Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
1 426 068 € 3 374 915 € 552 646 € 1 308 415 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
113 985 € 70 094 € 18 094 € 36 880 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 293 234 € 3 290 352 € 528 079 € 1 261 915 €
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
12 349 € 8 000 €
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 849 € 2 120 € 6 473 € 1 620 €
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
1 453 446 € 3 089 069 € 584 267 € 1 274 623 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
105 108 € 72 444 € 66 353 € 63 917 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
466 774 € 691 900 € 226 397 € 347 831 €
11
C.
Služby
774 159 € 2 210 712 € 188 579 € 748 985 €
12
D.
Osobné náklady
70 853 € 66 198 € 66 123 € 65 780 €
13
E.
Dane a poplatky
1 593 € 781 € 1 512 € 1 405 €
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 233 € 30 845 € 31 619 € 36 073 €
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 216 € 8 603 €
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 726 € 4 973 € 3 684 € 2 029 €
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-27 378 € 285 846 € -31 621 € 33 792 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
61 178 € 385 390 € 64 844 € 138 062 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
9 719 € 7 221 € 6 728 € 1 260 €
24
X.
Výnosové úroky
2 € 3 €
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9 719 € 7 221 € 6 726 € 1 257 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
7 357 € 7 252 € 2 343 € 4 599 €
31
M.
Nákladové úroky
389 € 495 € 523 €
32
N.
Kurzové straty
35 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 933 € 6 757 € 2 343 € 4 076 €
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
2 362 € -31 € 4 385 € -3 339 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-25 016 € 285 815 € -27 236 € 30 453 €
36
P.
Daň z príjmov
58 532 € 2 880 € 9 701 €
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-25 016 € 227 283 € -30 116 € 20 752 €