Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Telekom, a.s.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.3013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
33 280 000 € 33 090 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
33 280 000 € 33 090 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
650 756 000 € 668 786 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
650 756 000 € 668 786 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
140 217 000 € 166 409 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
85 496 000 € 93 859 000 €
10
B.2
Služby
54 721 000 € 72 550 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
543 819 000 € 535 467 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
114 023 000 € 112 829 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
86 548 000 € 88 346 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
27 475 000 € 24 483 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
174 621 000 € 171 078 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 246 000 € 1 773 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 873 000 € 19 109 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
172 243 000 € 188 726 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
102 051 000 € 83 716 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 614 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
563 000 € 874 000 €
38
X.
Výnosové úroky
157 000 € 163 000 €
39
N
Nákladové úroky
629 000 € 639 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
0 € 264 000 €
41
O
Kurzové straty
267 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
740 000 € 1 174 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 000 € 70 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
540 000 € 2 380 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
102 591 000 € 86 096 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
35 954 000 € 24 864 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
44 330 000 € 35 196 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-8 376 000 € -10 332 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
66 637 000 € 61 232 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
102 591 000 € 86 096 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
66 637 000 € 61 232 000 €