Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

 • Názov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
 • IČO 36005622
 • DIČ 2020469572
 • IČ DPH SK2020469572 podľa §4
 • Sídlo Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
 • Dátum vzniku 1. júla 1996, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 318/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 45 967 770 € / splatené 45 967 770 €
  Podľa účtovnej závierky: 45 967 770 €
 • Historický názov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
  (platné do 6. júla 1998 )
 • Historické sídlo Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza
  (platné do 23. júna 2000)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996 23.6.2000
prevádzkovanie skládok uhlia 1.7.1996
veľkoobchod s pevnými palivami 1.7.1996
banské záchranárske práce 1.7.1996
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky 1.7.1996
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva 1.7.1996
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou 1.7.1996
opravy požiarnej techniky 1.7.1996
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 1.7.1996
prípravné práce pre stavbu 1.7.1996
demolácia a zemné práce 23.6.2000
merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania 23.6.2000
zámočníctvo 1.7.1996
kovoobrábanie 1.7.1996
výroba, predaj a oprava strojových zariadení 1.7.1996
výroba piliarska a impregnácia dreva 23.6.2000
stolárstvo 1.7.1996
ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy *** 23.6.2000
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá 23.6.2000
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti 1.7.1996
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov 23.6.2000
reklamné činnosti 1.7.1996
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu 1.7.1996
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov 1.7.1996
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 1.7.1996
nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností 23.6.2000
sprostredkovanie obchodu 1.7.1996
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.7.1996
masérske služby 1.7.1996
prevádzkovanie sauny 1.7.1996
prevádzkovanie bazéna 23.6.2000
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla 1.7.1996
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku 1.7.1996
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 1.7.1996
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 1.7.1996
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí 15.10.1998
prevádzkovanie biliardových stolov 15.10.1998
poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností 15.10.1998
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 15.10.1998
organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností 23.6.2000
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 23.6.2000
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 23.6.2000
hotely s možnosťou stravovania 23.6.2000
pestovanie hlivy ustricovitej 1.7.1996
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností 28.10.2003
výkon trhacích prác 28.10.2003
vedenie účtovníctva 15.8.2004
výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov 15.8.2004
technik a špecialista požiarnej ochrany 15.8.2004
výkon bezpečnostno-technickej služby 15.8.2004
výstavníctvo 22.1.2005
fyzikálno-chemické skúšky uhlia 5.9.2006
odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd 5.9.2006
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov 27.7.2007
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 27.7.2007
správa nehnuteľností 30.7.2010
administratívne služby 30.7.2010
správa registratúry 30.7.2010
manažérska činnosť 30.7.2010
skladovanie 30.7.2010
upratovacie a čistiace služby 30.7.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 30.7.2010
prevádzkovanie výdajne stravy 30.7.2010
výroba drevoštiepky 30.7.2010
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny) 30.7.2010
obsluha technologických zariadení 30.7.2010
manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia 30.7.2010
činnosť vykonávaná banským spôsobom 16.6.2011
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických 27.6.2012
prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií 27.6.2012
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 27.6.2012
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce:
- zamestnancov a vedúcich
- elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky
- zamestnancov pracujúcich vo výškach
27.6.2012
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 27.6.2012
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( okrem nebezpečných odpadov ) 27.6.2012
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 27.6.2012
nedeštruktívna defektoskopia 27.6.2012
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a hydrogeologického priekumu 20.6.2013
vykonávanie laboratórnych prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum 20.6.2013
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 20.6.2013
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení 20.6.2013
výroba vyhradených technických zariadení elektrických 20.6.2013
počítačové služby 20.6.2013
distribúcia elektriny 20.6.2013
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 2.7.2014
prenájom hnuteľných vecí 2.7.2014
verejné obstarávanie 2.7.2014
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 2.7.2014
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 2.7.2014
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredie a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie 2.7.2015
výskum a vývoj v oblasti technických vied 2.7.2015
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 2.7.2015
revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie v rozsahu:
- žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami,
- žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo výložníkom,
-zdvíhaky s motoriským pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel,
- žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové,
-zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom alebo ich kombinácia
17.6.2021
vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu:
- tlakové nádoby dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov (K6)
- vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel (K7)
27.10.2015
montáž, opravy, údržba, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia dopravné 29.6.2017
výroba tlakových zariadení 28.5.2019
výroba technických zadriadení zdvíhacích 28.5.2019
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 28.5.2019
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu 28.5.2019
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola 12.8.2019
zváranie dráhových vozidiel 30.10.2019
montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu:
- K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov
- K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel,
- K8 - tlakové nádoby stabilné,
- K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt,
- K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8, a 9 podľa predpisov predpisu RID.
30.10.2019
prieskum trhu 7.7.2020
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 7.7.2020
spracvanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov 7.7.2020
ambulancia dopravnej zdravotnej služby 7.7.2020
všeobecná ambulancia pre dospelých 10.9.2021
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Stary spis: Sa 1081
2. Predmet činnosti u odštepných závodov je totožný s predmetom a.s. Hornonitrianske bane Prievidza.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.9.1996 bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 1081
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 24.01.1997 bola schválená zmena stanov.
5. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.l998 bola schválená zmena stanov.
6. Personálne zmeny boli uskutočnené v súlade so Štatútom predstavenstva a.s. HBP.
7. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 112/99, NZ 108/99 zo dňa 24.6.1999) rozhodlo o zmene v zložení orgánov a o zmene stanov.
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 159/99, NZ 149/99 zo dňa 17.9.1999) rozhodlo o zmene stanov.
8. Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.2000 (notárska zápisnica N 78/2000, Nz 77/2000) rozhodlo o zmene stanov.
9. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2001 (notárska zápisnica N 184/2001, NZ 184/2001 zo dňa 26.6.2001) schválilo zmenu stanov, zvolilo členov predstavenstva z dôvodu skončenia volebného obdobia, zvolilo členov dozornej rady, zobralo na vedomie výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.
Menovací dekrét Ing. Petra Fábika zn. 675/2001/KGR zo dňa 31.5.2001 do funkcie vedúceho odštepného závodu Banská mechanizácia a eletrifikácia s účinnosťou od 1.6.2001. Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva.
Na zasadnutí dozornej rady dňa 16.7.2001 bol zvolený predseda. Protokol z volieb členov dozornej rady volenými zamestnancami.
10. Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva a dozornej rady schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.07.2002 (notárska zápisnica N 342/02, Nz 340/02 zo dňa 31.07.2002).
11. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.11.2002 a príkaz GR č. 7/2002 o zrušení odštepného závodu Hornonitrianske bane, a.s. Baňa Cigeľ, odštepný závod.
12. Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2003 (notárska zápisnica N 258/03, NZ 75318/03 zo dňa 28.8.2003) schválilo zmenu stanov - úpravu predmetu činnosti a.s.
13. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.09.2003 o zrušení odštepného závodu HBP, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod.
14. Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO GTV, o.z., uzavretá medzi Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622 a HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO 36002887.