Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 777 491€ 6 655 001€ 6 817 793€ 7 626 865€ 7 162 575€ 7 302 895€ 7 500 101€ 7 791 460€ 9 007 583€ 9 200 712€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 289 853 € 7 438 509 € 7 698 427 € 9 352 441 € 7 558 215 € 7 643 217 € 8 240 643 € 8 280 780 € 9 471 434 € 10 062 887 € 10 788 773 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 666 315€ 3 897 856€ 3 933 373€ 3 968 998€ 3 811 827€ 3 517 492€ 3 191 041€ 2 876 988€ 2 925 659€ 2 290 679€ 1 621 388€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 865 259€ 2 475 276€ 2 710 277€ 3 066 225€ 2 751 918€ 3 216 989€ 3 735 004€ 4 355 864€ 5 465 219€ 6 285 922€ 8 569 497€
05
III.
Tržby z predaja služieb
245 916€ 281 868€ 174 143€ 591 642€ 598 830€ 568 415€ 574 056€ 558 608€ 616 705€ 624 111€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
27 928€ 51 444€ -27 046€ -6 585€ 21€ -42 694€ 35 090€ -12 145€ 3 025€ 196€ 19 137€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 33 733€ 32 701€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
365 387€ 507 551€ 793 319€ 308 463€ 353 370€ 334 480€ 636 607€ 379 831€ 397 998€ 648 389€ 517 205€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
119 048€ 224 514€ 114 361€ 1 423 698€ 42 249€ 48 535€ 68 845€ 121 634€ 62 828€ 179 857€ 28 845€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 358 374 € 7 273 947 € 7 477 804 € 9 237 728 € 7 452 940 € 7 599 208 € 8 175 702 € 8 262 944 € 8 993 761 € 9 513 102 € 9 948 793 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 698 331€ 2 719 614€ 2 736 251€ 2 816 866€ 2 728 804€ 2 600 072€ 2 263 120€ 2 058 288€ 2 136 471€ 1 644 555€ 1 170 145€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 970 181€ 1 863 643€ 1 887 189€ 2 014 256€ 1 847 572€ 2 091 839€ 2 604 018€ 3 106 358€ 3 665 371€ 4 331 960€ 5 249 318€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-13 405€ 13 405€ 0€ 0€ -61 197€ 0€
14
D.
Služby
606 771€ 549 762€ 548 155€ 664 030€ 625 288€ 668 347€ 603 420€ 738 403€ 720 660€ 717 740€ 1 147 139€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 397 092 € 1 309 155 € 1 176 174 € 1 152 695 € 1 171 637 € 1 370 333 € 1 366 634 € 1 422 560 € 1 323 277 € 1 213 832 € 1 157 787 €
16
E.1.
Mzdové náklady
990 117€ 928 273€ 836 546€ 819 842€ 836 089€ 978 433€ 970 214€ 1 016 738€ 940 406€ 862 812€ 827 360€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
368 403€ 342 071€ 304 804€ 298 334€ 298 127€ 352 980€ 357 351€ 366 378€ 346 586€ 319 880€ 297 442€
19
E.4.
Sociálne náklady
38 572€ 38 811€ 34 824€ 34 519€ 37 421€ 38 920€ 39 069€ 39 444€ 36 285€ 31 140€ 32 985€
20
F.
Dane a poplatky
28 100€ 29 050€ 30 204€ 29 485€ 27 783€ 32 781€ 31 221€ 24 398€ 29 727€ 33 447€ 19 292€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
263 334€ 254 647€ 290 789€ 408 351€ 477 313€ 472 994€ 511 357€ 514 631€ 468 546€ 471 097€ 468 212€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
263 334€ 254 647€ 290 789€ 408 351€ 477 313€ 472 994€ 511 357€ 514 631€ 468 546€ 471 097€ 468 212€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
302 641€ 455 490€ 680 224€ 295 400€ 323 424€ 268 494€ 559 901€ 325 828€ 490 507€ 618 084€ 495 431€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
9 196€ -43 625€ 49 523€ 88 403€ 177 731€ 2 471€ 85 505€ -194 290€ 39 932€ 303 091€ 91 444€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
82 728€ 136 211€ 79 295€ 1 768 242€ 73 388€ 105 282€ 137 121€ 266 768€ 119 270€ 240 493€ 150 025€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-68 521 € 164 562 € 220 623 € 114 713 € 105 275 € 44 009 € 64 941 € 17 836 € 477 673 € 549 785 € 839 980 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 530 135 € 1 573 425 € 1 619 152 € 2 125 128 € 1 960 932 € 1 913 349 € 2 051 228 € 1 876 266 € 2 488 106 € 2 601 583 € 2 676 121 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 145 € 26 933 352 € 216 491 € 390 479 € 309 868 € 152 998 € 205 583 € 202 274 € 126 846 € 128 034 € 186 698 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
26 933 338€ 0€ 0€ 987€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
216 475 € 389 762 € 308 242 € 150 000 € 200 000 € 200 000 € 125 000 € 125 000 € 184 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
216 475€ 389 762€ 308 242€ 150 000€ 200 000€ 200 000€ 125 000€ 125 000€ 184 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 144 € 717 € 1 606 € 2 730 € 3 469 € 2 217 € 1 824 € 2 047 € 2 651 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 144€ 401€ 724€ 563€ 186€ 191€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
717€ 1 606€ 2 329€ 2 745€ 1 654€ 1 638€ 1 856€ 2 651€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 14€ 16€ 20€ 268€ 2 114€ 57€ 22€ 0€ 47€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 251 € 22 244 € 10 747 € 12 057 € 9 145 € 15 339 € 14 720 € 14 702 € 30 037 € 53 139 € 65 640 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
8 046€ 0€ 0€ 987€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 111 € 4 154 € 267 € 911 € 1 531 € 2 762 € 6 277 € 7 261 € 20 189 € 40 323 € 57 756 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 195€ 3 237€ 868€ 15 949€ 36 174€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
916€ 917€ 267€ 911€ 1 531€ 2 762€ 6 277€ 6 393€ 4 240€ 4 149€ 57 756€
52
O.
Kurzové straty
2 150€ 1 493€ 25€ 1 116€ 218€ 5 772€ 1 652€ 411€ 1 944€ 752€ 66€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 990€ 8 551€ 10 455€ 10 030€ 7 396€ 6 805€ 6 791€ 7 030€ 7 904€ 11 077€ 7 818€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 106 € 26 911 108 € 205 744 € 378 422 € 300 723 € 137 659 € 190 863 € 187 572 € 96 809 € 74 895 € 121 058 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-80 627 € 27 075 670 € 426 367 € 493 135 € 405 998 € 181 668 € 255 804 € 205 408 € 574 482 € 624 680 € 961 038 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-807 € 49 268 € 58 577 € 72 914 € 25 451 € 29 225 € 37 150 € 13 216 € 176 526 € 129 840 € 136 882 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 743€ 55 359€ 64 205€ 82 940€ 38 807€ 24 867€ 61 967€ 23 933€ 134 977€ 95 734€ 184 990€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-12 550€ -6 091€ -5 628€ -10 026€ -13 356€ 4 358€ -24 817€ -10 717€ 41 549€ 34 106€ -48 108€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-79 820 € 27 026 402 € 367 790 € 420 221 € 380 547 € 152 443 € 218 654 € 192 192 € 397 956 € 494 840 € 824 156 €