Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
29 416€ 32 634€ 19 856€ 16 633€ 7 926€ 8 333€ 9 091€ 2 920€ 1 220€ 10 740€
04
511
Opravy a udržiavanie
308€ 360€ 271€ 3 790€ 701€ 1 077€ 3 742€ 120€ 367€ 3 268€
05
512
Cestovné
5€ 7€ 7€ 0€ 0€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
51€ 0€ 0€ 0€
07
518
Ostatné služby
93 175€ 84 629€ 76 280€ 72 899€ 65 747€ 74 054€ 66 961€ 45 243€ 42 143€ 45 083€
08
521
Mzdové náklady
211 998€ 166 146€ 142 134€ 129 269€ 97 171€ 87 259€ 76 346€ 44 437€ 44 276€ 42 296€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
70 620€ 55 565€ 48 075€ 43 237€ 33 435€ 29 930€ 25 737€ 12 261€ 11 987€ 11 732€
11
527
Zákonné sociálne náklady
15 740€ 9 207€ 9 268€ 9 240€ 7 678€ 5 826€ 5 155€ 2 702€ 2 849€ 2 396€
12
528
Ostatné sociálne náklady
908€ 56€ 18€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2€ 11€ 11€ 27€ 6€ 20€ 3€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
7€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
38€ 8€ 18€ 0€ 0€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 000€ 0€ 0€ 0€
21
546
Dary
23 741€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
401€ 8 582€ 839€ 530€ 506€ 1 739€ 784€ 749€ 714€ 761€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 855€ 1 855€ 1 855€ 1 855€ 1 855€ 1 855€ 1 855€ 2 277€ 2 281€ 2 281€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
160€ 50€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
448 168€ 359 035€ 299 616€ 277 522€ 215 196€ 210 092€ 189 773€ 110 722€ 105 857€ 118 560€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
44 545€ 43 226€ 40 250€ 42 114€ 36 596€ 29 431€ 19 384€ 12 102€ 9 884€ 8 332€
51
642
Ostatné pokuty a penále
57€ 0€ 112€ 0€
53
644
Úroky
11€ 15€ 12€ 3€ 6€
55
646
Prijaté dary
23 741€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 84€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 27€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
20€ 330€ 330€ 330€ 1 179€ 2 561€ 883€ 0€ 1 005€
64
656
Výnosy z použitia fondu
12 382€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
400€ 240€ 556€ 416€ 1 270€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
11 000€ 2 400€ 2 003€ 3 311€ 2 300€ 1 000€ 1 474€ 241€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 310€ 1 415€ 100€ 240€ 350€ 829€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
2 067€ 1 063€ 528€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
386 026€ 335 305€ 232 611€ 210 255€ 188 389€ 174 106€ 159 437€ 109 818€ 86 119€ 105 659€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
457 709€ 381 340€ 284 291€ 267 538€ 227 628€ 208 627€ 185 054€ 124 370€ 98 119€ 116 513€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
9 541€ 22 305€ -15 325€ -9 984€ 12 432€ -1 465€ -4 720€ 13 648€ -7 738€ -2 047€
76
591
Daň z príjmov
84€ 50€ 2€ 3€ 81€ 242€ 1€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
9 541€ 22 305€ -15 325€ -10 068€ 12 382€ -1 467€ -4 722€ 13 567€ -7 980€ -2 048€