Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2020 - 2010
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.01.2016
31.12.2016
28.02.2015
28.02.2016
28.02.2014
27.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
01.03.2011
29.02.2012
01.01.2010
31.12.2010
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
40,1 % 45,6 % 54,6 % 42,0 % 39,0 % 35,0 % 32,6 % 30,7 % 29,7 % 19,5 % 20,6 %
Návratnosť aktív (ROA)
14,8 % 15,0 % 15,8 % 16,8 % 17,9 % 17,0 % 17,9 % 15,7 % 15,5 % 9,8 % 9,5 %
Zisková marža
8,4 % 8,3 % 9,1 % 9,6 % 9,3 % 8,7 % 8,5 % 8,4 % 9,5 % 6,4 % 6,8 %
Hrubá marža
18,4 % 18,1 % 18,8 % 18,2 % 18,0 % 17,3 % 16,4 % 16,3 % 17,8 % N/A N/A
Celková zadlženosť
63,1 % 67,2 % 71,0 % 60,1 % 54,1 % 51,4 % 45,1 % 48,8 % 47,8 % 50,1 % 53,5 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A
Čistý cash flow
Úročený dlh
Celkový dlh
Dlhodobý dlh
N/A N/A
Krátkodobý dlh
Čistý dlh
Marže
Hrubá marža
N/A N/A
EBITDA marža
Prevádzková marža
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Dlh/EBITDA
Čistý dlh/EBITDA
Záväzky/EBITDA
N/A N/A
Celková zadlženosť
Podiel dlhu k celkovým aktívam
Stupeň samofinancovania
Podiel dlhu k vlastnému imaniu
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
Finančná páka
Úverová zaťaženosť
Platobná neschopnosť obchodná
N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A
Úrokové krytie
Krytie dlhovej služby
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Obrat zásob
N/A N/A
Doba obratu zásob
N/A N/A
Obrat neobežného majetku
N/A N/A
Obrat obežného majetku
Doba obratu pohľadávok
N/A N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A N/A
Doba splácania záväzkov
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
Ďalšie ukazovatele
Osobné náklady/Pridaná hodnota
N/A N/A
Stupeň prevádzkovej páky
N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov
N/A N/A
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A N/A
Prirážka
N/A N/A
Finančná efektívnosť tržieb
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
Úverová zadlženosť
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A
Altmanovo Z-skóre