Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
802 306 € 797 086 € 905 676 € 881 061 € 881 958 € 873 186 € 935 483 € 864 969 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
222 806 € 300 924 € 381 618 € 516 776 € 516 144 € 453 771 € 510 259 € 503 218 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
219 732 € 297 850 € 378 544 € 513 702 € 513 070 € 450 697 € 507 185 € 500 144 €
012
A.II.1
Pozemky
184 457€ 224 727€ 265 603€ 360 943€ 405 808€ 450 697€ 26 349€ 26 349€
013
A.II.2
Stavby
459 079€ 434 921€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 275€ 73 123€ 112 941€ 152 759€ 107 262€ 21 757€ 38 874€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
579 500 € 496 162 € 524 058 € 364 285 € 365 814 € 419 415 € 425 101 € 361 628 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
400 € 48 185 € 48 185 € -10 256 € 50 076 € 249 600 € 330 372 € 304 783 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
400€ 45 600€ 139 200€ 329 462€ 304 783€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
-10 256€ 4 076€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
910€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
48 185€ 48 185€ 400€ 110 400€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
579 100 € 447 977 € 475 873 € 374 541 € 315 738 € 169 815 € 94 729 € 56 845 €
056
B.IV.1
Peniaze
579 100€ 447 977€ 475 873€ 374 541€ 315 738€ 169 815€ 171€ 178€
057
B.IV.2
Účty v bankách
94 558€ 56 667€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
123 € 123 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
123€ 123€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
802 306 € 797 086 € 905 676 € 881 061 € 881 958 € 873 186 € 935 483 € 864 969 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
796 332 € 791 728 € 883 468 € 880 596 € 876 236 € 859 961 € 857 157 € 853 539 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 €
069
A.I.1
Základné imanie
717 951€ 717 951€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
19 101 € 18 831 € 18 470 € 18 470 € 17 656 € 17 516 € 17 335 € 17 335 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
17 335€ 17 335€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
54 677 € 49 554 € 144 175 € 139 815 € 124 354 € 121 690 € 118 252 € 122 385 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
125 095€ 125 095€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 843€ -2 710€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 603 € 5 392 € 2 872 € 4 360 € 16 275 € 2 804 € 3 619 € -4 132 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 974 € 5 358 € 22 208 € 465 € 5 722 € 13 225 € 78 326 € 11 430 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 974 € 5 358 € 22 208 € 465 € 5 722 € 13 225 € 78 326 € 11 430 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
333€ 465€ 465€ 465€ 76 719€ 465€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
941€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 641€ 5 358€ 22 208€ 5 257€ 12 760€ 1 607€ 10 012€