Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Medirex, a.s.

 • Názov Medirex, a.s.
 • IČO 35766450
 • DIČ 2020204340
 • IČ DPH SK2020204340 podľa §4
 • Sídlo Holubyho 35, 902 01 Pezinok
 • Dátum vzniku 24. mája 1999, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 4185/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 142 080 € / splatené 1 142 080 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 142 080 €
 • Historické sídlo 1.mája 41, 902 01 Pezinok
  (platné do 10. septembra 2009)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 13.12.2012
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2007
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 13.12.2012
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2007
sprostredkovateľská činnosť 14.7.2007
automatizované spracovanie dát 14.7.2007
činnosť účtovných poradcov 14.7.2007
vedenie účtovníctva 14.7.2007
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 14.7.2007
faktoring a forfaiting 14.7.2007
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2007
organizačné a technické zabezpečenie školení 14.7.2007
leasing technológií, prístrojov, automobilov 14.7.2007
reklamná a propagačná činnosť 14.7.2007
prenájom strojov, prístrojov, technológií, motorových vozidiel 14.7.2007
upratovacie služby 14.7.2007
pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2007
poradenská činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a zdravotníckeho materiálu v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2007
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 14.7.2007
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempoch triedy 3 a 4 14.7.2007
dopravná zdravotná služba 14.7.2007
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení: 14.7.2007
a) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore: 14.7.2007
klinická biochémia 14.7.2007
hematológia a transfuziológia 14.7.2007
klinická imunológia a alergológia 14.7.2007
lekárska genetika 14.7.2007
kúpa a predaj nehnuteľností 14.7.2007
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia 17.12.2015
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby 24.4.2017
konzultačná a poradenská činnosť pri zavádzaní systémov riadenia kvality 24.4.2017
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti 24.4.2017
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 24.4.2017
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 24.4.2017
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti 24.4.2017
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 24.4.2017
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia 24.4.2017
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - vykonávanie mikrobiologickej kontroly sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie 24.4.2017
kuriérske služby 31.1.2018
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 19.11.2018
Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 19.11.2018
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 20.8.2021
Zaobchádzanie s liekmi v druhoch činnosti výrobe humánnych liekov a výrobe skúšaných humánnych liekov 20.8.2021
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 26.1.2023
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 29.5.2023
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave 13.3.2024
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 103/99, Nz 103/99 zo dňa 16.4.1999 v súlade § 57, § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Zb.
2. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy spísané dňa 29.3.2000, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno ALOKA - SK, spol. s r.o.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.3.2000.
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2001, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a prevode časti obchodného podielu. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 1.6.2001.
4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.11.2001.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2001, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti.
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva zo dňa 27.11.2001 č. 3403/2001-SOČ o udelení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - poliklinike.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2002 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
7. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 7.10.2003.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 12.11.2003.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.9.2004. Zánik funkcie konateľa MUDr. Ivana Slobodu dňa 8.9.2004.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2004.
12. Zvýšenie základného imania o 19 000 000,- Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 04.04.2005.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2006 - zvýšenie základného imania.
14. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.10.2006
15. Rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 18.08.2006
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2007 o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2007.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2007.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.9.2007.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2007.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2009.
22. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 176/2009, Nz 29820/2009 zo dňa 4.9.2009.
23. Notárska zápisnica č. N 255/2009, Nz 43321/2009, NCRls 43962/2009 zo dňa 24.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení spoločnosti Medirex, a.s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO : 35 766 450 (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou Laboratóriá, s. r. o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO : 44 330 642 (zanikajúca spoločnosť). Spoločnosť Medirex, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti.
Zmluva o zlúčení zo dňa 24.11.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 256/2009, Nz 43333/2009, NCRls 43964/2009.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2011.
25. Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou G-Lab, s.r.o., so sídlom Cabanova 5, 949 01 Nitra, IČO: 36 544 442, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 12889/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Spoločnosť Medirex, a.s. so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4185/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 579/2012, Nz 40055/2012 notárkou JUDr. Adrianou Papankovou zo dňa 29.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti G-Lab, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
26. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.05.2012.
27. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2012. Notárska zápisnica č. N 578/2012, Nz 40039/2012 zo dňa 29.10.2012.
28. Zmluva o zlúčení zo dňa 04.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 247/2013, Nz 7035/2013, NCRIs 7196/2013.
29. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 175/2014, Nz 10254/2014, NCRls 10446/2014 zo dňa 17.03.2014.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2014, Nz 10257/2014, NCRls 10450/2014 zo dňa 17.03.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou LABMED, a. s., so sídlom Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice, IČO: 35 857 650 a nástupníckou spoločnosťou Medirex, a. s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti LABMED, a. s.
30. Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2014.
31. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2015.
32. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 954/2017, NZ 13632/2017, NCRls 13893/2017 zo dňa 24.4.2017.
33. Notárska zápisnica č. N 321/2018, Nz 13284/2018, NCRls 13543/2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2018.