Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
01.09.2012
31.08.2013
01.09.2011
31.08.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
107 849 040 € 98 836 790 € 95 159 559 € 90 669 321 € 82 519 010 € 74 975 411 € 69 466 111 € 60 890 407 € 61 283 241 € 57 216 575 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
66 824 274 € 61 142 045 € 59 154 282 € 56 940 559 € 52 839 859 € 50 455 775 € 48 313 987 € 42 887 857 € 41 367 407 € 36 797 750 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
41 024 766 € 37 694 745 € 36 005 277 € 33 728 762 € 29 679 151 € 24 519 636 € 21 152 124 € 18 002 550 € 19 915 834 € 20 418 825 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 281 378 € 8 337 100 € 7 635 745 € 6 922 194 € 6 241 517 € 5 500 633 € 5 836 158 € 4 857 743 € 5 120 550 € 4 786 612 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 281 378 € 8 337 100 € 7 635 745 € 6 922 194 € 6 241 517 € 5 500 633 € 5 836 158 € 4 857 743 € 5 120 550 € 4 786 612 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 € 0 € 0 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 € 0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
22 022 390 € 20 514 971 € 19 365 852 € 17 191 891 € 14 948 070 € 13 676 450 € 15 117 818 € 13 541 645 € 12 495 845 € 11 512 749 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 291 759 € 4 888 242 € 5 117 270 € 5 366 837 € 4 727 984 € 4 388 403 € 5 943 190 € 4 865 316 € 4 685 133 € 4 520 681 €
10
B.2
Služby
16 724 890 € 15 637 939 € 14 266 227 € 11 852 227 € 10 235 283 € 9 288 047 € 9 174 628 € 8 676 329 € 7 810 712 € 6 992 068 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
28 283 754 € 25 516 874 € 24 275 170 € 23 459 065 € 20 972 598 € 16 343 819 € 11 870 464 € 9 318 648 € 12 540 539 € 13 692 688 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
10 617 756 € 8 990 118 € 7 921 973 € 7 119 078 € 6 176 135 € 5 825 725 € 5 139 369 € 4 344 689 € 3 696 021 € 3 631 895 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 242 542 € 6 242 355 € 5 476 444 € 4 735 001 € 4 205 688 € 3 838 206 € 3 566 514 € 3 061 354 € 2 648 013 € 2 584 039 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 788 303 € 2 326 797 € 1 981 543 € 1 989 805 € 1 621 521 € 1 675 541 € 1 266 427 € 1 024 157 € 893 343 € 850 165 €
16
C.4
Sociálne náklady
586 911 € 420 966 € 463 986 € 394 272 € 348 926 € 311 978 € 306 428 € 259 178 € 154 665 € 197 691 €
17
D
Dane a poplatky
174 329 € 146 385 € 196 361 € 177 550 € 181 571 € 198 770 € 150 738 € 114 639 € 115 635 € 116 248 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 872 585 € 2 720 883 € 2 944 339 € 2 887 769 € 2 911 562 € 2 843 098 € 2 704 515 € 1 168 047 € 978 914 € 1 109 898 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
68 704 € 54 625 € 67 921 € 51 928 € 54 892 € 58 251 € 33 969 € 35 712 € 31 344 € 8 030 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
685 € 30 317 € 15 641 € 70 985 € 3 597 € 3 832 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0 € 0 € 0 € 0 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
503 237 € 147 502 € 243 358 € 118 009 € 160 462 € 57 452 € 64 995 € 74 066 € 90 285 € 170 174 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
683 560 € 438 674 € 475 924 € 485 277 € 611 552 € 419 200 € 678 224 € 501 272 € 822 866 € 330 161 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 €
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0 € 0 € 0 € 0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
14 507 465 € 13 422 941 € 13 047 167 € 12 929 011 € 11 307 132 € 7 172 729 € 3 280 941 € 3 228 794 € 7 045 135 € 8 678 858 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 0 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 0 € 0 € 0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 € 0 € 0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
2 € 73 € 202 € 163 € 23 € 20 725 € 40 922 € 20 926 €
39
N
Nákladové úroky
246 723 € 191 478 € 110 617 € 64 581 € 117 854 € 426 374 € 94 552 € 68 386 € 97 677 € 147 663 €
40
XI.
Kurzové zisky
20 542 € 71 820 € 27 610 € 22 648 € 8 156 € 2 031 € 121 263 € 11 466 € 382 905 € 216 605 €
41
O
Kurzové straty
337 574 € 282 221 € 297 110 € 63 747 € 205 542 € 202 086 € 38 632 € 169 168 € 6 512 € 3 463 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6 € 0 € 0 € 0 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
385 350 € 7 086 € 6 821 € 4 035 € 4 848 € 4 058 € 4 074 € 6 985 € 3 928 € 104 878 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0 € 0 € 0 € 0 €
45
R
Prevod finančných nákladov
0 € 0 € 0 € 0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-949 103 € -408 886 € -386 938 € -109 513 € -319 925 € -630 487 € -15 972 € -212 348 € 315 710 € -18 473 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
13 558 362 € 13 014 055 € 12 660 229 € 12 819 498 € 10 987 207 € 6 542 242 € 3 264 969 € 3 016 446 € 7 360 845 € 8 660 385 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 044 351 € 2 969 299 € 2 927 826 € 2 941 814 € 2 733 651 € 1 646 681 € 1 021 585 € 723 997 € 1 584 992 € 1 782 627 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 101 382 € 2 914 685 € 2 815 328 € 3 030 606 € 2 563 642 € 1 645 989 € 823 849 € 656 670 € 1 544 501 € 1 763 876 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-57 031 € 54 614 € 112 498 € -88 792 € 170 009 € 692 € 197 736 € 67 327 € 40 491 € 18 751 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 514 011 € 10 044 756 € 9 732 403 € 9 877 684 € 8 253 556 € 4 895 561 € 2 243 384 € 2 292 449 € 5 775 853 € 6 877 758 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 € 0 € 0 € 0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 € 0 € 0 € 0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 € 0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 € 0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 € 0 € 0 € 0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 € 0 € 0 € 0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 € 0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
13 558 362 € 13 014 055 € 12 660 229 € 12 819 498 € 10 987 207 € 6 542 242 € 3 264 969 € 3 016 446 € 7 360 845 € 8 660 385 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 514 011 € 10 044 756 € 9 732 403 € 9 877 684 € 8 253 556 € 4 895 561 € 2 243 384 € 2 292 449 € 5 775 853 € 6 877 758 €