Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 831 329€ 69 807 408€ 48 194 629€ 51 731 410€ 22 812 526€ 49 399 707€ 10 401 174€ 7 027 394€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
559 € 68 768 824 € 34 917 904 € 42 033 451 € 271 181 € 9 319 051 € 68 997 € 521 259 € 74 308 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 991 638€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
26 000€ 3 472 554€ 9 209€ 159 870€ 514 606€ 8 800€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
89 742€ 24 583€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
559€ 68 742 824€ 31 445 350€ 25 942 862€ 271 181€ 9 159 181€ 44 414€ 6 653€ 65 508€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
37 973 153 € 91 826 615 € 48 564 750 € 51 391 401 € 8 564 388 € 12 192 395 € 2 693 984 € 2 524 824 € 1 356 637 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 187 097€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 284€ 17 000€ 34 710€ 58 850€ 27 573€ 25 649€ 18 982€ 30 360€ 42 078€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 025 453€ 11 361 409€ 23 445 398€ 17 457 264€ 7 262 822€ 3 249 635€ 1 898 022€ 2 112 148€ 976 125€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
401 219 € 338 793 € 401 903 € 550 220 € 487 329 € 407 636 € 348 368 € 295 235 € 275 592 €
16
E.1.
Mzdové náklady
306 710€ 259 352€ 306 365€ 433 620€ 379 277€ 334 308€ 280 239€ 244 738€ 221 728€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
89 273€ 74 534€ 89 950€ 110 459€ 102 868€ 68 571€ 63 648€ 46 825€ 50 363€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 236€ 4 907€ 5 588€ 6 141€ 5 184€ 4 757€ 4 481€ 3 672€ 3 501€
20
F.
Dane a poplatky
843€ 4 472€ 6 351€ 15 272€ 7 940€ 8 797€ 5 170€ 1 521€ 767€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
170 964€ 149 232€ 51 476€ 49 490€ 48 550€ 49 904€ 29 790€ 22 099€ 32 382€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
170 964€ 149 232€ 51 476€ 49 490€ 48 550€ 49 904€ 29 790€ 22 099€ 32 382€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
96 971€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
28 789€ 303 794€ 329 352€ 2 494€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34 360 390€ 79 955 709€ 24 596 123€ 20 976 237€ 426 380€ 8 450 774€ 64 300€ 63 461€ 27 199€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-37 972 594 € -23 057 791 € -13 646 846 € -9 357 950 € -8 293 207 € -2 873 344 € -2 624 987 € -2 003 565 € -1 282 329 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-3 039 737 € -11 352 409 € -20 007 554 € -13 702 364 € -7 290 395 € -3 115 414 € -1 917 004 € -1 627 902 € -1 009 403 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
43 908 568 € 105 524 374 € 76 094 367 € 50 055 598 € 72 338 859 € 40 080 656 € 10 332 177 € 6 506 135 € 7 569 637 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
148 877€ 35 505 118€ 27 148 719€ 11 468 010€ 535 246€ 190 139€ 2 558 205€ 217 428€ 1 911 564€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
513 979 € 420 001 € 452 418 € 747 972 € 117 674 € 11 964 583 € 31 185 € 6 608 € 64 743 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
513 979€ 420 001€ 452 418€ 747 972€ 117 674€ 11 500 000€ 31 185€ 6 608€ 64 743€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
464 583€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
37 735 390 € 12 776 557 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37 735 390€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
12 776 557€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
27 831 329 € 50 674 146 € 44 722 075 € 35 631 772 € 22 729 282 € 11 339 776 € 6 680 621 € 4 707 114 € 3 870 613 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
23 593 656€ 47 265 197€ 42 572 429€ 33 993 710€ 21 228 202€ 11 019 098€ 6 462 831€ 4 500 309€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 237 673€ 3 408 949€ 2 149 646€ 1 638 062€ 1 501 080€ 320 678€ 217 790€ 206 805€ 3 870 613€
42
XII.
Kurzové zisky
15 414 383€ 18 925 109€ 2 974 174€ 2 207 844€ 11 094 321€ 140 270€ 1 055 106€ 1 569 410€ 1 722 717€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
793 597€ 126 946€ 3 669 143€ 6 784€ 5 575€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 384€ 188€ 276€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
42 004 902 € 83 356 715 € 72 024 437 € 40 353 137 € 65 168 742 € 25 512 438 € 13 022 813 € 5 457 349 € 7 075 005 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
103 702€ 36 365 407€ 27 739 131€ 4 400 660€ 37 212€ 191 803€ 3 648 853€ 216 340€ 1 909 340€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
34 100 937€ 12 852 470€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 974 533 € 36 530 331 € 35 317 187 € 32 731 836 € 18 731 300 € 12 130 327 € 7 466 092 € 4 664 505 € 3 716 340 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 603 920€ 3 738 394€ 1 706 726€ 1 552 274€ 1 479 671€ 2 401 199€ 2 401 428€ 2 577 556€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 370 613€ 32 791 937€ 33 610 461€ 31 179 562€ 17 251 629€ 9 729 128€ 5 064 664€ 2 086 949€ 3 716 340€
52
O.
Kurzové straty
30 912 943€ 10 235 368€ 7 377 442€ 3 075 032€ 12 136 346€ 223 106€ 1 857 123€ 570 709€ 1 445 489€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
134 463€ 1 343 286€ 42 675€ 60 450€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 724€ 91 146€ 247 391€ 145 609€ 120 272€ 54 282€ 50 745€ 5 795€ 3 836€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 903 666 € 22 167 659 € 4 069 930 € 9 702 461 € 7 170 117 € 14 568 218 € -2 690 636 € 1 048 786 € 494 632 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-36 068 928 € -890 132 € -9 576 916 € 344 511 € -1 123 090 € 11 694 874 € -5 315 623 € -954 779 € -787 697 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 203 108 € 410 842 € 10 029 € 282 496 € -663 718 € 3 181 € 2 909 € 2 894 € 6 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 203 108€ 7 814€ 10 029€ 18 911€ 2 895€ 3 181€ 2 909€ 2 894€ 6€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
403 028€ 263 585€ -666 613€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-37 272 036 € -1 300 974 € -9 586 945 € 62 015 € -459 372 € 11 691 693 € -5 318 532 € -957 673 € -787 703 €