Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sociálne služby Myjava, n. o.

2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
16 633€ 7 926€ 8 333€ 9 091€ 2 920€ 1 220€ 10 740€
04
511
Opravy a udržiavanie
3 790€ 701€ 1 077€ 3 742€ 120€ 367€ 3 268€
05
512
Cestovné
7€ 7€ 0€ 0€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
51€ 0€ 0€ 0€
07
518
Ostatné služby
72 899€ 65 747€ 74 054€ 66 961€ 45 243€ 42 143€ 45 083€
08
521
Mzdové náklady
129 269€ 97 171€ 87 259€ 76 346€ 44 437€ 44 276€ 42 296€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
43 237€ 33 435€ 29 930€ 25 737€ 12 261€ 11 987€ 11 732€
11
527
Zákonné sociálne náklady
9 240€ 7 678€ 5 826€ 5 155€ 2 702€ 2 849€ 2 396€
12
528
Ostatné sociálne náklady
18€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
11€ 11€ 27€ 6€ 20€ 3€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
7€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
8€ 18€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
530€ 506€ 1 739€ 784€ 749€ 714€ 761€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 855€ 1 855€ 1 855€ 1 855€ 2 277€ 2 281€ 2 281€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
160€ 50€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
277 522€ 215 196€ 210 092€ 189 773€ 110 722€ 105 857€ 118 560€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
42 114€ 36 596€ 29 431€ 19 384€ 12 102€ 9 884€ 8 332€
51
642
Ostatné pokuty a penále
57€ 0€ 112€ 0€
53
644
Úroky
11€ 15€ 12€ 3€ 6€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 84€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 27€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
330€ 1 179€ 2 561€ 883€ 0€ 1 005€
64
656
Výnosy z použitia fondu
12 382€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
400€ 240€ 556€ 416€ 1 270€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
2 400€ 2 003€ 3 311€ 2 300€ 1 000€ 1 474€ 241€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
240€ 350€ 829€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
528€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
210 255€ 188 389€ 174 106€ 159 437€ 109 818€ 86 119€ 105 659€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
267 538€ 227 628€ 208 627€ 185 054€ 124 370€ 98 119€ 116 513€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-9 984€ 12 432€ -1 465€ -4 720€ 13 648€ -7 738€ -2 047€
76
591
Daň z príjmov
84€ 50€ 2€ 3€ 81€ 242€ 1€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-10 068€ 12 382€ -1 467€ -4 722€ 13 567€ -7 980€ -2 048€