Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
118 242 324€ 108 009 758€ 103 177 050€ 99 601 994€ 96 400 068€ 95 546 264€ 94 279 526€ 91 982 353€ 89 968 700€ 87 031 546€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
118 221 426 € 108 116 562 € 104 790 552 € 100 114 054 € 96 404 096 € 95 626 433 € 94 300 533 € 92 289 542 € 90 283 895 € 88 740 682 € 86 194 290 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
54 584€ 29 468€ 12 327€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
54 990 975€ 47 988 939€ 46 741 965€ 46 151 874€ 43 814 279€ 43 860 408€ 43 313 849€ 42 064 609€ 41 274 091€ 40 930 334€ 40 080 413€
05
III.
Tržby z predaja služieb
57 681 313€ 50 935 698€ 50 312 304€ 48 858 973€ 47 754 034€ 47 789 039€ 47 099 764€ 45 395 342€ 45 620 107€ 44 880 154€ 43 885 058€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-511 644€ 195 634€ 316 011€
07
V.
Aktivácia
1 970 660€ 1 726 803€ 1 230 799€ 574 672€ 582 009€ 550 168€ 767 972€ 772 136€ 579 454€ 585 018€ 510 971€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
87 537€ 106 820€ 1 613 502€ 512 100€ 4 183€ 80 309€ 22 476€ 122 019€ 38 709€ 1 998€ 175€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 436 357€ 7 328 834€ 4 879 655€ 4 016 435€ 4 761 235€ 3 346 509€ 3 096 472€ 3 739 802€ 2 455 523€ 2 343 178€ 1 717 673€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
111 892 773 € 110 939 258 € 95 848 246 € 96 534 782 € 100 412 583 € 95 500 158 € 93 954 507 € 91 961 115 € 87 162 493 € 86 386 740 € 83 046 111 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 562€ 28 652€ 11 206€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
20 838 063€ 22 852 606€ 13 850 202€ 13 153 003€ 13 741 704€ 13 077 578€ 13 087 857€ 12 280 672€ 12 149 065€ 13 266 897€ 13 017 906€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-15 130€ -172€ 176 054€
14
D.
Služby
30 025 710€ 27 178 828€ 28 688 960€ 34 886 529€ 37 322 343€ 40 431 940€ 38 796 436€ 38 083 416€ 35 708 287€ 33 852 386€ 32 025 073€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
38 510 538 € 34 008 293 € 28 855 266 € 22 036 426 € 20 192 560 € 18 994 015 € 17 947 468 € 17 019 002 € 16 217 141 € 16 069 241 € 15 394 410 €
16
E.1.
Mzdové náklady
26 036 999€ 23 111 118€ 19 251 512€ 14 495 529€ 13 455 868€ 13 027 652€ 12 389 956€ 11 664 366€ 11 269 408€ 11 046 697€ 10 591 294€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
469 750€ 381 414€ 390 666€ 336 590€ 313 226€ 181 900€ 192 106€ 190 966€ 176 368€ 204 735€ 202 540€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 565 909€ 8 504 342€ 7 154 501€ 5 400 807€ 4 962 350€ 4 816 671€ 4 532 619€ 4 128 347€ 3 983 605€ 3 874 650€ 3 744 172€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 437 880€ 2 011 419€ 2 058 587€ 1 803 500€ 1 461 116€ 967 792€ 832 787€ 1 035 323€ 787 760€ 943 159€ 856 404€
20
F.
