Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
85 829 375€ 105 511 488€ 83 407 100€ 64 674 178€ 64 746 727€ 55 811 319€ 46 442 935€ 35 651 193€ 29 789 132€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
86 272 193 € 106 055 544 € 83 775 736 € 64 886 100 € 64 396 455 € 55 562 485 € 46 568 037 € 35 940 939 € 30 152 300 € 19 724 949 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
154 800€ 857€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
85 829 375€ 105 511 488€ 83 407 100€ 64 674 178€ 64 113 137€ 55 307 535€ 46 442 935€ 35 651 193€ 29 788 275€ 19 683 705€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
52 902€ 107 133€ 160 786€ 83 410€ 39 224€ 13 032€ 48 894€ 2 900€ 4 847€ 19 773€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
389 916€ 436 923€ 207 850€ 128 512€ 89 294€ 241 918€ 76 208€ 286 846€ 358 321€ 21 471€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
74 050 610 € 85 696 301 € 75 075 328 € 66 387 971 € 64 322 085 € 53 122 030 € 39 863 781 € 30 374 716 € 31 215 903 € 22 305 401 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
154 800€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
32 465 690€ 41 549 025€ 35 766 974€ 28 401 786€ 30 274 485€ 23 216 126€ 19 190 585€ 14 590 790€ 13 032 504€ 8 368 029€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
14 212 490€ 13 503 077€ 11 608 214€ 11 230 938€ 9 927 724€ 7 700 835€ 6 055 852€ 5 165 682€ 3 986 329€ 2 729 515€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
22 056 040 € 21 475 876 € 18 622 860 € 17 407 574 € 16 664 670 € 12 443 713 € 11 508 432 € 8 068 464 € 6 625 910 € 4 499 915 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 845 569€ 15 494 761€ 13 336 352€ 12 394 311€ 11 935 722€ 8 853 079€ 8 278 348€ 5 746 256€ 4 753 561€ 3 267 078€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 421 491€ 5 271 158€ 4 589 385€ 4 323 188€ 4 106 808€ 3 069 665€ 2 815 291€ 1 962 628€ 1 613 654€ 1 100 690€
19
E.4.
Sociálne náklady
788 980€ 709 957€ 697 123€ 690 075€ 622 140€ 520 969€ 414 793€ 359 580€ 258 695€ 132 147€
20
F.
Dane a poplatky
28 706€ 26 385€ 28 636€ 34 529€ 32 567€ 22 776€ 24 746€ 16 963€ 18 582€ 11 505€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 202 357€ 7 758 854€ 7 879 207€ 7 699 875€ 5 955 339€ 8 087 290€ 2 052 672€ 1 813 117€ 6 353 847€ 5 916 798€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 202 357€ 7 758 854€ 7 879 207€ 7 699 875€ 5 955 339€ 8 087 290€ 2 052 672€ 1 813 117€ 6 353 847€ 5 916 798€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 557€ 25 354€ 108 293€ 55 233€ 49 837€ 2 815€ 13 425€ 1 312€ 3 358€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
65 487€ 33 570€ 18 940€ 6 981€ -6 046€ -27 494€ 8 275€ 3 658€ -1 589€ 2 089€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 010 283€ 1 324 160€ 1 042 204€ 1 551 055€ 1 268 709€ 1 675 969€ 1 009 794€ 716 042€ 1 199 008€ 774 192€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 221 583 € 20 359 243 € 8 700 408 € -1 501 871 € 74 370 € 2 440 455 € 6 704 256 € 5 566 223 € -1 063 603 € -2 580 452 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
39 151 195 € 50 459 386 € 36 031 912 € 25 041 454 € 23 910 928 € 24 390 574 € 21 196 498 € 15 894 721 € 12 770 299 € 8 586 161 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 371 053 € 2 808 429 € 858 390 € 708 681 € 893 305 € 709 940 € 1 586 125 € 1 875 689 € 1 921 757 € 2 565 184 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
80 910€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
7 798 417 € 1 784 314 € 103 070 € 400 000 € 80 000 € 1 050 000 € 1 700 000 € 1 893 160 € 2 492 445 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
4 765 418€ 400 000€ 80 000€ 1 050 000€ 1 700 000€ 1 893 160€ 2 492 445€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
3 032 999€ 1 784 314€ 103 070€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 076 959 € 752 566 € 755 174 € 708 349 € 493 204 € 491 232 € 531 957 € 94 590 € 28 540 € 72 423 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 076 959€ 752 566€ 755 174€ 708 349€ 493 204€ 491 232€ 531 957€ 94 590€ 28 540€ 72 423€
42
XII.
Kurzové zisky
158 438€ 271 549€ 146€ 332€ 101€ 138 708€ 4 168€ 189€ 57€ 316€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
337 239€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 233 327 € 996 185 € 1 007 826 € 827 921 € 365 161 € 799 969 € 1 977 094 € 1 850 528 € 465 955 € 503 519 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 400 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
368 502€ -608€ 28 588€ 27 582€ -457 908€ 38 236€ 1 344 637€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
697 073 € 780 557 € 863 815 € 733 124 € 739 910 € 719 064 € 597 691 € 390 824 € 428 991 € 484 723 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
697 073€ 780 557€ 863 815€ 733 124€ 739 910€ 719 064€ 597 691€ 390 824€ 428 991€ 484 723€
52
O.
Kurzové straty
5 247€ 1 985€ 72 158€ 28 238€ 42 179€ 1 443€ 11 288€ 656€ 492€ 252€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
162 505€ 214 251€ 43 265€ 38 977€ 40 980€ 41 226€ 23 478€ 59 048€ 36 472€ 18 544€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
8 137 726 € 1 812 244 € -149 436 € -119 240 € 528 144 € -90 029 € -390 969 € 25 161 € 1 455 802 € 2 061 665 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
20 359 309 € 22 171 487 € 8 550 972 € -1 621 111 € 602 514 € 2 350 426 € 6 313 287 € 5 591 384 € 392 199 € -518 787 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 831 163 € 4 534 884 € 2 001 074 € -63 284 € 184 210 € 1 505 255 € 1 262 090 € 1 083 985 € 652 685 € 198 024 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 278 304€ 4 820 580€ 1 971 155€ 19 193€ 136 764€ 93 289€ 1 794 195€ 1 218 016€ 694 670€ 179 222€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-447 141€ -285 696€ 29 919€ -82 477€ 47 446€ 1 411 966€ -532 105€ -134 031€ -41 985€ 18 802€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
17 528 146 € 17 636 603 € 6 549 898 € -1 557 827 € 418 304 € 845 171 € 5 051 197 € 4 507 399 € -260 486 € -716 811 €