Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Západoslovenská distribučná, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 224 956 000 € 1 116 490 000 € 1 074 953 000 € 1 045 556 000 € 971 623 000 € 1 001 476 000 € 959 533 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 132 824 000 € 1 028 104 000 € 990 374 000 € 981 522 000 € 926 332 000 € 914 619 000 € 915 335 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
90 442 000 € 9 768 000 € 7 204 000 € 6 711 000 € 19 000 € 27 000 € 0 €
005
A.I.2
Software
7 318 000€ 4 860 000€ 4 435 000€ 4 505 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
77 574 000€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 71 000€ 142 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
5 550 000€ 4 908 000€ 2 698 000€ 2 064 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 042 382 000 € 1 018 336 000 € 983 170 000 € 974 811 000 € 926 313 000 € 914 592 000 € 915 335 000 €
012
A.II.1
Pozemky
28 082 000€ 27 785 000€ 27 358 000€ 27 041 000€
013
A.II.2
Stavby
921 208 000€ 909 131 000€ 896 525 000€ 893 846 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 593 000€ 14 579 000€ 9 525 000€ 9 926 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
78 499 000€ 66 841 000€ 49 762 000€ 43 998 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
92 132 000 € 88 386 000 € 84 579 000 € 64 034 000 € 45 291 000 € 86 857 000 € 44 198 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
618 000 € 652 000 € 811 000 € 1 068 000 €
032
B.I.1
Materiál
618 000€ 652 000€ 811 000€ 1 068 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
86 701 000 € 83 857 000 € 80 049 000 € 61 117 000 € 45 014 000 € 31 200 000 € 30 842 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
44 398 000€ 34 649 000€ 24 966 000€ 31 300 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 3 140 000€ 0€ 0€ 191 000€ 2 353 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
42 303 000€ 46 068 000€ 55 083 000€ 29 817 000€ 45 014 000€ 31 009 000€ 28 489 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 813 000 € 3 877 000 € 3 719 000 € 1 849 000 € 277 000 € 55 657 000 € 13 356 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 813 000€ 3 877 000€ 3 719 000€ 1 849 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 224 986 000 € 1 116 490 000 € 1 074 953 000 € 1 045 556 000 € 971 623 000 € 1 001 476 000 € 959 533 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
206 341 000 € 177 346 000 € 170 179 000 € 160 801 000 € 767 896 000 € 816 188 000 € 802 479 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 227 000 € 33 227 000 € 33 227 000 € 33 227 000 € 663 912 000 € 663 912 000 € 663 912 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 227 000€ 33 227 000€ 33 227 000€ 33 227 000€ 663 912 000€ 663 912 000€ 663 912 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
77 558 000 € 71 052 000 € 64 598 000 € 58 319 000 € 31 357 000 € 24 832 000 € 19 095 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
77 558 000€ 71 052 000€ 64 598 000€ 58 319 000€ 31 357 000€ 24 832 000€ 19 095 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
95 556 000 € 73 067 000 € 72 354 000 € 69 255 000 € 72 627 000 € 127 444 000 € 119 472 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
95 556 000€ 73 067 000€ 72 354 000€ 69 255 000€ 72 627 000€ 127 444 000€ 119 472 000€
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
929 077 000 € 848 346 000 € 822 747 000 € 820 339 000 € 164 351 000 € 155 813 000 € 132 133 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
32 819 000 € 31 032 000 € 11 157 000 € 9 724 000 € 829 000 € 593 000 € 561 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
11 153 000€ 9 208 000€ 9 505 000€ 9 724 000€ 739 000€ 558 000€ 511 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
21 666 000€ 21 824 000€ 1 652 000€ 90 000€ 35 000€ 50 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
790 380 000 € 715 685 000 € 401 563 000 € 721 606 000 € 96 034 000 € 99 728 000 € 101 224 000 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
630 000 000€ 630 000 000€ 315 000 000€ 630 000 000€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
70 557 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
89 823 000€ 85 685 000€ 86 563 000€ 91 606 000€ 96 034 000€ 99 728 000€ 101 224 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
97 344 000 € 96 754 000 € 90 194 000 € 84 176 000 € 67 488 000 € 55 492 000 € 30 348 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
53 399 000€ 45 371 000€ 20 042 000€ 78 786 000€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 960 000€ 7 347 000€ 6 369 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 716 000€ 1 603 000€ 1 104 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 309 000€ -383 000€ 3 472 000€ 5 390 000€ 1 420 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
24 960 000€ 42 816 000€ 59 207 000€ 0€ 66 068 000€ 55 492 000€ 30 348 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
8 534 000€ 4 875 000€ 319 833 000€ 4 833 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
89 568 000 € 90 798 000 € 82 027 000 € 64 416 000 € 39 376 000 € 29 475 000 € 24 921 000 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
83 775 000€ 80 373 000€ 75 029 000€ 60 543 000€ 39 376 000€ 29 475 000€ 24 921 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 793 000€ 10 425 000€ 6 998 000€ 3 873 000€