8 000€ 24 000€ 70 000€ 235 000€ 84 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 185 000 € 692 000 € 540 000 € 2 380 000 € 2 517 000 € 3 097 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
151 494 000 € 144 701 000 € 102 591 000 € 86 096 000 € 96 434 000 € 67 204 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
39 595 000 € 38 399 000 € 35 954 000 € 24 864 000 € 26 690 000 € 26 522 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
48 436 000€ 43 737 000€ 44 330 000€ 35 196 000€ 35 335 000€ 36 943 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-8 841 000€ -5 338 000€ -8 376 000€ -10 332 000€ -8 645 000€ -10 421 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
111 899 000 € 106 302 000 € 66 637 000 € 61 232 000 € 69 744 000 € 40 682 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
151 494 000 € 144 701 000 € 102 591 000 € 86 096 000 € 96 434 000 € 67 204 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
111 899 000 € 106 302 000 € 66 637 000 € 61 232 000 € 69 744 000 € 40 682 000 €