Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti STACHEMA Bratislava a. s.

 • Názov STACHEMA Bratislava a. s.
 • IČO 35813491
 • DIČ 2020224547
 • IČ DPH SK2020224547 podľa §4
 • Sídlo Železničná 714/180, 900 41 Rovinka
 • Dátum vzniku 6. júna 2001, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5275/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 40 000 € / splatené 40 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 40 000 €
 • Historické sídlo 411, 900 41 Rovinka
  (platné do 22. mája 2018)
  Nemčíkova 7, 841 01 Bratislava
  (platné do 18. júna 2012)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 13.4.2011
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 13.4.2011
sprostredkovateľská činnosť 13.4.2011
výroba chemických materiálov pre stavebníctvo 13.4.2011
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla 13.4.2011
prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti 13.4.2011
prenájom motorových vozidiel 13.4.2011
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť 13.4.2011
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti 13.4.2011
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 13.4.2011
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti 13.4.2011
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom 13.4.2011
informatívne technické testovanie, meranie, analýzy a kontroly 13.4.2011
výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach 10.12.2012
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 48/01, Nz 48/01 zo dňa 6.2.2001 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou v súlade s §§ 105 až 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Na valnom zhromaždení dňa 15.5.2001 bola schválená zmena zakladateľskej listiny a prevod obchodného podielu, Spoločenská zmluva - uplné znenie z 15.8.2001
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10. 12. 2002 a 17. 4. 2003.
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 2. 6. 2003.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2005.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.1.2006.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.04.2006.
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 190/2008, Nz 26482/2008 zo dňa 20.06.2008 o zlúčení so spoločnosťou STACHEMA INT. s. r. o., so sídlom Nemčíkova 7, 841 01 Bratislava, IČO: 35 775 858, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 20104/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 191/2008, Nz 26486/2008 napísaná notárom Mgr. Adrianou Papankovou dňa 20.06.2008.
Spoločnosť STACHEMA Bratislava s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti STACHEMA INT. s. r. o., so sídlom Nemčíkova 7, 841 01 Bratislava, IČO: 35 775 858, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 20104/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2009.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.9.2010.
10. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2011 o zmene právnej formy spoločnosti STACHEMA Bratislava s. r. o., so sídlom Nemčíkova 7, 841 01 Bratislava, IČO : 35 813 491, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 24232/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 411/2011, Nz 37395/2011, NCRls 38398/2011 zo dňa 06.10.2011.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. č. N 413/2011, Nz 37414/2011, NCRls 38406/2011 zo dňa 06.10.2011 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou STOP & GO, s. r. o., so sídlom 900 41 Rovinka 411, IČO: 45 232 792 a nástupníckou spoločnosťou STACHEMA Bratislava a. s., so sídlom Nemčíkova 7, 841 01 Bratislava, IČO: 35 813 491, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti STOP & GO, s. r. o.
12. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2011
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.06.2012.
14. Notárska zápisnica N 686/2012 Nz 51824/2012 zo dňa 10.12.2012 - Zmluva o zlúčení.
15. Notárska zápisnica N 176/2013 Nz 11036/2013 zo dňa 05.04.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
16. Notárska zápisnica č. N 370/2015, Nz 32395/2015, NCRls 33138/2015 zo dňa 22.09.2015.
17. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia 29.02.2016
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2018.
19. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 174/2018, NZ 16424/2018, NCRls 16739/2018 zo dňa 22.5.2018.
20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.2018.