Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 836 776€ 2 997 701€ 3 569 564€ 3 110 802€ 3 083 680€ 3 014 549€ 2 902 597€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
2 878 188 € 3 054 252 € 3 601 861 € 3 112 723 € 3 029 765 € 3 053 249 € 2 896 629 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
115€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 836 776€ 2 997 701€ 3 569 564€ 3 110 802€ 3 083 564€ 3 014 549€ 2 902 597€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-56 863€ 20 258€ -9 979€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
31 724€ 55 313€ 31 862€ 2 197€ 1 636€ 1 310€ 3 104€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 688€ 1 238€ 435€ -276€ 1 313€ 17 132€ 907€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 143 628 € 2 635 895 € 2 343 997 € 1 989 744 € 1 931 406 € 1 777 081 € 1 718 005 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
619 831€ 706 138€ 726 587€ 601 211€ 652 372€ 588 579€ 613 464€
14
D.
Služby
1 248 917€ 1 668 336€ 1 444 793€ 1 195 326€ 1 063 488€ 993 665€ 930 531€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
115 208 € 84 011 € 62 193 € 60 256 € 72 908 € 56 863 € 52 887 €
16
E.1.
Mzdové náklady
77 946€ 56 634€ 40 765€ 42 434€ 51 055€ 38 805€ 37 715€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
26 057€ 19 223€ 13 700€ 14 039€ 17 237€ 12 991€ 12 626€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 205€ 8 154€ 7 728€ 3 783€ 4 616€ 5 067€ 2 546€
20
F.
Dane a poplatky
30 227€ 30 204€ 1 539€ 1 471€ 1 125€ 1 068€ 1 028€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
120 945€ 138 158€ 97 715€ 128 305€ 135 861€ 133 377€ 117 735€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
120 945€ 138 158€ 97 715€ 128 305€ 135 861€ 133 377€ 117 735€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 500€ 9 048€ 11 170€ 3 175€ 5 652€ 3 529€ 2 360€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
734 560 € 418 357 € 1 257 864 € 1 122 979 € 1 098 359 € 1 276 168 € 1 178 624 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
968 028 € 623 227 € 1 398 184 € 1 314 265 € 1 310 956 € 1 452 563 € 1 348 623 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 € 134 € 451 € 440 € 8 858 € 1 801 € 1 564 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
22 € 134 € 427 € 440 € 8 858 € 1 801 € 1 507 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
8 858€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
22€ 134€ 427€ 440€ 1 801€ 1 507€
42
XII.
Kurzové zisky
24€ 57€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 758 € 16 400 € 11 606 € 8 176 € 7 948 € 6 412 € 7 865 €
52
O.
Kurzové straty
5€ 192€ 1 256€ 553€ 1 260€ 419€ 1 007€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 753€ 16 208€ 10 350€ 7 623€ 6 688€ 5 993€ 6 858€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 736 € -16 266 € -11 155 € -7 736 € 910 € -4 611 € -6 301 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
719 824 € 402 091 € 1 246 709 € 1 115 243 € 1 099 269 € 1 271 557 € 1 172 323 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
66 635 € 87 914 € 265 734 € 247 883 € 247 483 € 281 192 € 270 145 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
66 635€ 87 914€ 265 734€ 247 883€ 247 483€ 281 192€ 270 145€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
653 189 € 314 177 € 980 975 € 867 360 € 851 786 € 990 365 € 902 178 €