Dane a poplatky
669 665€ 421 370€ 946 641€ 362 313€ 299 470€ 93 502€ 461 391€ 640 672€ 594 950€ 708 251€ 445 466€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 847 513€ 24 190 228€ 23 331 834€ 25 466 793€ 25 536 566€ 24 613 325€ 23 682 114€ 21 228 012€ 20 617 114€ 22 518 106€ 19 721 147€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 732 807€ 24 131 322€ 23 133 142€ 24 588 420€ 25 416 609€ 24 452 482€ 24 638 440€ 23 316 615€ 20 761 995€ 20 007 421€ 19 644 608€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 114 706€ 58 906€ 198 692€ 878 373€ 119 957€ 160 843€ -956 326€ -2 088 603€ -144 881€ 2 510 685€ 76 539€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 999€ 6 264€ 305 966€ 24 158€ 38 923€ 440 910€ 95 536€ 10 743€ 7 642€ 33 014€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-145 302€ 814 289€ -255 021€ 275 372€ -382 146€ -761 918€ -979 630€ 1 930 268€ 958 807€ -574 177€ 715 096€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 100 155€ 1 438 900€ -62 862€ 330 188€ 3 702 086€ -987 207€ 517 961€ 683 537€ 906 386€ 538 394€ 1 693 999€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 328 653 € -2 822 696 € 8 942 306 € 3 579 272 € -4 008 487 € 126 275 € 346 026 € 328 427 € 3 121 402 € 2 353 942 € 3 148 179 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
63 805 327 € 50 620 994 € 55 570 973 € 47 545 987 € 40 574 631 € 38 690 097 € 39 297 292 € 38 063 633 € 39 932 311 € 39 276 223 € 39 433 463 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
108 435 € 16 € 1 € 40 € 931 584 € 1 176 850 € 1 014 252 € 874 531 € 1 615 863 € 1 292 974 € 129 223 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
931 429 € 1 176 709 € 1 012 784 € 864 066 € 1 576 339 € 1 221 058 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
931 429€ 1 176 709€ 1 012 784€ 864 066€ 1 576 339€ 1 221 058€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
108 435 € 31 € 154 € 136 € 1 457 € 10 464 € 39 524 € 71 911 € 129 222 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
108 435€ 31€ 154€ 136€ 1 457€ 10 464€ 39 524€ 71 911€ 129 222€
42
XII.
Kurzové zisky
16€ 1€ 9€ 1€ 5€ 11€ 1€ 5€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 652 075 € 751 724 € 604 972 € -52 950 € 581 082 € 609 067 € 787 493 € 981 897 € 893 106 € 696 804 € 397 642 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-667 646€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 547 830 € 633 932 € 451 385 € 430 133 € 411 955 € 476 891 € 717 019 € 908 849 € 810 448 € 460 324 € 244 476 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 547 830€ 633 932€ 451 385€ 430 133€ 411 955€ 476 891€ 717 019€ 908 849€ 810 448€ 460 324€ 244 476€
52
O.
Kurzové straty
107€ 136€ 46€ 197€ 48€ 142€ 93€ 50€ 79€ 77€ 77€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
104 138€ 117 656€ 153 541€ 184 366€ 169 079€ 132 034€ 70 381€ 72 998€ 82 579€ 236 403€ 153 089€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 543 640 € -751 708 € -604 971 € 52 990 € 350 502 € 567 783 € 226 759 € -107 366 € 722 757 € 596 170 € -268 419 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 785 013 € -3 574 404 € 8 337 335 € 3 632 262 € -3 657 985 € 694 058 € 572 785 € 221 061 € 3 844 159 € 2 950 112 € 2 879 760 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 249 412 € -957 287 € 1 545 860 € 999 818 € -677 333 € 85 997 € 77 916 € -276 420 € 826 732 € 474 726 € 634 104 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
23 710€ -426 719€ 322 688€ 3 045€ 3 458€ 710€ 3 153€ 4 859€ 376 638€ 295 960€ 570 459€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 225 702€ -530 568€ 1 223 172€ 996 773€ -680 791€ 85 287€ 74 763€ -281 279€ 450 094€ 178 766€ 63 645€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 535 601 € -2 617 117 € 6 791 475 € 2 632 444 € -2 980 652 € 608 061 € 494 869 € 497 481 € 3 017 427 € 2 475 386 € 2 245 656 €