Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
441 613 € 538 018 € 537 788 € 1 916 891 € 3 645 228 € 15 415 029 € 15 407 326 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
132 362 € 213 033 € 10 307 576 € 10 591 498 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
30 698 € 73 932 € 333 684 €
005
A.I.2
Software
30 698€ 73 932€ 316 279€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
17 405€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 0 € 104 711 € 154 684 € 205 993 € 230 163 €
013
A.II.2
Stavby
43 062€ 45 782€ 48 502€ 51 223€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 61 649€ 108 902€ 157 308€ 177 090€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
183€ 1 850€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
27 651 € 27 651 € 10 027 651 € 10 027 651 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
10 000 000€ 10 000 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
27 651€ 27 651€ 27 651€ 27 651€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
441 613 € 537 990 € 537 286 € 1 783 702 € 3 423 115 € 5 071 680 € 4 738 280 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 494 € 12 494 € 192 110 € 48 631 € 80 324 € 343 548 €
035
B.I.1
Materiál
12 494€ 12 494€ 192 110€ 27 758€ 59 450€ 325 635€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
20 873€ 20 874€ 17 913€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
15 048 € 32 053 € 168 529 € 186 096 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
120 312 € 120 312 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
120 312€ 120 312€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
15 048€ 32 053€ 48 217€ 65 784€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
441 440 € 525 323 € 524 277 € 1 556 438 € 3 333 750 € 4 803 214 € 4 129 477 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
259 453 € 343 335 € 342 289 € 599 430 € 2 857 800 € 2 968 286 € 2 726 472 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
13 555€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
259 453€ 343 335€ 328 734€ 599 430€ 2 857 800€ 2 968 286€ 2 726 472€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
32 310€ 1 105 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
422 625€ 71 726€ 1 110 348€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
313 420€ 79 150€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
181 987€ 181 988€ 181 988€ 534 383€ 404 224€ 378 850€ 218 855€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
173 € 173 € 515 € 20 106 € 8 681 € 19 613 € 79 159 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 685€ 7 804€ 4 541€ 1 586€
073
B.V.2.
Účty v bankách
173€ 173€ 515€ 11 421€ 877€ 15 072€ 77 573€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
28 € 502 € 827 € 9 080 € 35 773 € 77 548 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
28€ 17€ 127€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
502€ 827€ 2 991€ 4 193€ 13 203€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 089€ 31 563€ 64 218€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
441 613 € 538 018 € 537 788 € 1 916 891 € 3 645 228 € 15 415 029 € 15 407 326 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-487 403 € -495 761 € -499 452 € -741 633 € -375 274 € 8 929 523 € -174 116 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
316 991€ 316 991€ 316 991€ 76 991€ 76 991€ 76 992€ 76 991€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-840 253 € -843 943 € -846 124 € -479 764 € 2 510 € -278 608 € 2 510 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 691€ 2 510€ 2 510€ 2 510€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-843 944€ -843 943€ -846 124€ -479 764€ -281 118€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 359 € 3 691 € 2 181 € -366 360 € -482 275 € 9 103 639 € -281 117 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
929 016 € 1 033 779 € 1 037 240 € 2 654 796 € 4 019 915 € 6 475 909 € 15 574 033 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 959 € 5 959 € 5 959 € 32 218 € 56 302 € 87 686 € 87 352 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 959€ 5 959€ 5 959€ 6 224€ 5 673€ 5 258€ 9 469€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
25 994€ 50 629€ 82 428€ 77 883€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
922 839 € 1 027 615 € 1 029 734 € 2 007 949 € 2 649 288 € 3 227 426 € 14 485 733 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
115 713 € 234 160 € 238 882 € 1 267 016 € 1 439 530 € 1 871 217 € 2 175 417 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125 085€ 125 086€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
115 713€ 234 160€ 238 882€ 1 141 931€ 1 314 444€ 1 871 217€ 2 175 417€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
532 230€ 450 254€ 426 449€ 424 002€ 440 763€ 974 779€ 11 790 529€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
588€ 7 663€ 10 863€ 21 373€ 19 531€ 41 542€ 79 537€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
59 720€ 55 066€ 71 004€ 56 788€ 61 726€ 53 650€ 66 720€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
161 928€ 227 812€ 229 829€ 145 785€ 385 186€ 29 346€ 65 627€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
52 660€ 52 660€ 52 707€ 92 985€ 302 552€ 256 892€ 307 903€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
150 € 150 € 150 € 9 113 € 18 588 € 417 281 € 45 340 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
150€ 150€ 9 113€ 16 788€ 417 281€ 45 340€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
150€ 1 800€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
68€ 55€ 1 397€ 605 516€ 609 480€ 2 108 748€ 955 273€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
686 257€ 634 768€ 335€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 728 € 587 € 9 597 € 7 409 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 728€ 1 068€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
587€ 9 597€ 6 341€