Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 131 531 € 2 043 141 € 1 956 251 € 1 408 271 € 1 617 595 € 2 045 166 € 1 466 313 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
927 379 € 1 023 215 € 1 102 904 € 305 859 € 300 799 € 410 651 € 425 350 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
927 379 € 1 023 215 € 1 102 904 € 305 859 € 300 799 € 410 651 € 425 350 €
012
A.II.1
Pozemky
51 536€ 51 536€ 51 536€ 10 594€ 10 594€ 10 594€ 10 594€
013
A.II.2
Stavby
680 205€ 718 505€ 756 805€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
191 149€ 248 685€ 290 074€ 273 376€ 285 716€ 395 568€ 410 267€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
17 400€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 194 592 € 1 010 317 € 845 563 € 1 099 159 € 1 315 505 € 1 632 815 € 1 038 669 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
56 863 € 36 606 €
037
B.I.3
Výrobky
56 863€ 36 606€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
573 202 € 809 228 € 648 276 € 731 780 € 616 720 € 959 354 € 685 451 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
551 945 € 631 463 € 648 276 € 731 780 € 583 207 € 508 942 € 685 284 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
551 945€ 631 463€ 648 276€ 731 780€ 583 207€ 508 942€ 685 284€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
450 412€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
21 257€ 177 765€ 33 513€ 167€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
621 390 € 201 089 € 197 287 € 367 379 € 698 785 € 616 598 € 316 612 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 822€ 2 214€ 13 209€ 814€ 7 273€ 29 881€ 40 821€
073
B.V.2.
Účty v bankách
606 568€ 198 875€ 184 078€ 366 565€ 691 512€ 586 717€ 275 791€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
9 560 € 9 609 € 7 784 € 3 253 € 1 291 € 1 700 € 2 294 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 560€ 9 609€ 7 784€ 3 253€ 1 291€ 1 700€ 2 294€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 131 531 € 2 043 141 € 1 956 251 € 1 408 271 € 1 617 595 € 2 045 166 € 1 466 313 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 916 342 € 1 316 654 € 1 002 476 € 888 861 € 873 287 € 1 918 789 € 927 883 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 971 € 6 971 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 971€ 6 971€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
567€ 567€ 567€ 567€ 567€ 5 313€ 4 772€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 254 917 € 994 241 € 13 265 € 13 265 € 13 265 € 915 443 € 13 265 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 254 917€ 994 241€ 13 265€ 13 265€ 13 265€ 915 443€ 13 265€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
653 189 € 314 177 € 980 975 € 867 360 € 851 786 € 990 365 € 902 178 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
215 189 € 726 487 € 953 775 € 519 410 € 744 308 € 126 377 € 538 430 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
522 € 279 € 312 € 896 € 795 € 601 € 318 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
522€ 279€ 312€ 896€ 795€ 601€ 318€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
207 993 € 720 984 € 950 773 € 516 631 € 743 034 € 122 516 € 535 493 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
85 933 € 91 708 € 84 565 € 131 518 € 103 741 € 81 638 € 136 485 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
85 933€ 91 708€ 84 565€ 131 518€ 103 741€ 81 638€ 136 485€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
93 543€ 607 143€ 817 143€ 371 700€ 627 121€ 351 612€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 071€ 5 116€ 2 771€ 2 578€ 3 423€ 2 508€ 2 529€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 268€ 3 376€ 1 730€ 1 595€ 2 216€ 1 547€ 1 592€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
20 178€ 13 480€ 44 552€ 9 227€ 6 533€ 36 823€ 43 275€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
161€ 12€ 13€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 674 € 5 224 € 2 690 € 1 883 € 479 € 3 260 € 2 619 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 674€ 5 224€ 2 690€ 1 883€ 479€ 3 260€ 2 619€