Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

M-MARKET, akciová spoločnosť

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 166 454€ 5 222 621€ 4 934 477€ 5 452 806€ 5 373 490€ 6 264 829€ 6 660 776€ 9 060 052€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 598 107 € 16 488 898 € 7 630 835 € 12 207 412 € 7 219 670 € 6 600 678 € 12 711 148 € 19 286 423 € 10 609 863 € 11 613 754 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
195 000€ 445 000€ 37 051€ 46 270€ 23 373€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
28 818€ 54 934€ 60 676€ 63 838€ 51 353€ 50 136€ 42 498€ 60 251€ 59 615€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 166 454€ 5 193 803€ 4 684 543€ 4 947 130€ 5 309 653€ 6 176 425€ 6 564 370€ 8 994 181€ 8 988 755€ 8 719 538€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 997 856€ 8 856 200€ 2 428 951€ 4 987 115€ 1 517 578€ 56 525€ 4 036 906€ 1 783 529€ 192 374€ 3 150 410€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
433 797€ 2 410 077€ 267 407€ 1 767 491€ 328 601€ 279 324€ 2 013 466€ 8 442 842€ 1 368 483€ -315 809€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 500 884 € 13 767 473 € 8 450 437 € 11 697 922 € 7 307 916 € 5 205 121 € 10 858 613 € 15 743 912 € 6 660 675 € 10 698 510 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
193 000€ 331 203€ 37 051€ 45 820€ 25 027€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 521 165€ 939 925€ 1 287 125€ 1 101 796€ 1 162 911€ 1 276 544€ 1 516 566€ 1 810 800€ 1 662 154€ 1 845 383€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
1 225 799€ 1 505 981€ 1 444 666€ 2 000 005€ 2 135 936€ 2 080 076€ 2 390 929€ 2 060 072€ 1 702 105€ 1 802 851€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
925 594 € 1 085 980 € 868 671 € 866 840 € 789 405 € 545 389 € 519 241 € 483 926 € 495 195 € 763 172 €
16
E.1.
Mzdové náklady
653 903€ 789 881€ 621 259€ 627 166€ 455 854€ 402 612€ 392 909€ 365 839€ 382 683€ 570 010€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
230 532€ 273 633€ 219 306€ 220 064€ 175 889€ 134 449€ 118 983€ 111 406€ 104 492€ 178 444€
19
E.4.
Sociálne náklady
41 159€ 22 466€ 28 106€ 19 610€ 157 662€ 8 328€ 7 349€ 6 681€ 8 020€ 14 718€
20
F.
Dane a poplatky
185 288€ 229 860€ 233 850€ 237 079€ 233 612€ 230 969€ 246 587€ 316 912€ 308 031€ 329 216€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 797 142€ 2 539 868€ 2 166 784€ 2 347 668€ 1 804 606€ 551 966€ 2 256 014€ 1 727 961€ 1 715 954€ 2 032 430€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 797 142€ 2 539 868€ 2 166 784€ 2 347 668€ 1 804 606€ 1 577 420€ 1 704 385€ 1 790 237€ 1 715 954€ 1 504 272€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-1 025 454€ 551 629€ -62 276€ 0€ 528 158€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 929 738€ 4 387 503€ 1 424 747€ 2 848 445€ 692 433€ 12 378€ 1 828 745€ 887 706€ 38 565€ 689 783€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
474 780€ 431 083€ 507 240€ 924 053€ -1 818€ 125 522€ -19 764€ -97 766€ -813 219€ 2 521 567€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
441 378€ 2 647 273€ 324 354€ 1 040 833€ 490 831€ 345 226€ 2 074 475€ 8 529 274€ 1 551 890€ 714 108€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 097 223 € 2 721 425 € -819 602 € 509 490 € -88 246 € 1 395 557 € 1 852 535 € 3 542 511 € 3 949 188 € 915 244 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 419 490 € 2 776 715 € 2 009 686 € 2 019 802 € 2 074 644 € 2 871 158 € 2 707 461 € 5 164 153 € 5 684 747 € 5 130 919 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
542 253 € 6 985 623 € 1 226 922 € 3 565 819 € 1 332 367 € 466 749 € 474 916 € 21 629 733 € 656 615 € 23 989 595 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
125 913€ 6 829 464€ 803 240€ 3 485 153€ 1 249 414€ 375 557€ 242 252€ 21 394 933€ 289 323€ 387 122€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
129 571 € 253 000 € 9 640 € 21 140 € 5 550 € 18 835 € 11 400 € 235 546 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
129 571€ 253 000€ 9 640€ 21 140€ 5 550€ 18 835€ 11 400€ 235 546€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
1 565 € 28 167 € 24 283 € 28 094 € 29 540 € 26 926 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
1 565€ 28 167€ 24 283€ 28 094€ 29 540€ 26 926€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
183 782 € 101 148 € 115 424 € 70 175 € 60 246 € 37 038 € 162 192 € 164 171 € 299 449 € 328 993 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
31 457€ 132 700€ 80 476€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
183 782€ 101 148€ 115 424€ 70 175€ 60 246€ 5 581€ 29 492€ 83 695€ 299 449€ 328 993€
42
XII.
Kurzové zisky
160€ 55 011€ 55 258€ 851€ 2€ 421€ 1 269€ 379€ 1 302€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
20 016€ 44 920€ 23 321€ 25 601€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
102 827€ 23 011 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 025 519 € 9 421 077 € 992 786 € 3 794 379 € 1 562 793 € 630 789 € 974 558 € 30 713 341 € 696 184 € 1 404 966 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
153 201€ 8 426 245€ 857 510€ 2 934 127€ 1 207 811€ 369 008€ 248 083€ 28 911 876€ 289 578€ 400 123€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
3 948€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
489 678€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
862 564 € 923 121 € 122 454 € 835 858 € 303 309 € 212 958 € 690 334 € 368 350 € 368 535 € 233 020 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
123 832€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
862 564€ 923 121€ 122 454€ 835 858€ 303 309€ 212 958€ 690 334€ 244 518€ 368 535€ 233 020€
52
O.
Kurzové straty
2 729€ 56 899€ 6 465€ 17 884€ 1 226€ 14 596€ 6 010€ 201€ 738€ 27 407€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
9 267€ 67€ 6 312€ 5 236€ 11 789€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 025€ 14 812€ 6 357€ 6 510€ 50 447€ 24 960€ 30 064€ 1 426 602€ 28 149€ 242 949€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-483 266 € -2 435 454 € 234 136 € -228 560 € -230 426 € -164 040 € -499 642 € -9 083 608 € -39 569 € 22 584 629 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 613 957 € 285 971 € -585 466 € 280 930 € -318 672 € 1 231 517 € 1 352 893 € -5 541 097 € 3 909 619 € 23 499 873 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
485 629 € -5 308 € -9 688 € 168 367 € -45 221 € -14 609 € 302 604 € 772 763 € 837 411 € 762 654 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
335 598€ 324 229€ 4 851€ 431 262€ 40 436€ 35 356€ 395 105€ 731 731€ 392 928€ 711 771€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
150 031€ -329 537€ -14 539€ -262 895€ -85 657€ -49 965€ -92 501€ 41 032€ 444 483€ 50 883€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 128 328 € 291 279 € -575 778 € 112 563 € -273 451 € 1 246 126 € 1 050 289 € -6 313 860 € 3 072 208 € 22 737 219 €