Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mobis Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
188 839 000€ 145 688 000€ 124 972 000€ 951 931 000€ 788 270 000€ 703 817 000€ 390 253 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
144 665 000€ 110 091 000€ 95 312 000€ 936 480 000€ 762 008 000€ 672 909 000€ 368 740 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
44 174 000 € 35 597 000 € 29 660 000 € 15 451 000 € 26 262 000 € 30 908 000 € 21 513 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 291 091 000 € 1 276 246 000 € 1 318 407 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 291 091 000€ 1 276 246 000€ 1 318 407 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 145 860 000 € 1 204 296 000 € 1 239 790 000 € 10 928 000 € 10 530 000 € 10 051 000 € 8 030 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 145 811 000€ 1 204 288 000€ 1 239 734 000€
10
B.2
Služby
49 000€ 8 000€ 56 000€ 10 928 000€ 10 530 000€ 10 051 000€ 8 030 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
189 405 000 € 107 547 000 € 108 277 000 € 4 523 000 € 15 732 000 € 20 857 000 € 13 483 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
40 718 000 € 36 952 000 € 34 645 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 580 000€ 17 461 000€ 16 141 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 681 000€ 1 728 000€ 1 546 000€ 1 417 000€ 2 459 000€ 1 971 000€ 1 062 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
75 993 000€ 79 000€ 132 000€ 68 000€ 44 000€ 6 396 000€ 8 190 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
57 795 000 € 54 783 000 € 58 905 000 € 5 872 000 € 18 147 000 € 16 432 000 € 6 355 000 €
38
X.
Výnosové úroky
3 000€ 0€ 25 000€ 1 000€ 4 000€ 3 000€ 11 000€
39
N
Nákladové úroky
25 000€ 28 000€ 33 000€ 690 000€ 1 127 000€ 2 416 000€ 4 685 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30 000€ 3 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 29 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-22 000 € -28 000 € -8 000 € -689 000 € -1 152 000 € -2 383 000 € -4 671 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
57 773 000 € 54 755 000 € 58 897 000 € 5 183 000 € 16 995 000 € 14 049 000 € 1 684 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 407 000 € 11 781 000 € 13 369 000 € 887 000 € -3 407 000 € 0 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
15 090 000€ 13 511 000€ 17 883 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 683 000€ -1 730 000€ -4 514 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
45 366 000 € 42 974 000 € 45 528 000 € 4 296 000 € 20 402 000 € 14 049 000 € 1 684 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
57 773 000 € 54 755 000 € 58 897 000 € 5 183 000 € 16 995 000 € 14 049 000 € 1 684 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
45 366 000 € 42 974 000 € 45 528 000 € 4 296 000 € 20 402 000 € 14 049 000 € 1 684 000 €